bài viết trong chuyên mục "Tinh Hệ Tử Vi"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tinh Hệ Tử Vi. Hiển thị tất cả bài đăng


Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu (phần 2)


Ở trong 12 cung vị sao Tử Vi tính chất biến đổi liên tục và có đa số nhiều vị trí đồng độ với Sát Phá Tham và Phủ Tướng, duy nhất độc tọa tại Tí Ngọ được gọi là Đế Cách tính đầy quyền uy đầy đủ không pha tạp nên dễ luận đoán bởi đây là cách cục ứng với người có trách nhiệm cao nhất và lý tưởng duy nhất là gây dựng xã hội nếu hoàn chỉnh xác lập được


Tử Phá cư tại Sửu Mùi luận


Tử Vi và Phá Quân cùng tọa thủ tại cung Sửu Mùi dẫn tới nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham theo cách Tử Phá cư Sửu Mùi, tam hợp có Vũ Sát cư Mão Dậu và Liêm Tham cư Tị Hợi. Ở đây Tử Vi đối lập với Phá Quân, Vũ Khúc đối lập Thất Sát và Liêm Trinh đối lập với Tham Lang. Tử Vũ Liêm là nhóm sao thực hiện lý tưởng xây dựng của Tử Vi, mang tính truyền thống,


Tử Tướng nhập La Võng thủ mệnh luận (phần 2)


Tử Vi và Thiên Tướng đồng cung tại Thìn Tuất đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Do Tử Vũ Liêm và Phủ Tướng có đa phần các bàng tinh đều hợp với hai nhóm sao này nên khi đủ bộ giao hội với các bàng tinh thường mang tính chất tốt đẹp hơn so với trường hợp Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham khó luận do bản chất hai cách cục mâu thuẫn khiến nhóm cần gặp thì


Tử vi đồng độ Thiên Tướng tại Thìn Tuất p1


Tử Vi và Thiên Tướng nhập La Võng, nhóm Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng hình thành tổ hợp Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với Tử Tướng thủ mệnh, Vũ Phủ cư Tài Bạch và Liêm Trinh độc tọa cư Quan Lộc. Cách cục này bố cục các Chính Tinh tại các cung độ hợp lí. Bản chất của cách cuc này thường được luận bằng việc mâu thuẫn khi Tử Vi đối mặt với Phá Quân với lực


Cách cục xấu của sao Tử Vi


Tử Vi là sao đặt tên cho môn Tử Vi Đẩu Số, luận là đế tinh, chủ lý tưởng, hành vi, tư tưởng, trách nhiệm với mọi hoạt động nên thường đứng đầu. Vì vậy khi đóng tại cung Mệnh hợp cách chi phối xã hội xung quanh theo lý tưởng của bản thân. Tuy nhiên để sp này hợp cách rất khó khăn, hầu như các trường hợp bản thân đã nghiệm lí mệnh có Tử Vi đa phần có Không Vong,


Luận giải bộ Tử Tham Mão Dậu


Tử Vũ Liêm giao hội với Sát Phá Tham hình thành bộ Tử Tham cư Mão Dậu, tam hợp có Vũ Phá và Liêm Sát. Kế đến nhị hợp có sao Cự Môn và lục hội là Thiên Đồng đều nhập La Võng. Cách cục Tử Vi đồng độ Tham Lang là cách khá tốt, do nhị hợp có Thiên Đồng chủ toàn thể, số đông. Tử Vi nếu đắc cách tức bộ Tử Tham có lý tưởng tốt đẹp thì không cần bộ sao Tả Hữu vì đã có

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.