bài viết trong chuyên mục "Tinh Hệ Thiên Cơ"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tinh Hệ Thiên Cơ. Hiển thị tất cả bài đăng


Thiên Cơ độc tọa cư Tí Ngọ cách (phần 2)


Sao Thiên Cơ ở vị trí Tí Ngọ luận phối hợp hung cát tinh theo nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương. Mệnh có Thiên Cơ giao hội với các sao trong nhóm sao an theo Thiên Can có tính chất riêng biệt. Thiên Cơ hay khi gặp Kình Hao hình thành cách tranh đoạt được cơ hội và thay đổi cho phù hợp. Các câu phú thường khen ngợi cách Kình Hao thích hợp cho việc kinh


Thiên Cơ độc tọa cư Tí Ngọ cách 


Thiên Cơ cư tại vị trí cung Tí Ngọ thực chất đầy đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương và đối cung là sao Cự Môn thuộc nhóm Cự Nhật. Cách này thuộc bộ Cự Cơ với nội Cơ ngoại Cự có phần hơn cách Cự Cơ Mão Dậu về tính an ổn nhưng xét về công danh thua thiệt hơn. Tính chất của Cự Cơ cư Mão Dậu là Cự Môn tạo động lực mâu thuẫn do luôn ở trong trạng thái bất mãn và Thiên


Cự Cơ Mão Dậu và hai hướng đi


Đây thực chất là cách giao hội giữa Cự Môn thuộc nhóm sao Cự Nhật với bộ Cơ Đồng thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương hình thành bộ Cự Cơ Đồng. Bộ sao này có hai trường hợp Cự Cơ và Cự Đồng. Cách Cự Cơ mang ý nghĩa hay hơn vì Cự Môn là sao của sự phản kháng, Thiên Cơ là lợi ích và Thiên Đồng ở bên tam hợp chính là cộng đồng. Ý nghĩa của cách này là bản thân đứng
Cơ Âm Dần Thân cáchĐây là trường hợp bộ Cự Đồng giao hội với Âm Lương hình thành nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh với Thái Âm và Thiên Cơ đồng độ tại vị trí cung Dần Thân. Ở đây Thái Âm đi cùng Thiên Cơ tạo thành cách cục có lợi so với trường hợp đơn thủ.
" Thái Âm thủ Mệnh Thân nhất sinh khoái lạc".
Mệnh có Thái Âm đơn thủ tức tính chất biểu hiện đầy đủ khi hợp cách thường được hưởng


Thiên Cơ cư Tị Hợi cách


Thiên Cơ luôn tam hợp với Thiên Đồng hình thành tổ hợp bộ Cơ Đồng. Bộ sao này có thể giao hội với Âm Lương và Cự Môn hình thành cách Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Cơ Đồng. Thường thì cách Cơ Nguyệt Đồng Lương có ý nghĩa hay hơn bộ Cự Cơ Đồng. Thiên Cơ trong bộ sao này có thể đồng độ với Cự Môn hoặc đơn thủ tại cung Tị Hợi. Sao này tọa thủ tại cung Tị Hợi tam hợp là bộ

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.