bài viết trong chuyên mục "Tinh Hệ Thiên Đồng"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tinh Hệ Thiên Đồng. Hiển thị tất cả bài đăng


Thiên Đồng hóa thành Quyền tuổi Đinh


Sao Thiên Đồng thuộc nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương trong trường hợp bố cục hoàn chỉnh. Còn một trường hộ nằm trong cách cục Đồng Cự Cơ. Sao Thiên Đồng hóa thành Quyền tại tuổi Đinh. Với tuổi này ta luôn có đủ bộ Tam Hóa trong trường hợp Thiên Đồng đi với Cơ Nguyệt Lương và có bộ Nhị Hóa gồm Khoa Quyền và có thêm Hóa Kỵ cản trở khi đi cùng Cự Cơ. Với cách


Đồng Lương tọa thủ Dần Thân (phần 2)Thiên Đồng và Thiên Lương khi đầy đủ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương với Thiên Cơ cư Tí Ngọ và Thái Âm tại Thìn Tuất tam hợp. Thiên Cơ là cơ hội, hoàn cảnh và Thái Âm là sự âm thầm. Bản cung mệnh có bộ Đồng Lương tức là sự may mắn, che chở và phúc hậu. Chữ Phúc và Ấm luôn tác động lẫn nhau. Một người có Phúc thường được may mắn và ngược lại. Phúc có tính chất


Thiên Đồng cư Tị Hợi luận giải (phần 2)Sao Thiên Đồng cư tại Tị Hợi không được đánh giá cao trong khi tại tam hợp bộ Cự Cơ tại Mão Dậu và cung VCD có Âm Dương Sửu Mùi chiếu đều là các cách cục mang ý nghĩa ban đầu hay. Vì vậy khi mệnh ở vị trí này thì hoàn cảnh thì tốt đẹp, ta được trợ giúp trong khi bản thân của ta thì không được giỏi giang. Cũng may là các cách đẹp chưa ở tại vị trí


Thiên Đồng độc tọa tại cung Mão Dậu


Cách cục này thuộc trường hợp Cơ Đồng giao hội với sao Cự Môn trong nhóm Cự Nhật. Khi đó Thiên Cơ cư tại Sửu Mùi và Cự Môn tại Tị Hợi tam hợp chiếu hình thành bộ Cự Cơ Đồng có tính chất riêng đặc trưng mang tính phản kháng, không được yên ổn, may mắn như cách Cơ Nguyệt Đồng Lương, tuy nhiên bộ CNĐL khó thành công khi kiến sát tinh như cách Cự Cơ Đồng.


Sao Cự Môn đồng cư Thiên Đồng cách


Trường hợp có bộ Cự Đồng là trường hợp bố cục Chính Tinh không mấy hay của các cách cục trong Tử Vi. Trường hợp này thuộc Cự Môn giao hội với nhóm Cơ Đồng, đồng cung với Thiên Đồng không hay bằng việc đi với Thiên Cơ. Thường tiền nhân luận Thiên Đồng có tính chất thay đổi, không bền chí thực chất do cơ hội đến từ sao Thiên Cơ. Trong Toàn thư có đoạn luận


Một số tính chất qua lá số Thiên Đồng


Một lá số mệnh có Thiên Đồng độc tọa tại cung Hợi thuộc cách Đồng Lương xung chiếu lẫn nhau. Xét bố cục của chính tinh là cách Đồng Cơ Cự với Thiên Đồng đơn thủ tại Hợi cung, bộ Cự Cơ cư tại cung Quan Lộc và Tài cung vô chính diệu, Thiên Di là Lương tại Tị và nhị hợp có Tham cư Dần, bố cục Sát Phá Tham hoàn chỉnh. Đại vận đi theo chiều thuận với tinh

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.