bài viết trong chuyên mục "Tinh Hệ Tham Lang"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tinh Hệ Tham Lang. Hiển thị tất cả bài đăng


Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu (phần 2)


Ở trong 12 cung vị sao Tử Vi tính chất biến đổi liên tục và có đa số nhiều vị trí đồng độ với Sát Phá Tham và Phủ Tướng, duy nhất độc tọa tại Tí Ngọ được gọi là Đế Cách tính đầy quyền uy đầy đủ không pha tạp nên dễ luận đoán bởi đây là cách cục ứng với người có trách nhiệm cao nhất và lý tưởng duy nhất là gây dựng xã hội nếu hoàn chỉnh xác lập được


Tham Lang cư Tí Ngọ thủ mệnh (phần 2)


Sao Tham Lang cư Tí Ngọ chia làm các trường hợp khi giao hội với bàng tinh an theo Thiên Can như cách Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục. Với Tham Lang độc tọa ở Tí Ngọ cần thiết nhất có bộ Kình Hao tăng tính tranh đoạt của Sát Phá Tham với nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tuy nhiên ở đây nếu đồng cung dễ gặp cách Kình Dương ở Tí Ngọ Mão Dậu phi


Tham Lang cư tại vị trí Tí Ngọ luận đoán p1Sao Tham Lang thuộc nhóm Sát Phá Tham, trường hộ độc tọa không gia hội với Tử Vũ Liêm hình thành các cách Tử Tham, Vũ Tham, Liêm Tham. Trong trường hợp độc tọa có sáu vị trí ở cung Thìn Tuất Dần Thân Tí Ngọ. Bài viết này bàn luận về cách Tham Lang cư tại cung Tí Ngọ được luận là cách cục bình thường khó thành tựu sự nghiệp lớn nếu không được


Vũ Tham cách cư tại Sửu Mùi (phần 2)


Xét theo các sao an từ Thiên Can có các trường hợp giao hội với Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục, Kình Hao, Đà Hao khiến tính chất bố cục thay đổi đưa ra những dự đoán đầu tiên. Cách Vũ Tham ngộ Lộc Tồn tại bản cung vẫn kể là cách hay chủ tích lũy được tài sản, có Tướng Ấn hóa được sát thành quyền. Cung độ Sửu Mùi không có nhiều Chính Tinh đắc cách tại đây.
Vũ Tham đồng độ tại vị trí Sửu Mùi ( Phần 1 )Bộ sao Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham giao hội tại 6 cung Tị Dậu Sửu và Hợi Mão Mùi. Trường hợp này Vuc Khúc đồng cung với Tham Lang trong bộ ba sao Sát Phá Tham. Ngoài ra còn trường hợp Vũ Sát và Vũ Phá. Cách cục Vũ Tham tại Sửu Mùi là vị trí hay nhất của Vũ Khúc so với tổng ba cách cục trên. Thuộc tinh hệ Tử Vi cư Tị Hợi, tam hợp có bộ Tử Sát và


Liêm Tham tại vị trí cung Tị HợiĐây là sự giao hội của Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm. Các câu phú Tử Vi thường gọi cách này bằng bộ Sát Phá Liêm Tham. Cách Liêm Tham mang tính chất mâu thuẫn của hai cách cục. Ở đây cần xác đinh Mệnh có thiên hướng lấy tổ hợp Sát Phá Tham hay Tử Vũ Liêm làm bản tính của Mệnh rồi xét tới tính cất khi giao hội. Liêm Trinh thuộc hành Hỏa, Tham Lang thuộc hành


Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu


Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham hình thành bộ Tử Tham cư Mão Dậu, tam hợp có Vũ Phá và Liêm Sát. Kế đến nhị hợp có sao Cự Môn và lục hội là Thiên Đồng đều nhập La Võng. Cách cục Tử Vi đồng độ Tham Lang là cách khá tốt, do nhị hợp có Thiên Đồng chủ toàn thể, số đông. Tử Vi nếu đắc cách tức bộ Tử Tham có lý tưởng tốt đẹp thì không cần bộ sao Tả Hữu vì đã có

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.