bài viết trong chuyên mục "Tinh Hệ Vũ Khúc"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tinh Hệ Vũ Khúc. Hiển thị tất cả bài đăng


Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 2)Cái hoàn cảnh nguy hiểm là Không Kiếp do không ngờ mà giá xuống nhanh không kịp trở tay gây họa đến trong khi bản thân ta cũng đang có một số lượng vàng trong tay và khi đó Vũ Phá là cách giải quyết tai họa bằng việc nhìn thẳng vấn đề và phá bỏ khó khăn, khi tốt cần thiết nhất dược Khoa Quyền là giải pháp đã luận ở phần trên. Nếu gặp Kình Hao là


Luận giải đại hạn lá số Vũ Phá (phần 1)


Đại hạn do Mộc tam cuc bắt đầu từ cung Mệnh với những cá tính ban đầu phát triển thành nhận thức suy nghĩ gắn liền với hoàn cảnh bên ngoài. Bản chất của Mệnh ngay từ đầu phải bước qua đại hạn này là ấn tượng, tưởng thức và sau này như khoa học nói tới não phát triển đây đủ, các cá tính ấy được phát triển lại thành thói quen và khi lập Thân sửa đổi


Vũ Tướng cư Dần Thân cách (phần 2)


Thường luận các sao Tử Vi, Cự Môn và Phá Quân là các sao chủ đứng đầu vì liên quan trực tiếp tới lý tưởng của xã hội và lối đi cho toàn bộ quần chúng trong trường hợp cách cục tốt đẹp. Tuy nhiên không phải các sao này luôn ở địa vị đứng đầu mà tùy theo thời cơ. Có khi vua Tử Vi chỉ là bù nhìn được dựng lên đứng đầu mang tính biểu tượng trong khi không nắm


Vũ Tham cách cư tại Sửu Mùi (phần 2)


Xét theo các sao an từ Thiên Can có các trường hợp giao hội với Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục, Kình Hao, Đà Hao khiến tính chất bố cục thay đổi đưa ra những dự đoán đầu tiên. Cách Vũ Tham ngộ Lộc Tồn tại bản cung vẫn kể là cách hay chủ tích lũy được tài sản, có Tướng Ấn hóa được sát thành quyền. Cung độ Sửu Mùi không có nhiều Chính Tinh đắc cách tại đây.
Vũ Tham đồng độ tại vị trí Sửu Mùi ( Phần 1 )Bộ sao Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham giao hội tại 6 cung Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi. Trường hợp này Vuc Khúc đồng cung với Tham Lang trong bộ ba sao Sát Phá Tham. Ngoài ra còn trường hợp Vũ Sát và Vũ Phá. Cách cục Vũ Tham tại Sửu Mùi là vị trí hay nhất của Vũ Khúc so với tổng ba cách cục trên. Thuộc tinh hệ Tử Vi cư Tị Hợi, tam hợp có bộ Tử Sát và


Một số cách cục sao Vũ Khúc


Vũ Khúc thuộc nhóm Tử Vũ Liêm, là sao chủ bạo lực, tính cương cường, cô độc, một phần do tính cô khắc mà hóa Tài tinh, chủ tài sản, vật chất. Nếu có Thiên Phủ hình thành bộ Vũ Phủ tượng tiền tài có kho chứa nên là phú cách. Thực chất cách Vũ Phủ phần hay vì Phủ Tướng chủ tình cảm, yêu thương, trợ giúp giải tính cô khắc của sao này. Vũ Khúc


Vũ Phá tại vị trí cung Tị Hợi luận giải


Nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham, bộ Phủ Tướng đơn thủ. Nếu cư tại Tị được Thái Dương cư Ngọ và bộ Cơ Âm ở cung Thân khá tốt đẹp, các vị trí khác đều không có bố cục hay của Chính Tinh. Đây là cách cục của Tinh Hệ Tử Tham cư tại cung Mão Dậu. Nhìn chung đây là cách có tính chất ban đầu của tổ hợp Chính Tinh không mấy hay vì hai nhóm sao này


Vũ Tướng Dần Thân cáchBộ Vũ Tướng cư Dần Thân thuộc nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Vũ Khúc hành Kim, Thiên Tướng hành thủy. Với Vũ Khúc chủ đa năng, là sao chủ tài lộc. Thiên Tướng là ngôi sao chủ tình cảm thuộc bộ Phủ Tướng. Cách cục này tài năng nổi bật là dùng tình cảm, cách đối xử hay tình thương yêu để tạo nên thành công. Sao Thiên Tướng khiến Vũ Khúc giảm tính cô độc. Vũ Khúc có tính

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.