bài viết trong chuyên mục "Tinh Hệ Thiên Phủ"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tinh Hệ Thiên Phủ. Hiển thị tất cả bài đăng


Thiên Phủ độc tọa cư Mão Dậu (phần 2)


Thiên Phủ cư Mão Dậu gặp Tả Phụ đồng cung tối hỉ hình thành bộ Tả Phủ và Tướng Bật do Tả Hữu tam hợp tại đây nên đồng cung với Phủ Tướng.  Khác ý nghĩa so với việc sao Thiên Phủ tam hợp có sao này. Tả Phủ có tính chất hô hào kêu gọi sự đồng lòng trợ giúp lớn, thuộc cách tiền hô hậu ủng sử dụng và tác động bởi lời nói. Thiên Phủ có Tả Phụ còn có ý nghĩa


Thiên Phủ độc tọa cư Mão Dậu


Ở cung độ Mão Dậu thì Phủ Tướng đơn thủ và phía tam hợp đối cung là cách Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham. Phủ Tướng cư Mão Dậu thuộc cách cục không hoàn chỉnh khi thiếu Tử Vũ Liêm chủ đường lối, tiêu chuẩn đạo đức và tài năng trong khi Phủ Tướng giỏi việc đối nhân xử thế và khả năng dùng lời nói, thuộc cách khó có thể tạo được sự nghiệp lớn vì chỉ dùng lời


Liêm Phủ đồng cư La Võng (phần 2)


Liêm Trinh và Thiên Phủ đồng cung thủ mệnh như đã luận ở bài trước về việc cần thiết gặp Tả Hữu vì Thiên Phủ hoàn toàn không có tính chất bạo lực và khả năng như Sát Phá Tham mà hoàn toàn dựa vào lời nói phủ dụ để có được sự phục vụ, tương trợ của người khác. Thiên Phủ gặp Tả Phụ tính chất hóa thành Quyền vì luôn có người sẵn sàng phục vụ cho bản thân.

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.