bài viết trong chuyên mục "Tinh Hệ Liêm Trinh"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tinh Hệ Liêm Trinh. Hiển thị tất cả bài đăng


Liêm Phủ đồng cư La Võng (phần 2)


Liêm Trinh và Thiên Phủ đồng cung thủ mệnh như đã luận ở bài trước về việc cần thiết gặp Tả Hữu vì Thiên Phủ hoàn toàn không có tính chất bạo lực và khả năng như Sát Phá Tham mà hoàn toàn dựa vào lời nói phủ dụ để có được sự phục vụ, tương trợ của người khác. Thiên Phủ gặp Tả Phụ tính chất hóa thành Quyền vì luôn có người sẵn sàng phục vụ cho bản thân.


Liêm Trinh ở vị trí cung Dần Thân (phần 2)


Luận về sao Liêm Trinh khi giao hội với các bàng tinh cần hiểu tính chất của toàn bộ tổ hợp Tử Phủ Cũ Tướng Liêm với Tử Tướng cư Thìn Tuất, Vũ Phủ cư Tí Ngọ và Liêm Trinh tại Dần Thân. Cách cục này khiến Tử Vi có khuyết điểm, tuy tính chất của Tử Vi cách Tử Tướng có lý tưởng cần sự công bằng nhưng dễ gặp sự cản trở của La Võng khiến không thực


Liêm Trinh độc tọa cung Dần Thân (phần 1)


Sao Liêm Trinh thuộc ngũ hành Hỏa, thuộc nhóm Tử Vũ Liêm. Liêm Trinh có thể giao hội với Sát Phá Tham và Phủ Tướng hình thành các cách Liêm Sát, Liêm Phá, Liêm Tham, Liêm Phủ, Liêm Tướng. Chỉ có trường hợp duy nhất độc tọa tại cung Dần Thân với cách Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh. Do đa phần các cách phối hợp với các chính tinh thành cách hai sao


Liêm Tham tại vị trí cung Tị HợiĐây là sự giao hội của Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm. Các câu phú Tử Vi thường gọi cách này bằng bộ Sát Phá Liêm Tham. Cách Liêm Tham mang tính chất mâu thuẫn của hai cách cục. Ở đây cần xác đinh Mệnh có thiên hướng lấy tổ hợp Sát Phá Tham hay Tử Vũ Liêm làm bản tính của Mệnh rồi xét tới tính cất khi giao hội. Liêm Trinh thuộc hành Hỏa, Tham Lang thuộc hành


Liêm Phá cư Mão Dậu cách


Cách này thuộc Tử Vũ Liêm giao hội với bộ sao Sát Phá Tham. Tử Sát và Vũ Tham là hai cung tam hợp là Tài Bạch và Quan Lộc. Ở đây có khuyết điểm do Tử Sát cần thiết ở cung Quan Lộc và Vũ Tham hợp với cung Tài Bạch. Liêm Trinh chủ đạo đức, liêm khiết. Sao này còn chủ hình pháp, khi xấu trở thành tù tinh như cách Liêm Trinh Bạch Hổ kiến Sát Tinh. Phá Quân là ngôi sao

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.