bài viết trong chuyên mục "Tứ trụ"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tứ trụ. Hiển thị tất cả bài đăng

Đoán mệnh theo ngũ hành và tứ thời 
Đây là một phương pháp đoán mệnh của dịch học đơn giản. Trước hết tìm bát tự khi sinh của mình, sau đó dựa vào thiên can của ngày sinh, căn cứ tình hình thiên can đó trong bốn mùa để phán đoán. Ví dụ người sinh ngày Giáp Dần, thiên can là Giáp tức có thể tra trong sách “Tứ thời ngũ hành luận” những lời bình có liên quan, từ đó có thể có nhận thức đại thể đối với vận mệnh của mình.

Sau đây là một phần sách “Tứ thời ngũ hành luận” đã được tác giả Bạch Huyết nêu ra trong quyển TTĐLNH (thiên thời địa lợi nhân hòa), tôi xin trích dẫn lại để mọi người tham khảo :
Bàn về Giáp Mộc


Mùa Xuân, Giáp Mộc:

Mộc sinh ở mùa Xuân, có cảnh tượng xanh tươi phơi phới, chỉ có tháng Giêng thì còn hơi lạnh cần được Hỏa để sưởi ấm. Trong tứ trụ hiện ra Bính Quý thì chủ sẽ phú quý. Nếu được Quý tàng Bính hiện, thì gọi là hàn Mộc hướng về mặt trời, nếu không có xung khắc tất nhiên sẽ được đại phú đại quý. Nếu không gặp Bính Quý thì là người tầm thường, thiếu chí khí . Điều đáng kỵ nhất là trong tứ trụ có một bè Canh Tân sẽ hại vợ khắc con, nếu lại được chi hội Kim cục thì không nghèo sẽ chết non. Nếu như là có một bè Nhâm Quý, nếu không có Mậu Kỷ tương chế (kiềm chế) lại không có Bính Đinh tất nhiên sẽ nghèo rớt mùng tơi, không có Canh Kim mà hiện Đinh Hỏa được gọi là cách “Thương quan” “Sinh tài”, chủ nhân sẽ thông minh tuấn tú. Hễ gặp Quý Thủy khắc Đinh Hỏa nhất định là người cổ hủ cố chấp. Nếu (địa) chi thành Hỏa cục lại tiết lộ quá nhiều thì chủ vừa ngu muội vừa có ám tật. Nếu trong tứ trụ có nhiều Quý Thủy để trợ giúp Mộc thần, sẽ thương diệt Đinh Hỏa tất sẽ gian hùng. Chi thành Mộc cục được Canh là sinh quý, không có Canh là xấu. Chi thành Thủy cục, hiện ra Mậu là quý, không có Mậu là nghèo.

Tóm lại, Giáp Mộc sinh tháng Giêng, người trong tứ trụ có Canh Mậu là tốt, nếu được Đinh hiện ra thì mệnh là giàu sang, có lời đoán: Giáp Mộc, tháng Giêng (tức chỉ người sinh ngày Giáp của tháng Giêng). Việc tốt hoặc xấu của mệnh hoàn toàn dựa vào sự phối hợp của ngũ hành để xem xét có hợp không. Nếu vượng quá cũng không nên, ví như ngày Giáp Dần, trong địa chi lại gặp Dần Mão (tàng Mộc nhiều), gọi là Mộc vượng cần phải cứu (kiềm) chế, nếu không thì không tốt. Phàm thuộc về ngũ hành cũng đều như vậy cả. Hễ sinh vào Giáp Tuất và Ất Hợi là “Mộc chi nguyên”, sinh vào Giáp Dần và Ất Mão là “Mộc chi hương”, sinh vào Giáp Thìn và Ất Tị là “Mộc chi sinh” đều thuộc “hoạt mộc” (cây sống), sinh vào Giáp Thân và Ất Dậu là “Mộc thụ khắc”, sinh vào Giáp Ngọ và Ất Mùi là “Mộc tự tử”, sinh vào Giáp Tí và Ất Sửu là “Kim khắc Mộc” đều thuộc là “Tử mộc” (cây chết), sinh Mộc gặp Kim thì tự thương, tất sẽ phải lộ, tử Mộc được Kim thì tạo, được Hỏa tự cháy, Canh Tân tất sẽ lợi. Việc biến hóa sinh tử của Mộc hoàn toàn dựa vào trong tứ trụ có cứu trợ để định.

Mộc sinh tháng Hai, trong tứ trụ Canh Kim đắc địa, chủ có nhiều phần như tiểu quý, trong vận trụ gặp “tài” tất phải là anh hùng, hễ gặp Quý Thủy, tài sát gặp khó khăn sẽ trở thành kẻ độc thân, lại gặp Dương Nhẫn ắt phải gặp cái chết bất ngờ, Mộc vượng mà được Hỏa thì có phần công danh.

Mộc sinh tháng Ba, nếu thấu lộ Canh Kim kiêm gặp Nhâm Thủy là Dụng, tất nhiên đại quý. Nếu thiên can gặp hai Bính, địa chi tàng Canh Kim là số nghèo khó. Các chi lộ Nhâm Quý phá Hỏa, có thể đạt được công danh nhỏ. Nếu như thấu lộ can Mậu Kỷ của tứ trụ không thấy Thủy, chi thành Thổ cục, chủ sẽ do người khác mà được phú quý. Xưa có câu: tháng ba vô dụng (không dùng) Đinh, chỉ có chi thành Kim cục, xưa có thể lấy Đinh làm Dụng, nếu không thì trước chọn Canh, sau chọn Nhâm để dùng.


Mùa Hạ, Giáp Mộc:

Mộc sinh tháng Tư, Bính Hỏa nắm quyền, trước Quý sau Đinh, trong tứ trụ Canh Kim quá nhiều, mộc lộ chịu bệnh, chỉ có lộ Nhâm Thủy thì chủ mới hiển đạt. Nếu gặp một là Canh, hai là Bính thì chủ phú quý nhỏ. Nếu được các thiên can lộ ra có đủ Quý Đinh Canh, nhất định chủ sẽ thanh quý (sang mà trong sạch), Quý Thủy không thấu lộ, chỉ thấy có Canh Đinh, có thể làm tổn hại quan chức, nếu thấu lộ Nhâm thì chủ giàu có, nếu trong tứ trụ không có Nhâm Thủy, lại không gặp Canh Đinh, mà chỉ gặp Bính Mậu hoặc Kim Hỏa quá nhiều, thì đều là người vô dụng.

Mộc sinh tháng Năm, trước có Quý mà sau là Đinh, Canh, trong tứ trụ thấu lộ Quý và Canh, chủ được phú quý song toàn. Trong tứ trụ gặp Bính Hỏa trùng lặp, lại thêm Đinh Hỏa, gọi là “thương quan” đẹp nhất, chủ sẽ thanh quý (sang mà trong sạch), không thấy “quan sát” sẽ là “thương quan thương tận” chủ cũng sang mà thanh liêm. Trong trụ có nhiều Kim tất nhiên là “sát trọng thân khinh” là số trước giàu sau nghèo, tối kỵ là trong trụ gặp Nhâm Thủy, hành vận lại gặp Nhâm Thủy, vừa nghèo lại vừa yểu thọ (chết non). Nếu Canh Kim nhiều, trong trụ lại thấu lộ một hai Bính Đinh để kiềm chế nó, lại được thấu lộ can là Nhâm Quý, thì chủ trước nghèo sau giàu có, hai can thấu lộ từ giờ và tháng là Kỷ Thổ, gọi là nhị Kỷ tranh hợp, nếu mệnh Nam phạm phải nó thì chủ bôn ba, Nữ mệnh phạm phải nó thì chủ là kẻ hèn hạ bị khinh rẻ. Nếu trong tứ trụ có Thìn, can thấu lộ hai Giáp, hai Kỷ, đó là số đại phú, đại quý. Nếu sinh vào tháng Sáu thì gọi là cách gặp thời hóa hợp, Giáp pháp sinh vào tháng Năm tháng Sáu cùng bàn như cổ pháp, chỗ này bàn tháng Năm và tháng Sáu cũng có thể thông dụng.

Mộc sinh tháng Sáu, trước Đinh sau Canh, trong trụ thấu lộ hai can: Canh Đinh, dụng thần lại thấu lộ, Mộc Hỏa thông minh là mệnh phú quý song toàn. Nếu Đinh Hỏa, Quý Thủy nhiều là mệnh của người bình thường.


Mùa Thu, Giáp Mộc:

Giáp Mộc sinh vào mùa thu, trong tứ trụ nếu được thấu lộ hai can Đinh Canh, tất nhiên thanh quý, trước Đinh sau Canh, Hỏa cách Thủy không thể tiếp xúc nhau, Kim tất dựa vào Hỏa, Hỏa tất dựa vào Giáp Mộc dẫn ngòi để đốt cháy. Trong tứ trụ nếu gặp Quý Thủy, Đinh Hỏa không rõ, còn Nhâm Quý có thể cùng với Đinh đảm nhận biến cố không sao cả, duy cần được Mậu Thổ mới có thể kiềm chế Thủy để bảo tồn Hỏa.

Giáp Mộc sinh tháng Tám, gọi nó là Mộc tù Kim vượng, cây cối vào mùa Thu, lá vàng rơi rụng nên gọi là Mộc tù. Tháng Tám là lúc thu Kim đang vượng. Trước lấy Đinh Hỏa, Bính Hỏa, Kim là thứ, trong trụ có hai can thấu lộ là Đinh Canh, chủ nhất định sẽ hiển đạt. Nếu gặp Quý Thủy, thì công danh không có phần, trong trụ không có Đinh, không có Bính là số theo kiếp tu hành. Bính thấu lộ mà không gặp Quý, thì giàu nhưng không quý. Nếu Bính Hỏa bị Quý Thủy kiềm chế, thì suốt đời chỉ tầm thường. Có Bính có Canh thì đại phú tiểu quý. Bính Đinh phá Kim thì về già chịu nhiều ám tật, chi thành Kim cục thấu lộ Canh Kim, Mộc bị Kim làm thương tổn, chủ bị ám tật.

Giáp Mộc sinh tháng Chín, đúng lúc lá cây rơi rụng, hoàn toàn dựa vào Đinh Hỏa để làm ấm nó. Nhâm Quý Thủy để tu dưỡng nó. Nếu được Đinh Nhâm Quý cùng thấu lộ, đồng thời được Mậu Kỷ Thổ để bồi bổ thì có thể đạt được công danh nhỏ. Chỉ có Canh Kim được nơi chốn thì công danh mới có tiến bộ. Nếu thấu “Tỉ Kiên” mà không có Canh Kim là người cùng đinh. Vận không đắc dụng tất là người nghèo rớt mùng tơi.


Mùa Đông, Giáp Mộc:

Giáp Mộc sinh tháng Mười, trước Canh Kim, thứ đến Đinh Hỏa, Bính Hỏa. Nếu được thấu hai can Canh Kim, lộ Mậu Thổ ở thiên can, thì cách này được gọi là “khử đục giữ trong”, chủ làm đến bậc đại thần, lại kiêm cự phú. Nếu thiếu Đinh Hỏa chỉ gặp Canh Mậu chủ cũng giàu và trường thọ. Tối kị Nhâm Thủy, nếu không có Mậu Thổ kiềm chế tất nhiên sẽ nghèo hèn. Nếu chỉ gặp Thân Hợi, Mậu Kỷ đắc địa để cứu Canh Đinh, công danh tự tới. Nếu chỉ gặp Kỷ Thổ mà không gặp Mậu, sức khỏe kém không kham nổi đại quý, Giáp nhiều kiềm chế Mậu khó được phú quý.

Giáp Mộc sinh tháng Mười Một, tốt nhất gặp Canh Kim, Đinh Hỏa, Mậu Thổ để bồi bổ nó. Nếu được hai chi thấu lộ là Canh Kim, chỉ gặp Tị, Dần tất nhiên thanh quý. Nếu gặp Quý Thủy khắc Đinh Hỏa, trong trụ không có Thổ để cùng cứu giúp, tất sẽ bị tàn tật. Tối kỵ Nhâm Thủy sẽ trở thành “tử mộc”. Không có Đinh Hỏa cùng kiềm chế là số mệnh của người tầm thường không có chí. Nếu chi thành Thủy cục, lại thêm Nhâm Thủy, chủ chết không có hòm ván.

Giáp Mộc sinh tháng Mười Hai, trời rét đất cứng lạnh là tượng khí không phát vượng. Trước Canh Kim như được rìu sắc để cắt cành khô, sau dẫn Đinh Hỏa để khắc nó, thì hàn mộc bắt đầu có sức sống. Trong trụ nếu được hai can thấu lộ Canh Đinh, chủ sẽ có công danh hiển đạt. Đinh Hỏa trùng điệp là số mệnh phú quý. Chỉ có điều là cần phải trong trụ thấu lộ “Tỉ Kiên” làm hỗ trợ thì tài đức đều thịnh, không gặp “Tỉ Kiên” thì chỉ đủ no ấm mà thôi. Đinh tàng Canh thấu lộ, là mệnh của chủ đạt tiểu quý. Tóm lại, hàn đông Giáp Mộc hoàn toàn dựa vào Canh Kim, Đinh Hỏa để hỗ trợ, Đinh Hỏa ít không có trở ngại gì lớn. Nhưng thiếu Canh Kim thì mới thật hỏng hết mọi việc thôi.


Bàn về Ất Mộc


Mùa Xuân, Ất Mộc:

Ất Mộc sinh tháng Giêng là loại cỏ chi lan, cái rét xuân hãy còn đậm nên trước tiên phải được Bính Hỏa để sưởi ấm nó. Sau lấy Quý Thủy để tưới nhuần nó, trong tứ trụ thấu lộ hai can Bính Quý nhất định giành được công danh. Quý nhiều, Bính ít, Hỏa bị Thủy vây, học tốt nhưng cuối cùng cũng chỉ là kẻ bần sĩ. Bính nhiều Quý ít chủ trở nên trọc phú. Có Bính, không có quý thì chủ phát phúc. Quý và Kỷ cùng gặp đó là hạ cách.

Ất Mộc sinh tháng Hai, cũng giống tháng Giêng cũng trước Bính sau Quý, Bính và Quý cùng thấu lộ thì chủ đại phú quý. Chỉ có điều là không có thể cùng thấu lộ cả Canh Kim. Nếu thiên can lộ Canh, địa chi không có ngày giờ để hóa Kim, dựa vào có Quý Thủy tư dưỡng, chủ cũng quý hiển. Nếu chi thành Mộc cục, can thấu lộ Bính Quý, chủ đại quý. Nếu Thủy nhiều vây Hỏa và Bính Mậu nhiều thì là số mệnh bình thường.

Ất Mộc sinh tháng Ba, khí trời đã ấm áp, trước Quý sau Bính, cả Bính và Quý đều thấu lộ, không thấy có Kỷ Canh là số sang trọng, thanh liêm. Hễ gặp Kỷ Canh thì công danh vô vọng (không có hy vọng). Bính Quý thấu lộ mà Kỷ Canh lẫn vào thì tất nhiên sẽ bần tiện (nghèo hèn). Thấy có Canh mà không thấy Kỷ là số mệnh ít khỏe mạnh. Hai can Bính Mậu thấu lộ mà gặp Thủy cục, thì chủ đắc công danh. Giờ, ngày (sinh) đều thấy Canh là hai Canh tranh hợp, số nghèo hèn. Chỉ có điều là nếu can của năm thấu lộ Đinh có thể phá được Canh, gọi nó là “tòng hóa”, chủ lập được quân công để làm quan.


Mùa Hạ, Ất Mộc:

Ất Mộc sinh tháng Tư, chỉ dựa vào Quý Thủy để bồi dưỡng, Quý Thủy và Canh Tân cùng thấu lộ, là mệnh của chủ thanh quý. Chỉ thấy có Quý Thủy thôi thì mệnh của chủ ít khỏe mạnh. Nếu Bính Mậu trùng điệp, chi thành Hỏa cục là mệnh của chủ mù quáng. Vì tháng Tư Bính Hỏa đang nắm quyền, trong tứ trụ Hỏa khí quá nặng.

Ất Mộc sinh tháng Năm, Đinh Hỏa nắm quyền, nửa đầu tháng thuộc Dương, trước Quý sau Bính; nửa cuối tháng thuộc Âm, Bính Quý đều cùng dùng. Trên vị trí năm là Canh Tân, trên chỗ giờ thấu Quý thì công danh hiển hách. Nếu không có Quý Thủy thì công danh không có phần. Trong trụ thấu lộ Bính Hỏa, mà chi lại thành Hỏa cục, tất sẽ mang tàn tật. Nếu không có Quý Thủy kiềm chế, chủ yểu thọ, gặp Nhâm thì có thể giải.

Ất Mộc sinh tháng Sáu, trước Bính thứ là Quý, trong trụ nhiều Kim Thủy, chi thành Thủy cục, lại được thấu can Quý Thủy là mệnh phú quý song toàn. Nếu thiếu Quý lại là mệnh của người tầm thường không có chí, tối kị là có Mậu Kỉ lẫn lộn vào. Nếu xuất lộ một bè can Mậu Thổ, không gặp “Tỉ Ấn” thì sẽ là tiền nhiều nhưng thân thể yếu ớt, tất trở thành kẻ nghèo sống trong nhà giàu. Nếu được Bính Tân hóa Thủy, tất nhiên sẽ do chơi bời cờ bạc đĩ điếm làm cho khuynh gia bại sản. Thổ nhiều mà không thấy có Giáp là không tốt, nhưng thấy có Đinh mà không thấy Bính Quý là số mệnh tầm thường. Gặp thấu hai can Bính, lại được Giáp thấu kiềm chế Mậu có thể đạt công danh.

Tóm lại, Mùa Hạ Ất Mộc, chuyên chọn được gặp Thủy, thứ đến là Bính Hỏa, Canh Tân.


Mùa Thu, Ất Mộc:

Canh Kim đương tiết, kiêm dùng Kỷ Thổ, không trọng Bính Quý. Nếu trong trụ Quý thấu, Bính tàng Canh ít, không dùng Kỷ Thổ mới có được công danh nhỏ. Nếu thấu Quý không gặp Bính thì chỉ là kẻ thư lại. Dưới chi không có Bính Kỷ mà nhiều Canh tàng Quý là mệnh của kẻ bình thường. Nếu sinh vào giờ Thìn thì gọi là “tòng hóa”, trái lại chủ là được phú quý song toàn.

Ất Mộc sinh vào tháng Tám là cây lan quế, sinh trước tiết Hàn lộ, chuyên dùng Quý Thủy là được tôn sùng. Sinh sau Thu phân thì hoa lan quế nở, thấy ngày càng thơm. Trước là Bính Hỏa, thứ là Quý Thủy trong tứ trụ Bính Quý đều thấu lộ, tất nhiên sẽ hiển đạt thành danh. Không có Hỏa, không có Thủy là số vất vả lao lực, thấu lộ Quý mà không có Nhâm gọi là vì con mà được mẹ, chủ suốt đời ăn mặc không thiếu. Nếu chi biến thành Kim cục, trong trụ nên tàng ẩn Đinh Hỏa để kiềm chế Kim, có thể tránh được Mộc tổn Kim thương. Trong trụ Bính Đinh Hỏa cùng thấu lộ với Mậu Thổ thì chủ được đường công danh. Ất Mộc sinh sau Thu phân nếu được giờ sinh thấu can là Bính Hỏa, trong trụ lại cùng gặp Quý Thủy, thì được gọi là Thủy Hỏa văn tinh, tất nhiên hiển quý, thấu lộ Bính mà không gặp Quý, chủ sẽ được tiểu phú quý. Nếu có Quý mà không có Bính, hoặc Bính Quý đều không có thì chủ sẽ được cả danh lẫn lợi. Vì Thu Mộc không có Hỏa thì không phát, nhưng cũng tối kỵ là Ất Mộc gặp Kim cường, thì sinh mệnh khó bảo toàn.

Ất Mộc sinh tháng Chín, chuyên lấy Quý Thủy để bồi dưỡng, trong trụ thấy có Quý Thủy, lại thấy có cả Tân Kim tất nhiên sẽ thanh quý (sang nhưng thanh liêm). Nếu có Tân mà không có Quý thì chủ nghèo hèn. Nếu có Quý mà không có Tân là hạ cách. Thấu lộ can Mậu Thổ, trong chi lại ám tàng Mậu Thổ, không gặp “Tỉ Kiếp” thì chủ giàu có, hễ thấy có “Tỉ Kiếp” thì tài khí bị chiếm đoạt tất trở thành người nghèo trong cảnh giàu, lại thêm ít con cái.


Mùa Đông, Ất Mộc:

Ất Mộc sinh tháng Mười, Nhâm Thủy nắm quyền, trước chọn Bính Hỏa, thứ dùng Mậu Thổ. Bính và Mậu cùng thấu lộ, trong tứ trụ tuyệt đối không có hình thương xung phá thì chủ sẽ công danh hiển đạt. Nếu thấy có Bính mà không thấy có Mậu cùng tham gia là những người Nho học. Không thấy có Bính Kỷ thì chủ khắc vợ con, Nhâm ít Mậu nhiều cũng sẽ là hạ cách. Chi nhiều Bính Hỏa, hành vào Hỏa hương, tất nhiên sẽ hiển đạt.

Ất Mộc sinh tháng Mười Một, chuyên chọn Bính Hỏa làm dụng thần, mà không dùng Quý Thủy để tránh Mộc bị Thủy làm cóng rét. Trong trụ thấu lộ hai can Bính Hỏa, không gặp Quý Thủy, công danh hiển đạt, chi ám tàng (ẩn chứa) Bính, chủ được ân phong ở thứ hạng cuối. Nếu chi thành Thủy cục, thấu lộ can Nhâm Quý mà không có Bính Hỏa, chỉ thấu lộ Mậu Thổ hoặc Nhâm Mậu đều không có, tất nhiên suốt đời nghèo hèn. Nếu chỉ có Đinh Hỏa lẻ loi thì khó giải quyết được đông cóng của hàn đông. Nếu một phái Đinh Hỏa cùng thấu lộ ra tất sẽ là người đại gian xảo trá, con cái nhiều. Nếua thành Thủy cục, thấu lộ hai can Nhâm Quý, chủ sẽ bần và yểu thọ.

Ất Mộc sinh tháng Mười Hai, chuyên chọn Bính Hỏa làm dụng thần, tứ trụ thấu lộ một Bính Hỏa, tuyệt đối không có hình xung. Không thấy có Quý Thủy là mệnh của Đại quý. Nếu trong tứ trụ có nhiều Kỷ Thổ, tuyệt đối không có “Tỉ Kiếp” xung khắc, được gọi là tòng tài cách, chủ sẽ giàu có. Hễ gặp “Tỉ Kiếp” thì chủ nghèo hèn đến nỗi không có chỗ cắm dùi. Can chi trong tứ trụ không có Bính Hỏa chủ sẽ nghèo hèn.

Bàn về Bính Hỏa

Mùa Xuân, Bính Hỏa

Tháng Giêng Bính Hỏa đang vượng, cần được Nhâm Thủy cùng cứu trợ, Canh Kim tương trợ, Nhâm và Canh cả hai thấu lộ thì công danh có triển vọng. Thấu can chỉ một Canh, chi ẩn tàng hai Bính, có thể mong giảm chức thì lại thăng. Chi tàng Canh Kim, can thấu Nhâm Thủy, chủ được “dị lộ công danh”. Nếu trong tứ trụ Nhâm Thủy nhiều, Bính Hỏa ít, cần được một Mậu Thổ kiềm chế Thủy, mới có thể chuyển hung thành cát, chủ phú quý. Nếu không có Mậu Thổ sẽ là “sát trọng thân khinh”, sẽ là người xảo trá độc ác. Năm và giờ đều thấy Tân Kim được gọi là chủ có lòng tham lam và hiếu sắc. Có nhiều Mậu Thổ mà không có Giáp Mộc sẽ là hạ cách.

Bính Hỏa sinh tháng Hai, chuyên lấy Nhâm Thủy làm căn cứ, là mệnh của người thanh quý (sang mà trong sạch). Thấu can Kỷ Thổ không thấy có Nhâm Thủy, thì ăn mặc có vẻ thiếu thốn. Ngày thấu lộ Bính Tí, giờ gặp Tân Mão, gọi là tòng hóa cách bất phùng thời, tất nhiên sẽ làm bại tổ nghiệp. Nếu được Đinh Hỏa phá Tân Kim làm cho Nhâm Thủy được yên vị trí, chủ sẽ giàu mà lại sang.

Bính Hỏa sinh tháng Ba, chuyên lấy Nhâm Thủy tương tế, Giáp Mộc tương trợ. Nhâm Giáp cả hai đều lộ, công danh ổn định. Nếu lại cùng thấu lộ Canh Kim để kiềm chế Giáp Mộc là mệnh của người tầm thường. Can thấu lộ Nhâm Thủy, chi tàng Giáp Mộc thì đại phú đại quý. Thấu lộ Giáp mà thiếu Nhâm, chủ phú trọc, tàng Nhâm thiếu Giáp chủ bần cùng, Nhâm và Giáp đều không có, chủ ngu hèn.


Mùa Hạ, Bính Hỏa

Bính Hỏa sinh tháng Tư, chuyên dụng Nhâm Thủy, thứ chọn Canh Kim, hai can Nhâm Canh thấu lộ, không gặp Mậu Thổ, tuyệt đối không có xung khắc, nhờ ơn tổ ấm mà được làm quan cao. Gặp Canh thấu Quý không giàu tất sẽ quý, can không thấu Nhâm gọi là “cô dương vô âm” không có dương hiển quý, Nhâm Quý đều không có thì tất nhiên nghèo hèn, Bính Hỏa nhiều mà không kiềm chế, thì không chết non tất là người xuất gia tu hành.

Bính Hỏa sinh tháng Năm, trước chọn Nhâm Thủy, thứ dùng Canh Kim, hai can Nhâm Canh thấu lộ, phú quý song toàn. Tứ trụ chỉ có nhiều Nhâm Thủy, còn Mậu Kỷ thì chỉ thấy lẫn vào, chủ được “dị lộ công danh”. Nhiều Hỏa không thấy Thủy là mệnh của hòa thượng. Hỏa Thổ lộn xộn, hễ thấy Quý Thủy tất sẽ thành người mù. Nếu thấy Mậu Kỷ, mắt không mù thì tất trở thành cô quả. Tứ trụ thấu lộ nhiều Giáp Ất tuyệt đối không có Canh Tân thấu lộ và ẩn tàng không thấy Thủy vận, gọi là viêm thượng cách tất nhiên sẽ đại phú đại quý. Nếu thấy Mậu Thổ để kiềm chế Thủy tất thành danh hoạn, không có Nhâm Thủy, trái lại là hạ cách.


Mùa Thu, Bính Hỏa

Bính Hỏa sinh tháng Bảy, chọn Nhâm Thủy là dụng thần cần được Mậu Thổ cùng kiềm chế. Nếu phần nhiều chỉ thấy Nhâm Thủy, chỉ xuất ra một mình Mậu Thổ, thì gọi là “nhất nhân hóa chúng sát”, chủ nắm giữ được quyền hành lớn. Nhiều Nhâm không có Mậu, hoặc Nhâm ít Mậu nhiều, đều thuộc mệnh người lao lực vất vả. Nhâm Mậu cùng thấu lộ, công danh có triển vọng.

Bính Hỏa sinh tháng Tám, vẫn chọn Nhâm Thủy, trong tứ trụ nhiều Bính Hỏa, chỉ thấu lộ một mình Nhâm, phú quý song toàn. Nhâm Thủy ám tàng, chỉ được công danh tối thiểu. Không có Nhâm Quý, khó được công danh, nếu gặp Tân Kim là số nghèo khổ. Dù cho thấu lộ một Đinh để cùng kiềm chế, cũng thuộc hạ cách, Nam chủ sẽ gian trá, Nữu chủ dâm tiện.

Bính Hỏa sinh tháng Chín, cuối Thu Hỏa suy, trước chọn Giáp Mộc, thứ chọn Quý Thủy, Giáp Nhâm cùng thấu lộ, tuyệt đối không có hình khắc, xung khắc, đại phú đại quý. Hai can Giáp Quý thấu lộ, chủ đạt được dị lộ công danh (công danh bằng con đường đặc biệt). Nếu là Canh Kim Mậu Thổ bị vây hãm là mệnh của kẻ tầm thường, ngu dốt. Trong trụ Nhâm Quý Canh Tân cùng thấu lộ, tuổi thọ rất ngắn ngủi.


Mùa Đông, Bính Hỏa

Bính Hỏa sinh tháng Mười, nếu được các thiên can cùng thấu lộ Giáp Mậu Canh, công danh nhận được ổn định. Nếu được thấu can Tân Kim mà chi thì thấy có Thìn, được gọi là hóa hợp gặp thời, tất nhiên là đại quý.

Bính Hỏa sinh tháng Mười Một, tháng Mười Hai, nhất dương lai phục, trước chọn Nhâm Thủy, thứ đến Mậu Thổ, Nhâm Mậu cùng thấu lộ công danh giành được vững chắc. Nhâm nhiều Mậu ít, khó mong tiến bằng quan trường. Nếu thấu lộ Giáp Mộc để cứu Mậu thì mệnh hiển quý. Không có Mậu mà lại gặp Kỷ cũng là dị cách, nhiều Nhâm không có Giáp, công danh có thể tìm thấy.


Bàn về Đinh Hỏa

Mùa Xuân, Đinh Hỏa

Đinh Hỏa sinh tháng Giêng, trước chọn Giáp Mộc gọi là mẫu vượng, thứ chọn Canh Nhâm Quý để tương trợ. Canh Nhâm cùng thấu lộ, còn gặp Kỷ Thổ để kiềm chế, dành công danh vững chắc. Nếu được Đinh thấu ở can năm, Nhâm thấu ở can tháng hoặc Đinh thấu ở can ngày, Nhâm gặp ở can giờ thì tất nhiên sẽ được đứng ở hàng quan cực phẩm, nhưng trái lại Nữ mệnh thì không quý (sang). Một phái Giáp Mộc không gặp Canh Kim thì mệnh vừa nghèo vừa yểu. Một phái Nhâm Quý, Nhâm không có Canh, chi không có Dần cũng là hạ cách.

Đinh Hỏa sinh tháng Hai, trước chọn Canh Kim, thứ chọn Giáp Mộc, Canh Giáp cùng thấu lộ, giành công danh vững chắc. Canh thấu Giáp tàng, chủ sẽ đạt công danh tối thiểu. Giáp thấu Canh tàng đang cầu công danh bằng con đường đặc biệt (dị lộ). Nếu trong tứ trụ quan quý song toàn “Sát Ấn” vượng, Canh Kỷ cùng thấu, gặp Kim Thủy vận, chủ sẽ khuynh gia bại sản. Nếu Canh thấu Kỷ tàng, hành Mộc Hỏa vận và không có hình xung khắc phá, tất nhiên phú quý song toàn.

Tháng Ba đang lúc Thổ vượng, Đinh Hỏa suy nhược, trước chọn Giáp Mộc, thứ chọn Canh Kim. Giáp Canh cùng thấu lộ, lại thấu Nhâm Thủy, gọi là “sát trọng thân khinh”, tất nhiên sẽ yểu thọ. Trong tứ trụ thấu Mậu Kỷ, và không có hình xung phá kiếp, tất nhiên đại quý.


Mùa Hạ, Đinh Hỏa

Đinh Hỏa sinh tháng Tư, trước chọn Giáp Mộc, sau lại Canh Kim, trong trụ thấu hai can Giáp Canh, giành công danh vững chắc. Hễ gặp Quý Thủy gọi là “ôn Giáp thương” mệnh của kẻ tầm thường. Canh Mậu cùng thấu, không gặp Giáp Mộc, nhất định sẽ phú quý. Thấu can Mậu Thổ, không gặp Giáp Mộc Nhâm Thủy, tức là “thương quan thương tận” có thể chỉ đạt tiểu phú quý. Nhiều Mộc nhiều Thủy, hoặc nhiều Bính không có Thủy kiềm chế là số nghèo khổ. Nếu thành cách cục chỉ một Bính không đoạt hai Đinh, tức sinh năm Đinh, tháng Kỷ, ngày Đinh Tị, giờ Bính Ngọ thì chỉ thành thân phận quan hoạn.
(*** Bản gốc thiếu tháng 5,6,7 của Đinh Hỏa***)


Đinh Hỏa sinh tháng Tám, trong tứ trụ đều gặp Giáp Canh Bính, mà không có hình xung khắc phá tất sẽ thành đại quý.

Sinh vào tháng Chín, chuyên chọn Giáp Mộc, Canh Kim là được tôn trọng. Giáp Canh cùng thấu, sang bé giàu lớn. Giáp Canh Bính cùng thấu, công danh giành được vững chắc. Thấu can Canh Bính không có Giáp chỉ thấy Nhâm là số làm quan thanh liêm. Nếu thấu một Nhâm hai Quý mà gặp Mậu Thổ kiềm chế là số giàu sang. Nếu trong trụ đều không có Thổ là mệnh người không tầm thường. Đinh Hỏa đều gặp tại can năm và can ngày, thấu Tân không có Canh tức là cách “tòng tài”, nếu không có hình xung “Tỉ Kiếp” là mệnh của Quận thú.


Mùa Đông, Đinh Hỏa

Đinh Hỏa sinh vào ba tháng đông, chuyên chọn Canh Kim Giáp Mộc làm tương trợ. Mùa Đông Đinh tất phải cần Giáp Mộc, gọi là Mộc Hỏa thông minh trong trụ không sợ nhiều Kim nhiều Thủy. Can thấu Bính Hỏa, Đinh Hỏa không sáng, cần có chi tàng Nhâm Thủy để chế phục, mới bảo đảm đời sống ăn mặc không bị thiệt kém. Giáp Canh cùng thấu, có thể giành được công danh. Hễ gặp Kỷ Thổ sẽ là hạ cách. Trong chi kiêm tàng Kim Tủy là số thanh quý. Trong can chi, Kim Thủy đều không có là số của người tầm thường. Có Thủy mà không có Kim, đạt công danh tối thiểu. Nếu được năm tháng đều thấu Quý Thủy, can giờ thấu Tân Kim, trong trụ tuyệt nhiên không hề có tí gì về chất Thổ tức là cách “khí mệnh tòng sát” chủ nhất định sẽ đại quý. Nếu chi thành Mộc cục, năm tháng đều thấu Quý Thủy, chủ nhất định được Lệnh phong.


Bàn về Mậu Thổ

Mùa Xuân, Mậu Thổ

Mậu nằm ở giữa của ngũ hành, bốn mùa có dùng và có kiêng kỵ, cho nên có thể không phân theo tháng, dùng mùa Xuân để khái quát nó, chọn Bính Hỏa để chiếu ấm, Giáp Mộc bổ thưa, Quý Thủy làm ẩm ướt, thì Mậu Thổ có thể sinh ra vạn vật.

Mậu Thổ sinh tháng Giêng, tháng Hai, trước chọn Bính, thứ là Giáp, sau đến Quý Thủy.

Sinh tháng Ba, trước chọn Giáp, sau Quý Thủy, trong tứ trụ được Giáp, Bính Quý đều thấu lộ, mà không có hình khắc là số đại quý. Nếu cả ba can đều có thấu, gặp ở thiên can có tàng, tàng ở địa chi thì chủ đạt tiểu quý. Nếu chỉ gặp Bính mà không có Giáp, Quý thì gọi là Xuân hạn, làm việc thành bại thất thường.

Tóm lại, Mậu Thổ sinh tháng Giêng, tháng Hai, tất gặp Bính Hỏa sẽ bắt đầu phát, không có Bính Hỏa mà có Giáp Quý là hạ cách. Nếu một phái Bính Hỏa, thấu Giáp không có Quý thì chủ sẽ thông đạt về những năm về sau đời. Chi thành Hỏa cục, trong trụ không hề có một chút Thủy nào là số cô bần. Giáp và Canh đều thấu, chi thành Mộc cục mà không có hình xung khắc phá thì phú quý song toàn. Nếu không có Canh Kim và “Tỉ Kiếp” thì không trộm cướp cũng sẽ chuốc lấy tai họa bất ngờ.

Mậu Thổ sinh tháng Ba, trong tứ trụ đều không có Giáp Bính Quý là số ngu hèn. Hễ thấu Giáp Quý tất sẽ thành hiển quan. Giáp Quý ám tàng, tất thành nhà tư bản. Bính nhiều mà không có Quý giống như ruộng hạn không có nước, thì chủ trước giàu sau nghèo. Hỏa nhiều mà thấu Nhâm Thủy cùng kiềm chế thì nhất định chủ sẽ trước nghèo, sau giàu. Nếu thấy Quý Thủy thì trước hèn, sau quý. Nếu chi thành Mộc cục, thấu can Giáp Ất thì gọi là “quan sát hội hợp” cần phải thấu Kim tốt để quét sạch nó, thì tất nhiên sẽ phú quý song toàn, không thấy Canh Kim thì lại thành nghèo hèn, cần phải được Hỏa để tòng Mộc khí thì mới có thể được quý hiển. Chi thành Hỏa cục, thấu Quý tất sẽ ngồi hưởng phú quý. Thấu Nhâm chủ cũng được phú quý, nhưng phải tìm nó từ trong lao khổ (gian khổ). Bao trùm Quý Thủy là nước ở trên trời cho nên có thể yên hưởng phú quý. Nhâm Thủy là nước của sông ngòi, nên cần phải dùng sức người để lấy mới có thể tưới ướt đất và trưởng thành.


Mùa Hạ, Mậu Thổ

Mậu Thổ sinh tháng Tư, trước chọn Giáp Mộc bổ thưa, thứ đến Bính Hỏa Quý Thủy, Bính Giáp hoặc Bính Quý cùng thấu tất nhiên hiển quý. Quý thấu Nhâm tàng tuyệt đối không có xung khắc mà hóa hợp thành cục, chủ quý đến làm quan cực phẩm, giàu tựa Thạch Sùng. Nếu chi thành Kim cục, can thấu Quý Thủy gọi là “Thổ nhuận Kim sinh”, chủ đạt công danh đặc biệt.

Mậu Thổ sinh tháng Năm, trời nắng nóng, đất khô cằn, trước chọn Nhâm Thủy để nhuận Thổ, thứ chọn Giáp Mộc để bổ thưa. Bính Hỏa cân nhắc dùng. Nếu được Nhâm Giáp thấu lộ, tuyệt đối không hình xung khắc phá, nhất định chủ phú quý. Lại được can năm thấu lộ Tân là mệnh làm tướng lĩnh hoặc thừa tướng. Chi thành Hỏa cục, thấu Quý Thủy thì lực mỏng manh khó kiềm chế, là mệnh nghèo hèn. Nếu thấu Nhâm Thủy giành công danh vững chắc.

Mậu Thổ sinh tháng Sáu, trước chọn Quý Thủy thứ Giáp Mộc và Bính Hỏa, Quý Bính đều thấu lộ giành công danh vững chắc. Thấu Bính không có Quý, ăn mặc không thiếu thốn, thấu Quý không có Bính lại gặp Giáp, chủ đạt công danh tối thiểu. Không có Giáp chủ sức khỏe không tốt. Quý Tân cùng thấu, chủ đạt công danh khác thường. Trong trụ đều không có Bính Tân Giáp, là số nghèo hèn, thổ nhiều chỉ thấu một giáp, không gặp Canh Tân là thượng cách.


Mùa Thu, Mậu Thổ

Mậu Thổ sinh tháng Bảy, trước chọn Bính sau Quý, sau nữa Giáp Mộc, cả ba can cùng thấu lộ, chủ vừa phú lại vừa quý. Bính Giáp thấu lộ, trong tứ trụ chỉ gặp cùng một chữ, gọi là Quý Thủy hội cục, là số phú quý. Thấu Quý Giáp mà không có Bính, chủ cao mà thanh nhã. Trong tứ trụ mà không thấy có Bính Giáp Quý là hạ cách.

Mậu Thổ sinh tháng Tám, tháng Tám Kim Bính Thổ hàn, trước chọn Bính Hỏa, thứ đến Quý Thủy, Bính Quý đều thấu, mà không có xung phá, nhất dịnh trở thành hiển hoạn. Bính Quý đều không có, một đời lao lực vất vả. Bính tàng không có Quý cũng là hạ cách. Quý thấu, Bính tàng là số sức khỏe kém. Trong trụ một phái Tân Kim, không thấy Bính Đinh gọi là thương quan cách, cần gặp Quý Thủy là mệnh phú quý, không có Quý là hạ cách. Tóm lại, Thu Thổ là cực yếu, cần được thấu can Bính Đinh mới đẹp.

Mậu Thổ sinh tháng Chín, tháng Chín đang là Mậu Thổ nắm quyền, trước chọn Giáp Mộc, thứ đến Quý Thủy, chỉ có điều kỵ hóa hợp gặp Kim, trong trụ có Giáp không có Quý Bính, ăn mặc đầy đủ. Có Quý, không có Bính, chủ kém sức khỏe. Nếu chi thành Thủy cục, can thấu Nhâm Quý, mà là “Tỉ Kiếp” chủ giàu có. Chi thành Hỏa cục, Kim Thủy đều thấu, chủ sức khỏe kém, không gặp Quý Thủy, số nghèo hèn.


Mùa Đông, Mậu Thổ

Tháng Mười dương khí phát động, trước chọn Giáp Mộc, thứ đến Bính Hỏa, Giáp Bính cả hai đều thấu lộ, phú quý song toàn. Can thấu Giáp Bính, chi tàng Nhâm Thủy là số quý hiển. Thấu Bính, Giáp tàng giành được công danh vững chắc. Nếu thấy Canh Đinh cùng kiềm chế, chủ được công danh khác thường. Trong tứ trụ đều không có Bính Giáp là số đi tu hành.

Tháng Mười Một, tháng Mười Hai là trời đất lạnh cóng, trước chọn Bính Hỏa, lại chọn lại Giáp Mộc, Bính Giáp đều thấu là số phú quý. Tàng Giáp, thấu Bính đạt công danh tối thiểu. Trụ thấu Bính Hỏa không thấy Giáp, chủ sẽ đại phú (giàu to). Có Giáp mà không có Bính thì chủ thanh bần, Bính và Giáp đều không có, chủ ngu hèn. Trong trụ nhiều Bính Hỏa, nhưng gặp một can Nhâm thấu, chủ thanh quý. Không có Nhâm thì chủ cô bần.


Bàn về Kỷ Thổ

Mùa Xuân, Kỷ Thổ

Kỷ Thổ sinh tháng Giêng, đất đông cứng chưa tan, chuyên chọn Bính Hỏa để làm ấm nó. Kỵ gặp Nhâm Thủy, cần được Mậu Thổ để cứu chữa nó. Trong tứ trụ nhiều Nhâm Thủy, nếu được Mậu Thổ thấu can là số thanh quý. Nếu không có Mậu Thổ tức là hạ cách. Trong trụ có nhiều Giáp Mộc, mà được Canh Quý Bính cùng thấu lộ, được gọi là “phối đắc trung hòa”, chủ đạt được cả danh lẫn lợi. Chỉ có điều là phải không hình xung khắc phá mới ứng nghiệm. Nếu một phái Giáp Mộc không gặp Canh Kim, nếu không có Đinh Hỏa cùng kiềm chế, là số tàn tật. Một phái là Hỏa không gặp Thủy thì chủ giàu có.

Kỷ Thổ sinh tháng Hai, trước chọn Giáp Mộc kỵ hợp, thứ chọn Quý Thủy, Giáp Quý cùng thấu, giành được công danh vững chắc. Nếu được kiêm thấu Bính Hỏa, làm quan đến cực phẩm. Hễ thấy Nhâm Thủy thì giáng đến cấp cuối cùng. Giáp Mộc bị Canh Tân kiềm chế, can thấu Nhâm Thủy cùng với nhiều “Tỉ Kiếp” là số người tầm thường.

Kỷ Thổ sinh tháng Ba, tháng Ba là thời gian đang cấy ruộng, trước chọn Bính Hỏa, thứ đến Quý Thủy và Giáp Mộc, Bính Quý Giáp cùng thấu, có vị trí quan cao. Chỉ có điều cần không có hình xung khắc phá mới ứng nghiệm, không có Bính Giáp mà lại thấu Quý là số mệnh của kẻ hàn sĩ. thấu Bính Giáp mà không có Quý là mệnh của người giàu. Không có Giáp mà thấu Bính Quý là người đa tài. Bính Quý đều không có là mệnh của kẻ nghèo hèn.
Mùa Hạ, Kỷ Thổ

Ruộng đất mùa Hạ nên ẩm ướt, trước chọn Quý Thủy, thứ dùng đến Bính Hỏa. Phàm là Kỷ Thổ sinh vào các tháng Tư, Năm, Sáu, Bính Quý cùng thấu, lại xuất thêm Tân Kim, lấy Quý Thủy là mệnh của phú quý. Nếu Bính Hỏa nhiều mà lại gặp Ất Mộc để kiềm chế Tân, nhất định chủ sẽ cô đơn và khổ. Trong trụ không có Bính Hỏa gọi là cô âm, không có Quý Thủy gọi là ruộng cạn đều không phát.


Mùa Thu, Kỷ Thổ

Ba tháng Thu Kỷ Thổ, trước chọn Bính Hỏa để làm ấm nó, thứ chọn Quý Thủy để làm ướt nó, Bính Quý cả hai đều thấu lộ giành công danh vững chắc. Có Bính không có Quý, tất sẽ lập được võ công. Can thấu Nhâm Quý không hẳn bảo đảm; ăn mặc đều không có cả hai, chi thành Kim cục, mà được Quý thấu tức có gốc, chủ giành được quý trong sự giàu có, hoặc chi “tứ khố”, thấu Giáp tức là người giàu, không có Giáp tức là nghèo.


Mùa Đông, Kỷ Thổ

Đất mùa đông không có Hỏa thì không ấm, chuyên chọn Bính Hỏa làm dụng thần, vì sao không chọn Đinh Hỏa, đại để Bính Hỏa là hỏa của Mặt trời, còn Đinh Hỏa chỉ là lửa của cây đèn, cây nến. Can chi gặp Bính, kiêm thấu Giáp Mộc, giành công danh vững chắc. Trong trụ có nhiều Nhâm Thủy, thấu Mậu Thổ để kiềm chế nó, chủ sẽ giành được quý trong giàu có. Nhâm Thủy thấu can, là số cô bần; thấu Mậu Thổ thì sẽ không nghèo, gặp Bính Đinh thì lại không cô đơn.
Bàn về Canh Kim

Mùa Xuân, Canh Kim

Canh Kim sinh tháng Giêng, khí hàn lạnh chưa hết, trước chọn Bính sau chọn Giáp, Bính Giáp cùng thấu cả hai giành công danh vững chắc. Bính tàng Giáp thấu, tất được công danh đặc biệt. Nhiều Thổ mà thấu Giáp thì hiển quý. Giáp tàng trong chi, chủ sẽ giàu có. Can thấu Đinh Hỏa, có Thổ mà không gặp Thủy, thì phú quý song toàn. Chỉ có điều là cần không hình xung khắc phá mới nghiệm, chi thành Hỏa cục, thấu Nhâm là có gốc chủ đại phú quý. Hỏa cục không có Thủy là số mệnh tàn tật. Mộc bị Kim thương, có cái cứu thì tiểu phú. Không thấu Bính Đinh, gọi là không có cứu cánh là hạ cách.

Canh Kim sinh tháng Hai thuộc Ất Mộc nắm quyền, chuyên chọn Đinh Hỏa, thứ dùng Giáp Mộc, Đinh Giáp cùng thấu, dưới chi lại tàng Đinh để kiềm chế Giáp, gọi là phối hợp trung hòa, là mệnh đại quý. Bính Tân Đinh thấu can, dưới chi lại tàng nhiều Thủy nhiều Mộc, chủ cũng đại phú quý nhưng không có con cái, ở trên đều cần không có hình xung khắc phá mới nghiệm.

Canh Kim sinh tháng Ba, trực thuộc Mậu Thổ nắm quyền, trong trụ Thổ vượng cần thấu Giáp Mộc để tương cứu, không có Giáp sẽ là hạ cách. Tóm lại trước chọn Giáp Mộc, sau chọn Đinh Hỏa, Giáp Đinh thấu cả hai, tuyệt đối không có xung phá, công danh giành được vững chắc. Nếu gặp “Tỉ Kiên”, công danh trùng lại, Đinh Hỏa thấu can, chi tàng Giáp Mộc sẽ được công danh đặc biệt. Thấu Giáp không có Đinh, thấu Đinh không có Giáp là mệnh kẻ tầm thường. Giáp Đinh đều không có là mệnh của kẻ hạ tiện. Đinh Giáp tàng chi, lại tàng thêm Bính Hỏa gọi là phối hợp trung hòa, chủ phú quý song toàn. Chi thành Hỏa cục mà thấu Quý Thủy, tuyệt đối không có xung phá, chủ cũng phú quý.

Mùa Hạ, Canh Kim

Canh Kim sinh tháng Tư, cần phải có Thủy Hỏa tương tế mới phát, trước chọn Nhâm Thủy, thứ đến Bính Hỏa Mậu Thổ, Nhâm Bính Mậu cũng thấu là mệnh hiển quý. Trụ nhiều Bính Hỏa, thấu Nhâm Thủy là có kiềm chế, là mệnh phú quý. Không có Nhâm Thủy sẽ là mệnh của kẻ tầm thường. Vả lại còn “hình thê khắc tử”, trong trụ tàng ẩn Canh Tân, được gọi là chi thành Kim cục, can thấu Đinh Hỏa thì sức khỏe kém, không có Đinh Hỏa lại là hạ cách.

Canh Kim sinh tháng Năm, đang là lúc Hỏa nắm quyền, trước chọn Nhâm Thủy thứ đến Quý Thủy. Nhâm xuất can, còn chi tàng Quý, kiêm tàng Canh Tân không có xung phá, giành được công danh vững chắc. Thấu can Quý Tân mà không có xung phá, tất sẽ giành được công danh đặc biệt. Tóm lại, trong trụ không hề có một chút Thủy, hung nhiều, cát ít (dữ nhiều lành ít), cần phải lộ đầu can Thổ, mới tránh được yểu thọ và cô bần.

Canh Kim sinh tháng Sáu là thời kỳ “tam phục sinh hàn” trước chọn Đinh Hỏa, thứ đến Giáp Mộc, Đinh Giáp cùng thấu lộ là số mệnh cao quý, cả hai mà thiếu một thì khó mong phát phúc, Đinh Giáp đều không có là số hèn.

Mùa Thu, Canh Kim

Canh Kim sinh tháng Bảy, thuộc Kim thần đương quyền, trước chọn Đinh Hỏa để luyện Kim, thứ chọn Giáp Mộc để hỗ trợ hỏa lực. Gặp Thủy bị khắc thì không phát, Đinh Giáp cùng thấu, nếu không có hình xung khắc phá, có thể hy vọng nhìn tới trời xanh, nếu hành vận may vỗ cánh chim bằng. Tóm lại, mùa Thu hành Kim hoàn toàn dựa Đinh Giáp phù trợ, nếu thiếu một tức mệnh bình thường. Nếu cả hai đều không có là mệnh kẻ hèn. Chi tàng ẩn Nhâm Quý gọi là thành Thủy cục, cần gặp Bính Đinh cùng chế ngự, nếu có Bính mà không có Đinh là mệnh ngu đần.

Canh Kim sinh tháng Tám, thuộc thời kỳ mùa Thu Kim đang vượng, trước chọn Đinh Hỏa, thứ chọn Giáp Bính, nếu được cả ba cùng thấu, nhất định hiển quý. Lại gặp Dương Nhẫn không gặp hình xung, thì Dương Nhẫn này “giá sát” là quý mệnh của người “xuất tướng nhập tướng” (số không làm đại tướng cũng làm thủ tướng). Trong trụ gặp nhiều Bính Hỏa, can thấu một mình Đinh có thể được công danh. Tóm lại, Canh Kim sinh tháng Tám thiếu Hỏa không phát.

Canh Kim sinh tháng Chín, Mậu Thổ nắm quyền kỵ nhất là trong trụ nhiều Thổ chôn vùi Kim, nên trước chọn Giáp Mộc sau chọn Nhâm Thủy, Giáp Nhâm cả 2 cùng thấu, chủ nhất định sẽ hiển quý. Chỉ có điều cần không gặp Kỷ Thổ, tuyệt đối không có hình xung mới nghiệm. Giáp thấu Nhâm tàng hoặc Giáp tàng Nhâm thấu, có thể dành được công danh. Có Nhâm không có Giáp thuộc loại tầm thường, có Giáp không có Nhâm thì học vấn cao. Chi thành Thủy cục, can thấu Bính Hỏa, tất sẽ nổi tiếng về văn tài. Kỵ nhất là Kim vượng Mậu Thổ nhiều, tuyệt nhiên không có Giáp Nhâm tương cứu, thì gọi là Thổ dầy chôn vùi Kim, thì dù có căn cơ những cũng khó được hưởng phúc.

Mùa Đông, Canh Kim

Canh Kim vào mùa Đông, không có Hỏa thì không vượng, người sinh vào tháng Mười, trong trụ Đinh và Giáp cả hai cùng thấu, giành công danh vững chắc. Nếu lại được chi tàng Bính Hỏa là số mệnh thanh quý. Đinh tàng Giáp thấu, có thể cầu được công danh khác thường. Thấu Bính mà không gặp Đinh, lại là số mệnh tầm thường.

Sinh tháng Mười Một, Thủy vượng trời lạnh rét, trước chọn Đinh Hỏa, thứ đến Giáp Mộc, Bính Hỏa, nếu Đinh Giáp thấu can, chi tàng Bính Hỏa, lại không có hình khắc, nhất định ung dung bước vào chốn thanh vân. Có Đinh không có Giáp thì “quý tòng phú xuất” (có quý không phú). Có Giáp không có Đinh thì tầm thường không phát. Thấu Giáp tàng Đinh tất sẽ lập võ công. Tàng Đinh thấu Bính thì được “dị lộ công danh”. Đinh Giáp cùng thấu, chi không có Bính Hỏa thì công danh tối thiểu. Chi tàng Nhâm Quý thành Thủy cục, trong trụ không hề có Bính Đinh gọi là thương quan cách, ăn mặc không đủ, con cái cũng không.

Sinh tháng Mười Hai, trời đất bắt đầu rét cóng, trước chọn Bính Tí làm đầu, lại dựa vào Giáp Mộc để trợ Hỏa lực, Bính Đinh Giáp cùng thấu không gặp hình xung khắc phá, tất sinh hiển hoạn. Nếu thấu Đinh Giáp mà không có Bính, thì chủ nổi tiếng về tài năng. Thấu Bính mà không gặp Đinh Giáp chủ “quý tòng phú xuất”. Thấu Bính Đinh mà không có Giáp thì nhất định “tay trắng làm nên”.


Bàn về Tân Kim

Mùa Xuân, Tân Kim

Sinh tháng Giêng, Tân Kim chính lúc Giáp Mộc nắm quyền, trước chọn Kỷ Thổ, thứ dùng Nhâm Thủy, Kỷ Nhâm cả hai cùng thấu, chi tàng Canh thì giành công danh vững chắc. Thấu Nhâm Thủy mà không có Kỷ Canh là số nghèo hèn. Tàng Giáp thấu Kỷ đừng nên cầu công danh. Nhưng, đều cần không có hình xung mới nghiệm. Can thấu Nhâm Canh, Hỏa cục có chế ngự, là số mệnh quý hiển.

Tân Kim sinh tháng Hai, Nhâm Giáp cùng dùng, cả hai đều thấu không có xung phá, nhất định hiển quý, can không gặp Thổ chi Hợi tàng Nhâm, chủ sức khỏe kém, dưới chi không có Nhâm tàng, lại là hạ cách.

Tân Kim sinh tháng Ba, trước chọn Nhâm sau Giáp, Nhâm Giáp cả hai cùng thấu, phú quý song toàn, tàng Giáp thấu Nhâm là người giàu có. Tàng Nhâm thấu Giáp đạt công danh tối thiểu. Nhâm Giáp đều không có là kẻ tầm thường. Trong trụ một phái Bính Đinh, tuyệt nhiên không có Nhâm Quý cùng kiềm chế là số của người tu hành. Nếu được trong chi ẩn tàng Quý Thủy thì có thể tránh được.

Mùa Hạ, Tân Kim

Tân Kim sinh tháng Tư, Bính Hỏa nắm quyền, không có Thủy thì Kim bị Hỏa làm thương tổn, trong tứ trụ cả Nhâm và Quý cùng thấu, tuyệt nhiên không có hình xung, tất nhiên quý hiển. Nếu chỉ có chi tàng Nhâm Quý và Mậu Kỷ là mệnh số sức khỏe kém. Nhâm Quý đều không có, trái lại lại thấu Hỏa, nghèo khổ không có hậu, nếu được can thấu Giáp Mộc thì gọi là có bệnh gặp thuốc, có thể bảo đảm được ăn mặc không quá tồi.

Sinh tháng Năm, Đinh Hỏa đang quyền, Tân Kim cần phải được Thổ ướt tương hỗ, cho nên chọn Kỷ Thổ, Nhâm Thủy làm dụng thần. Quý là nước sông ngòi, lực hơi yếu, không bằng nước trên trời của Nhâm. Nhâm Kỷ cả hai cùng thấu dưới chi tàng Quý, tuyệt nhiên không có xung phá tất nhiên hiển quý. Thấu Kỷ không có Nhâm, có thể được công danh khác thường.

Tân Kim sinh tháng Sáu đang lúc Thổ vượng, chuyên chọn Nhâm Thủy, lại dựa vào Canh Kim để phụ trợ, cả hai Nhâm Canh cùng thấu không có hình xung, tất nhiên hiển quý. Can thấu Mậu Thổ nếu không có dương Giáp cùng kiềm chế là mệnh của kẻ tầm thường. Nếu có Giáp có Canh, Mộc bị Kim khắc cũng là hạ cách. Chỉ có điều là can thấu Nhâm Kỷ, có Canh không có Giáp mới là thượng mệnh.

Mùa Thu, Tân Kim

Mùa Thu tháng Bảy Kim đang vượng, chuyên chọn Nhâm Thủy làm đầu, đôi khi cũng cần Giáp Mộc Mậu Thổ, trong tứ trụ có Thổ không có Mộc gọi là có bệnh không có thuốc, tuy mệnh tốt, nhưng cũng khó phát vận. Trong tứ trụ một phái Kim Thủy, nếu được Mậu Giáp cùng gặp, mà không có hình xung là mệnh phú quý. Nếu gặp Mậu, không có Giáp lại là hạ cách.

Sinh tháng Tám Tân Kim nắm quyền, chuyên chọn Nhâm Thủy, kỵ gặp Bính Đinh, trụ thấu một mình Nhâm và gặp Canh Giáp, tuyệt đối không có Hỏa khí hình xung, tất nhiên đại phú đại quý. Hễ gặp Đinh Hỏa thì chỉ đủ no ấm. Mậu Thổ chồng nhau, “Tỉ Kiên” trùng lặp, can thấu một Nhâm gọi là Thổ dầu vùi Kim, là số mệnh tầm thường. Hễ gặp Giáp Mộc sẽ là có bệnh gặp được thuốc, chủ tay không làm nên. Một Nhâm thấu can, Tân Kim gặp chồng nhau mà không có hình xung thì phú quý song toàn. Tóm lại, Kim sinh vào mùa Thu nếu thành Kim cục, mà lại được Tỵ Dậu Sửu đều có đủ, thì nhất định làm quan chức lớn.

Tháng Chín Mậu Thổ nắm quyền, chọn trước Giáp sau Nhâm, Giáp Nhâm cùng thấu giành công danh vững chắc. Can thấu Giáp Mộc, chi tàng Nhâm Mậu có thể giành được công danh đặc biệt.

Mùa Đông, Tân Kim

Kim sinh vào lúc dương Thu, trước Nhâm sau cái khác, có thể nhận được hiệu ích Thủy Hỏa tương tế. Nhâm Bính cùng thấu, tuyệt nhiên không có hình xung, gọi là Kim bạch Thủy thanh, tất được công danh. Can thấu Nhâm Thủy, chi tàng Bính Hỏa là mệnh sức khỏe kém. Nhâm Mậu cùng thấu thì đủ ăn đủ mặc, gặp Nhâm mà không có Mậu thì chủ nghèo hèn.

Tân Kim sinh tháng Mười Một, Quý Thủy đang quyền, nhất thiết kỵ Mậu Quý mà thích Nhâm Bính. Nhâm Bính cả hai cùng thấu, can chi đều không có Mậu Quý, tất nhiên phú quý song toàn. Trong trụ có nhiều Nhâm Thủy, lại thấu Mậu Giáp Bính là số mệnh quý hiển. Trong trụ nhiều Nhâm Thủy không gặp Bính Mậu là kẻ nghèo nàn.

Sinh tháng Mười Hai là lúc trời đất lạnh cóng, chọn trước Bính sau Nhâm, Bính Nhâm thấu cả hai không có hình xung, là mệnh của người thanh quý (quan thanh liêm). Thấu Bính thiếu Nhâm chủ sức khỏe kém, thiếu Bính thấu Nhâm chủ nghèo hèn. Bính Nhâm đều không có là mệnh tú tài, nhiều Bính thiếu Nhâm mà thấu Quý Thủy, nếu không có hình xung khắc phá, có thể làm nên cơ nghiệp bằng nghề buôn bán.


Bàn về Nhâm Thủy

Mùa Xuân, Nhâm Thủy

Nhâm Thủy sinh tháng Giêng là lúc Thủy đang vượng, trước chọn Canh Kim tương sinh thì sẽ chảy được xa, thử dùng Mậu Thổ để phòng kiềm chế, Bính Hỏa để tương tế. Trong trụ Canh Mậu Bính đều thấu đủ, không gặp hung tinh hình xung, nhất định quý hiển. Can thấu Mậu Thổ, trong chi lại ám tàng nhiều Mậu, không gặp hình xung, thì gọi là một người nắm giữa quan ải muôn người không địch nổi, nhất định sẽ không làm đại tướng cũng làm thủ tướng. Tóm lại, Nhâm Thủy sinh tháng Giêng không gặp Canh Mậu sẽ là hạ cách.

Nhâm Thủy sinh tháng Hai, trước chọn Mậu Thổ, thứ chọn Tân Kim, Mậu Tân cả hai cùng thấu không có hình xung, giành công danh vững chắc. Can thấu Canh Kim, chi tàng Mậu Tân, chỉ giàu không sang. Mậu thấu Tân tàng, có thể cầu được công danh đặc biệt. Chi tàng Giáp Ất thành Mộc cục, can thấu Canh kim chủ được công danh. Hỏa nhiều thấu Mộc lại gặp Nhâm Thủy, gặp Dương Nhẫn, Tỉ kiếp, trái lại chủ được phú quý, gọi là Mộc thịnh Hỏa viêm, không có Thủy sẽ là hạ cách.

Sinh tháng Ba, Mậu Thổ đang vượng, trước chọn Giáp sau Canh, Canh Giáp cùng thấu không có hình thương xung phá, công danh giành được vững chắc. Giáp thấu đầu can, lại gặp Quý Thủy mà không có hình xung, tất sẽ hiển quý bằng võ công. Chi tàng một Giáp, can không thấu Mộc, chủ nhất định sẽ giàu to. Tóm lại, trong trụ không có Giáp chủ ngang ngược, không gặp Canh kim chủ ngu và thô lỗ.

Mùa Hạ, Nhâm Thủy

Nhâm Thủy sinh tháng Tư thuộc Bính Hỏa nắm quyền, chuyên dùng Nhâm Thủy để tương trợ, thứ chọn Tân Kim để tương sinh. Nhâm Tân cùng thấu không có hình xung khắc phá, giành công danh vững chắc. Trong trụ Quý Tân Giáp cùng thấu, có thể cầu được công danh đặc biệt. Trong tứ trụ Thủy ít Hỏa nhiều, gọi là liều mạng theo tài, tất được “Thê Tài”. Nếu can của ngày thấu Nhâm Ngọ, can năm thấu Nhâm Dần, tháng và giờ đều là Ất Tỵ tức là “tam hình hợp cục” nhất định làm quan cực phẩm.

Nhâm Thủy sinh tháng Năm, đang thuộc Đinh Hỏa nắm quyền, Nhâm Thủy cực yếu, trước chọn Canh kim để tương sinh, thứ chọn Quý Thủy để hỗ trợ, Canh Quý cùng thấu giành công danh vững chắc. Trong tứ trụ nếu gặp hai Nhâm kẹp một Canh, không hề có hình xung, tất nhiên sẽ đại quý.

Nhâm Thủy sinh tháng Sáu, Kỷ Thổ nắm quyền. Chọn trước Tân sau Giáp, Tân Giáp cùng thấu, phú quý song toàn, thấu Giáp tàng Tân, chủ sẽ lập được quân công. Tân Nhâm thấu can, vô hình thương nhất định quý hiển.

Mùa Thu, Nhâm Thủy

Sinh tháng Bảy, Canh kim đang nắm quyền, trước chọn Mậu Thổ, thứ chọn Đinh Hỏa, Mậu Đinh cả hai cùng thấu, không có hình thương tất đạt quan cao chức trọng. Trong trụ có nhiều Mậu Thổ, không gặp Giáp Mộc sẽ là kẻ tầm thường. Hễ gặp Giáp Mộc để kiềm chế Thổ có thể đạt tiểu quý. Đinh Mậu cả hai đều tàng ẩn trong chi, chủ sẽ có được quý từ trong giàu có.

Nhâm Thủy sinh tháng Tám thuộc Tân kim đang vượng, chuyên chọn Giáp Mộc, can giờ thấu Giáp, không hề có hình xung phá hại, tất nhiên sẽ quý hiển, chỉ gặp Thân, Hợi thì chủ kém sức khỏe.

Nhâm Thủy sinh tháng Chín, trước chọn Giáp Mộc thứ đến Mậu Thổ, Giáp Mậu cùng thấu, thấu Bính nhiều Nhâm, trong tứ trụ trung hòa, không có bệnh là mệnh thanh quý. Không gặp Bính Mậu là hạ cách.

Mùa Đông, Nhâm Thủy

Tháng Mười đang thuộc Nhâm Thủy tự vượng, trước chọn Mậu Thổ, thứ đến Canh Kim, Mậu Canh cả hai cùng thấu, tất nhiên thanh quý. Can Mậu Canh không gặp Giáp, không hề có hình thương phá hại thì chủ quý hiển. Giáp Mộc thấu can và xuất Mậu Thổ để cùng kiềm chế, nếu không có Canh Kim cùng cứu là mệnh nghèo hèn.

Nhâm Thủy sinh tháng Mười Một, Dương nhận trợ thân, Thủy khí cực vượng, trước chọn Mậu Thổ, thứ dùng Bính Hỏa, Mậu Bính cùng thấu, trong tứ trụ phối ghép trung hòa, chủ nhất định phú quý. Thấu Bính không có Mậu thì chủ tiểu phú.

Nhâm Thủy sinh tháng Mười Hai, đang là lúc trời lạnh nước đóng băng, chuyên chọn Bính Hỏa, thứ đến Giáp Mộc, Bính Giáp cùng thấu không có hình hại, chủ nhất định sẽ quý hiển.


Bàn về Quý Thủy

Mùa Xuân, Quý Thủy

Quý Thủy sinh tháng Giêng, là thời gian nội Hỏa đang vượng, trước chọn Tân Kim để phát nguồn nước, thứ dùng Bính Hỏa để hòa tan nước đông. Tân Bính cùng thấu gọi là âm dương hòa hợp, trong cách không gặp hình thương phá hoại, tất nhiên đại phú đại quý. Nếu chi tàng Bính Đinh thành Hỏa cục, lại kiêm Hỏa nhiều Thủy ít, cần thấu Nhâm Thủy là “cứu dược” chủ mới phú quý. Không có Canh sẽ biến thành mệnh nghèo yếu. Bính tàng Tân thấu chủ quý hiển, Bính thấu Tân tàng mệnh Tú tài. Nếu thành Thủy cục tất gặp Bính Hỏa chủ sức khỏe kém, không có Bính sẽ là hạ cách.

Quý Thủy sinh tháng Hai, thuộc lúc Ất Mộc đang vượng, chuyên chọn Canh Tân để sinh Thủy cả hai cùng thấu, không gặp Đinh Hỏa và hình hại tất nhiên hiển quý một thấu một tàng, thì đạt công danh tối thiểu. Trong chi tàng Canh Tân, trong trụ không có hình xung, chủ được quý trong sự giàu có, Canh Tân đều không có là mệnh hèn.

Quý Thủy sinh tháng Ba, người sinh sau tiết Thanh Minh, cái rét mùa Xuân chưa hết, chuyên dùng Bính Hỏa, sinh sau Cốc Vũ, cũng chọn Bính mà kiêm dùng Tân Giáp để phù trợ, Tân Bính Nhâm đều tề tựu, không gặp hình xung, người sinh sau Thanh Minh tất nhiên hiển quý. Người sinh sau Cốc Vũ, Quý Tân thấu can không gặp hình thương thì chủ tiểu quý. Can thấu Giáp Mộc, chi tàng Thìn Tuất Sửu Mùi (gọi là Tứ khố) chủ công danh hiển đạt.

Mùa Hạ, Quý Thủy

Quý Thủy sinh tháng Tư, chuyên chọn Tân Kim làm trợ giúp, không có Tân thì không quý; thứ đến Canh Kim, Tân Canh thấu can lại gặp Nhâm Thủy mà không có hình thương, tất nhiên sẽ hiển quý. Hễ gặp Đinh Hỏa sẽ biến thành mệnh của kẻ nghèo khổ và hèn mọn. Trong chi tàng Tân, tuyệt nhiên không có Đinh Hỏa kiềm chế sẽ đạt công danh tối thiểu. Trong trụ một phái Hỏa Thổ không gặp Tân Kim và Dương nhận tuy có Kỷ Canh cũng khó làm “cứu dược”, người này nhất định phải chịu tàn tật. Nhâm Canh cùng thấu không có hình thương là mệnh của người được hiển quý.

Sinh tháng Năm, Bính Hỏa đang vượng, chuyên chọn Canh Tân để hỗ trợ Thủy, Canh Tân thấu can lại gặp Nhâm Thủy, không hề có hình thương phá hại, nhất định sẽ gặp đại quý. Canh Tân thấu can, chi tàng Thân Tí Thìn là mệnh của người thanh quý. Thủy ít Kim nhiều là mệnh của người giàu có. Kim thủy đều thấu, không có hình thương sẽ được phú quý song toàn.

Quý Thủy sinh tháng Sáu, sinh vào nửa đầu tháng (sau tiết Tiểu Thử) chuyên chọn Canh Tân làm phù trợ. Nếu cả Bính Đinh đều gặp, Hỏa nhiều Kim yếu cần gặp “Tỉ Kiếp” chủ mới phú quý. Sinh vào nửa cuối tháng, từ sau tiết Đại Thử, trong trụ Canh Tân đều thấu, không gặp “Tỉ Kiếp” cũng có thể giành được công danh. Hễ gặp Đinh Hỏa sẽ là hạ cách.

Mùa Thu, Quý Thủy

Quý Thủy sinh tháng Bảy là thời kỳ Canh kim đang vượng, trước Đinh sau Giáp, Đinh Giáp đều xuất, trong trụ không có hình thương phá hại, nhất định chủ đại quý. Một Đinh nằm tại Ngọ không gặp hình thương, sẽ là cách đặc biệt chủ phú quý và nhiều con trai, Canh Tân nhiều mà không có Đinh là số nghèo khổ. Có Đinh mà không có Giáp có thể giành công danh tối thiểu.

Quý Thủy sinh tháng Tám thuộc lúc Thủy trong Kim đang vượng, trước chọn Bính Hỏa, thứ chọn Tân kim, Bính Tân cùng thấu, không có hình thương nhất định chủ hiển quý. Tân tàng Bính thấu, có thể mong tiến bằng học hành và quan trường.

Quý Thủy sinh tháng Chín đang thuộc Thổ tinh nắm quyền, Quý Thủy không có hình dáng biến đổi chế ngự, chuyên dựa Tân Kim tương trợ. Giáp Mộc phò tá, Tân Giáp đều thấu, chi lại tàng Quý, trong trụ không có hình thương, chủ nhất định hiển quý. Can thấu Giáp Quý không có hình thương, chủ nhất định phú quý song toàn, nhưng gặp Giáp Quý không gặp Tân chỉ giàu mà không quý. Cả ba cái đều không gặp là số mệnh nghèo hèn.

Mùa Đông, Quý Thủy

Sinh tháng Mười đang lúc Thổ vượng, Quý Thủy không tránh khỏi chịu khắc và yếu đuối. toàn dựa vào khí Canh Tân Kim để phát ra nguồn nước. Canh Tân cùng thấu, tứ trụ không gặp hình thương, nhất định sẽ quý hiển. Chi thành Mộc cục, Đinh Hỏa thấu Đinh Hỏa là mệnh người luôn bận rộn và vất vả.

Quý Thủy sinh tháng Mười Một, chuyên chọn Bính Hỏa để giải nước đông cứng, thứ chọn Tân kim để tương trợ, Bính Tân cùng thấu, giành công danh vững chãi. Nhưng gặp Bính Hỏa, không gặp Tân Nhâm và hình thương chủ cũng hiển đạt, có Tân không có Bính sẽ là hạ cách.

Quý Thủy sinh tháng Mười Hai, dĩ nhiên cũng chuyên chọn Bính Hỏa để giải đông cứng, trong tứ trụ năm và giờ sinh thấu Bính, lại được Nhâm Thủy xuất can, Mậu Thổ tàng chi gọi là Thủy chuyển dương khắc. Nếu như không có hình thương nhất định sẽ làm quan đến cực phẩm. chi tàng Nhâm Quý thành Thủy cục, can thấu lưỡng Hỏa mà không có hình thương, thì một đời ăn mặc sung sướng, không gặp Bính Hỏa là số nghèo. Có Bính không có Nhâm giành công danh tối thiểu. Tóm lại, ba tháng mùa Đông Quý Thủy, một khi thiếu Bính Hỏa thì cuối cùng cũng không có hy vọng phát đạt. 

Tứ trụ gồm Trụ năm-Trụ tháng-Trụ ngày-Trụ giờ, bản thân từng Trụ như chúng ta đã biết, được đại diện bởi các cặp Can-Chi, Thiên Can có tên gọi Giáp, Ất ...... hay Địa chi Tý, Sửu .... Để phân tích, đánh giá Tứ trụ của một người, người ta dùng quy luật của Âm Dương-Ngũ Hành. 

Xem tử vi luân tuổi vợ chồng theo tứ trụ


Ơ mục này lấy cung thê đóng ở trụ ngày vượng suy là hỉ, kị và thê tài tài tinh có đắc lực hay không để bàn về duyên nợ của Tứ trụ . Tài tinh cung thê bao gồm : chính thất, kế thất và bản tính người vợ. Độc giả có thể căn cứ vào đó để suy ra sao chồng đóng ở trụ ngày của nữ có đắc lực hay không để biết được giàu nghèo, sang hèn.

Con Người đã bẩm thụ khí của Trời Đất, cho lên cũng không thoát khỏi quy luật vận động của Trời đất (Thông qua Âm dương-Ngũ hành). Mõi người sinh ra đều có Tứ trụ: Năm Tháng Ngày Giờ gọi là nguyên Mệnh, có tứ trụ tức là đã biết được Khí Âm dương, sinh vượng, trong đục, thông qua quy luật Sinh khắc, chế hoá ..v.v..để biết được Mệnh Giầu-nghèo; Sang-Hèn; Thọ-Yểu; Bệnh tật; Tai hoạ; Tình yêu; Hôn nhân; hoàn cảnh gia đình; thăng quan tiến chức; Tiền tài danh vọng ..v.v.. Thông qua Thời Vận để biết được khi nào thì phát sinh tốt xấu, ứng vào ai trong gia đình hay bộ phận nào trên cơ thể; Hay khi nào nên kết hôn, hôn sự thế nào, khi nào nên đầu tư kinh doanh, kinh doanh nghành nghề nào; Đi về phương nào kinh doanh thì có lợi được giầu sang phú quí, phương nào thì bất lợi, thậm trí phá sản ..v.v.. cũng là tuỳ Người, tuỳ Thời Vận >>> Đó cũng là mục đích nghiên cứu các môn Dịch học nói chung, Dự đoán tứ trụ nói riêng. Đó chính là Lý do để môn Dự đoán theo Tứ trụ tồn tại hàng trăm năm, luôn có sức sống mới, đặc biệt như chúng ta đang ở thời kỳ Vận 8-Bát bạch là thời kỳ sức sống của Dịch học đang được Thời, bởi được Ông Sao tốt quản xem tu vi mien phi

Tục ngữ nói : “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen “. Nếu Tứ trụ người đó là mệnh phú quý thì người cùng chung hưởng vinh hoa với mình nhất định cũng là người có phúc. Trong
cuộc sống có những nam giới trước khi lấy vợ còn nghèo, sau khi lấy vợ thăng quan tiến chức, phát tài, mọi việc đều thuận lợi. Điều đó chứng tỏ trong mệnh người đó, vợ là tài tinh giúp mình, còn khi anh ta lấy người vợ khác thì bị phá tài, rủi ro, đó là vì khí quý của mình bị vợ xì xẹp mất. Cho nên ở đây muốn nhắc nhở những người ham ăn chơi phải biết giữ thân mình để đừng làm hại lây sang vợ. Nhưng cũng có trường hợp ngược lại, sau khi lấy vợ không những làm ăn không lên nổi mà còn ốm yếu liên miên, thậm chí vừa cưới về thì mất bố mẹ hoặc bị mất quan, bãi chức,hoặc buôn bán thua lỗ,v.v..

Theo tuviso.com thì cái lý do của nó là thân vượng thì thắng tài, thân nhược gặp tài là tai họa. Nói chung tài vượng có thể thắng, gặp vận tốt vừa được vợ, vừa được của. Muốn trong mệnh tài nhiều mà thắng thì thân phải rất vượng. Loại tổ hợp này ít gặp. Phần nhiều người ta chỉ gặp tổ hợp đó trong một khoảng thời gian.

Tuviso.com thấy cách xem cung vợ là chi ngày và tài tinh ở ngôi nào, là sinh vượng hay suy mộ và kết hợp xem đại vận. Nếu Tứ trụ không có tài tinh thì chỉ xem chi ngày. Cụ thể như sau:
Chi ngày là chính quan thì vợ tướng mạo đoan trang, ôn hoà hiền thục, nội trợ tốt. tu vi tron doi

Chi ngày đóng thực thần mà không có kiêu thần đoạt thực thần hoặc chi ngày là lộc thì vợ tính rộng rãi, người đậm, chăm chỉ việc nhà, gia đình đời sống đầy đủ.

Chi ngày đóng tài tinh là hỉ, người đó được vợ giúp đỡ hoặc có của nhờ vợ. Nếu còn gặp thiên đức là vợ hiền lành, khảng khái.

Chi ngày đóng chính ấn là vợ hiền, được vợ giúp, thân nhược càng tốt.

Chi ngày đóng tài tinh gặp tướng tinh là vợ con nhà danh giá phú quý.

Chi ngày đóng tỉ kiếp mà thân nhược là vợ tháo vát, đóng lộc càng tốt.

Chi ngày đóng tỉ kiếp mà thân nhược là vợ tháo vát, đóng lộc càng tốt.

Chi ngày đóng thương quan là người vợ đẹp. Thân vượng tài nhẹ là người có của . Kị thương quan vì như thế là người bị vợ làm cho phá tài hoặc không giúp đỡ gì được. Thương quan vượng là vợ hay mắng chồng hoặc mắng người khác.

Tài tinh được lộc là vợ khoẻ mạnh,hiền lành, chăm công việc.

Tài tinh đóng dưới quý nhân hoặc cùng chi với quý nhân là vợ đẹp, thông minh, nhu mì, con nhà phú quý.

Tài tinh được trường sinh là vợ trường thọ.

Chi ngày hoặc tài tinh đóng trạch mã là lấy vợ quê xa và chết ở quê vợ. Chi ngày hoặc tài tinh đóng hoa cái là vợ thông minh nhưng cao ngạo.

Chi ngày hoặc tài tinh đào hoa là vì luyến ái mà lấy nhau, vợ phong lưu nhiều tài nghệ.

Chi ngày là thiên ấn mà thân nhược là vợ hiền, tháo vát. Nếu thân nhược hoặc kị thiên ấn là vợ không giúp đỡ mấy.

Chi ngày là thất sát thì vợ tính thô bạo, vợ chồng không hòa thuận hoặc khắc vợ. Nếu gặp cả hai xung thì sau khi cưới nhiều bệnh. Không xung mà có chế thì tránh được , có chế gặp hợp thì tốt.

Thất sát đóng chi ngày và là dụng thần cũng là được vợ giúp đỡ.

Nhật chủ vượng, kình dương đóng ở chi ngày là vợ không hiền, hung hãn, hao tài, thậm chí vì vợ mà phá sản, hoặc vợ nhiều bệnh, hoặc vợ hình khắc. Nếu tài tinh mỏng yếu thì chủ về khắc vợ, khắc lần 1 , lần 2, thậm chí ba lần vẫn còn khắc nữa. Người mà tỉ kiếp nhiều, tài nhẹ cũng như thế.

Nhật chủ vượng, chi ngày là tỉ kiếp là vợ làm hao tài,hay cãi cọ, nặng ra có thể phá sản. Thân vượng, tài nhược càng ứng nghiệm.

Chi ngày đóng kình dương hoặc tài tinh đóng dưới kình dương là vợ không hiền, vợ chồng không hòa thuận.

Chính tài mạnh, thiên tài yếu hoặc có chính tài không có thiên tài là vợ không khoan dung với tì thiếp, ngược lại là vợ không chấp nhận tì thiếp. Tài lâm tử mộ tuyệt, kị thì khắc vợ, hỉ thỉ tốt.

Chi ngày có tài tinh vượng mà thân nhược là tài nhiều thân nhược là tài nhiều thân nhược , người đó vợ không đắc lực hoặc vợ nhiều bệnh, nặng thì khắc vợ. Nếu kình dương thì ngược lại là được nhờ vợ.

XEM TỨ TRỤ BIẾT ĐƯỢC GÌ
Câu trả lời cho câu hỏi xem tứ trụ biết được gì chỉ gói gọn trong hai từ mà thôi, Trước là biết “mình” sau là biết “thời thế”
Biết mình là dựa vào ngũ hành của ngày tháng năm sinh rồi cân đong đo đếm để tìm ra chỗ thừa thiếu. Thừa thì bớt đi mà thiếu thì bù vào sao cho được cân bằng. Từ đó tìm ra được ưu khuyết điểm, Phát huy ưu điểm, giảm bớt khuyết điểm thì con người có thể phát triển một cách mạnh mẽ và toàn diện nhât.
Biết vận là biết thời thế, vận tốt thì tùy thời xông pha, vận xấu thì biết đường né tránh, tốt thì càng phải cố gắng tốt hơn, xấu thì cũng có thể làm giảm bớt, tuy không thể đổi trắng thay đen từ xấu sang tốt nhưng cũng có thể đón lành tránh dữ.
Biết mình biết thời thế là sống hài hòa thuận theo cái lẽ tự nhiên của trời đất. Trên có trời, dưới có đất, con người sống ở giữa phải nương theo đó mà tồn tại và phát triển. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả vong là cái lẽ như vậy. Trong dữ kiện của Bát Tự của con người có thể hiểu đơn giản như việc “ông trời” dùng 5 loại vật chất để nhào nặn ra một con người, tất nhiên là không phải là lúc nào cũng đều tay lấy được 5 hành bằng nhau có lúc ông lại thích màu đỏ nên lại cho hành Hỏa nhiều hơn, có lúc cảm thấy nóng muốn dịu bớt lại cho thêm ít hành thủy… Thiên mệnh là vậy, hiểu được ý trời mà cải tạo nhân mệnh là công việc của con người. Mà tứ trụ là một trong những cách hiệu quả để làm điều này.
Cái khó của Tử Bình giống như môn hóa học vậy. Chúng ta đã biết về 5 vật chất cơ bản, và hiểu về nó. Tuy nhiên giống như các chất hóa học phản ứng với nhau thì ngũ hành cũng không độc lập mà có sinh khắc chế hóa theo một qui luật nhất định.Các hành đều thay đổi không còn giữ nguyên về tính và lượng sau khi phản ứng với nhau, chúng ta quan tâm kết quả của cuộc phản ứng này ra sao.
Khác với khoa Tử Vi dựa trên các sao cho ta biết tổng quan về tính cách hình dáng cuộc đời của đương số.Xem Tứ Trụ dựa trên âm dương ngũ hành biết được mạnh yếu, ưu nhược điểm của bản thân. Cho nên thế mạnh của Tử vi là định tính, còn thế mạnh của Tứ Trụ là định lượng và đưa ra các phương pháp cải tạo vận mệnh.
Ngoài xem số mệnh các ứng dụng của Tứ Trụ là rất nhiều, ví dụ như đặt tên, xem ngày, so tuổi kết hôn, chọn hướng, thiết kế nhà, thiêt kế biểu tượng, logo… Tứ Trụ sử dụng triệt để học thuyết âm dương ngũ hành, và các ứng dụng của nó được xây dựng một cách rất logic và chặt chẽ.
Như đặt tên, sau khi xem số đã biết được thừa thiếu của ngũ hành trong nguyên mệnh, VÍ DỤ khi tứ trụ thiếu hành thủy, ta có thể bổ sung hành thiếu của tứ trụ bằng cách đặt tên có bộ thủy như Giang, Hải, Thủy…. Vì sóng âm mang năng lượng, khi có người khác gọi tên mình thì theo đó sẽ truyền năng lượng âm thanh có hành thủy tới mệnh chủ đang cần bổ sung.
Hay như môn xem ngày, Đa phần lý thuyết căn bản của lý thuyết xem ngày ở trong Đổng công tuyển trạch hay Hiệp Kỷ biện phương thư đều xuất phát từ lý thuyết tứ trụ. Nhưng khi dùng trong dân gian người ta cắt bỏ phần lý thuyết đó đi đề cho dễ dùng. Các thần sát thường được an sẵn bằng quy tắc của tứ trụ mà chỉ ghi kết quả. Khi nắm được cơ bản lý thuyết tứ trụ thì có thể nhìn can chi ngày tháng năm mà tùy cơ ứng biến, không có cần tra sách nữa.
Bàn về việc so tuổi kết hôn áp dụng lý thuyết của môn tứ trụ tôi thấy cũng là đúng đắn hơn cả và tránh được những sai lầm đáng tiếc gây chia rẽ đôi lứa như trong thực tế thường thấy. Việc chỉ sử dụng năm sinh để luận đoán là điều rất phiến diện. Tứ Trụ sử dụng tất cả dữ liệu năm tháng ngày giờ đẻ chọn ra dụng thần để kết hợp với người phối hôn sẽ được bàn đến kĩ hơn ở phần sau.
Xem tứ trụ để biết khí lực nào trong bát tự là mạnh nhất gọi là dụng thần, tức là dù muốn dù không cũng nương theo khí lực đó mà sống. Cho nên gọi là dụng thần không có nghĩa là Tốt!
Dụng thần, là khí ngũ hành làm cho Mệnh (i) Cân bằng khí về lượng; (ii) Cân bằng khí về chất (iii) Trường hợp đắc biệt thì không nằm trong 2 trường hợp phổ biến (i) và (ii)
1- Cân bằng về lượng: Mệnh thiếu Kim/ Mộc/ Thủy/ Hỏa/ Thổ hoặc kết hợp thì cần bổ cứu khí ngũ hành đó
2- Cân bằng về chất: Có thể với một mệnh nào đó, Khí ngũ hành đủ cả năm loại, nhưng thuộc loại Hỏa nóng Thổ Khô thì cần bổ cứu Thủy cho mệnh là tốt nhất.
Tóm lại, bạn cần tìm đúng Dụng thần và ứng dụng nó hàng ngày hàng giờ sẽ giúp bạn có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, đó là điều chắc chắn.
* Ví dụ: Bạn bị viêm Họng, xung quanh nhà có nhiều cửa hàng thuốc, mà cũng có hàng chục loại thuốc chữa viêm họng của nhiều hãng khác nhau. Bạn ứng dụng Cải Mệnh thế nào đây: Đầu tiên hãy nghĩ tới Dụng thần, nếu là Thủy thì bạn hãy đi về tiệm thuốc ở hướng bắc nơi mình đang ở chắc chắn cơ hội mua đúng thuốc hợp với mình sẽ cao hơn, nếu lại tìm được người có tuổi Hợi, Tý là người bán thuốc nữa thì càng tốt, chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Bạn nào có khả năng hãy thử nghiên và sẽ thấy Dự đoán theo tứ trụ thật là tuyệt.

TỨ TRỤ LÀ GÌ ?
(HAY BÀN VỀ NĂM, THÁNG, NGÀY, GIỜ SINH)
Có thể nói tất cả các khoa chiêm tinh, bói toán của các nền văn minh trên thế giới đều
xoay quanh năm, tháng, ngày, giờ.
Trong các khoa bói toán xuất xứ từ Trung hoa, năm, tháng, ngày, giờ của một thời điểm bất kỳ là theo âm lịch, gọi là Tứ trụ ; mỗi trụ được chỉ định bởi một cặp CAN CHI. Chẳng hạn bói theo bát quái thường dùng « Tứ Trụ của lúc gieo quẻ ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì cả khoa Tứ Trụ đều dựa trên 4 trụ này nên nó là đối tượng của cả cuốn sách. Phần chi tiết từng trụ sẽ được đào sâu trong từng chương mục riêng liên hệ. Còn ở đây, chỉ bàn đại cương, cố tránh nói leo, nói trước - được chừng nào tốt chừng nấy - khi bạn chưa có đủ những căn bản về đóan mệnh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ðối với khoa dự đoán theo Tứ Trụ thì đó thời điểm của năm, tháng , ngày, giờ sinh của một người. Do đó ta phải nắm vững ý nghiã của từng trụ, và sự tương tác, phối hợp
giữa các trụ, qua tổng hợp các cách nhìn khác nhau :
Qua CUNG (Mỗi trụ là 1 Cung, ví dụ : trụ năm là cung tổ tiên, cha mẹ , trụ tháng là cung anh em, trụ ngày là cung thân và chồng / vợ , trụ giờ là cung con cái ;
Qua Lục thân (10 Thần / tổ tiên, cha mẹ, anh em, chồng (vợ), con cái) là SAO (TINH) ; ý nghiã cũng gần giống như các Cung trên đây, cộng thêm tính cách, hay nghề nghiệp ;
Qua Can, Chi ; Qua ngũ hành ;
Qua các giai đoạn (tuổi) của cuộc đời, mỗi giai đoạn gọi là 1 hạn :
trụ năm trụ tháng trụ ngày trụ giờ
0 – 15 tuổi 16 – 31 tuổi 31 – 47 tuổi 47 – 65 tuổi
Nguyên tắc tổng quát để xem mỗi trụ là :
1- lấy Lệnh tháng để đo vượng , suy (qua bảng Trường Sinh);
2- xem quan hệ sinh khắc lẫn nhau giưã can và chi của trụ đó;
3- Cuối cùng, dựa vào sinh khắc, chế hoá của các trụ khác đối với nó để quyết định tăng giảm độ mạnh yếu đó.
Con người có sinh ra, lớn lên, già, chết, nên người ta thường so sánh sự phân bố Tứ Trụ
(mệnh) của một con người với một cái cây , gồm gốc rễ, cành, hoa, quả, như sau :
I -TRỤ NĂM :
Trụ năm ví như gốc-rễ cây, như nền móng của nhà; là nguồn gốc của mệnh, nên nó vô cùng quan trọng.
Vì Gốc khô thì cây chết ; rễ sâu thì cành lá xum xuê ; nền yếu thì nhà đổ, nền chắc thì nhà vững chải ;
nguồn hết thì mệnh hết ; nguồn dồi dào thì mệnh mạnh mẽ. Do đó trong Tứ Trụ, năm được ví như gốc cây.
Trụ năm xác định « mệnh năm, hay đại mệnh, hay mệnh”, ví dụ trường lưu thuỷ, đại trạch thổ,... (xem bảng lục giáp, và phụ lục).
Năm là thái tuế, họa phúc một đời của người đó.
Trụ năm là cung chủ về ông bà, cha mẹ, tổ nghiệp, hay là cung phúc đức. Muốn biết trụ năm mạnh hay yếu , phải :
1- lấy Lệnh tháng để đo vượng , suy;
2- xem quan hệ sinh khắc lẫn nhau giưã can và chi năm:
a- tương sinh : tốt;
- cha mẹ hoà thuận, gia đình êm ấm, thịnh vượng.
b- tương khắc (ví dụ : nhâm ngọ, giáp thân) : bất lợi cho cha mẹ,
- can khắc chi : không lợi cho mẹ;
- chi khắc can : không lợi cho cha;
Nếu trong tứ trụ không có gì chế ngự hoặc giải cứu sự xung khắc đó mà ngược lại còn phù trợ cho lực khắc thì càng tai hại : cha mẹ chia lìa, hoặc 2 người chết một.
c- ngang hoà, cùng khí âm dương (ví dụ mậu thìn, nhâm tý...) : phần nhiều cha mẹ bất hoà; việc nhà sóng gió, gia nghiệp khó khăn .
3- Cuối cùng, dựa vào sinh khắc, chế hoá của tháng, ngày, giờ đối với năm để quyết định tăng giảm độ mạnh yếu đó.
chú ý : sự sinh khắc ở đây phải lấy nạp âm ngũ hành của các trụ để so sánh (dùng bảng lục giáp), nghiã là ngũ hành được định từ cặp Can-Chi cuả trụ (ví dụ lộ bàng Thổ, tích lịch
hoả, trường lưu thuỷ, sa trung kim , v..v...), rồi mới so sánh sự tương tác với nhau.
- nếu năm được tháng, ngày, giờ đến sinh : tuyệt diệu;
* dưới sinh cho trên, làm cho can chi năm thêm bền vững, làm chủ cho sự hưng vượng của cuộc đời.
* tổ tiên có phúc đức, được hưởng nhiều âm phúc của tổ tiên : con cháu hiếu thuận, cha mẹ mạnh khoẻ sống lâu, bản thân người đó có năng lực và hiển đạt.
- ngược lại, nếu năm sinh làm lợi cho tháng, ngày, giờ thì đó là sự rò rỉ tổn thất nguyên khí (bị tiết khí), làm cho gốc yếu đi, tức tổ nghiệp sa sút, bất lợi cho cha mẹ.
- nếu tháng, ngày, giờ hình xung , phá hại năm : không những tổ nghiệp sa sút, bất lợi cho lục thân (cha và/hoặc mẹ mất sớm), mà bản thân cũng suốt đời khó khăn , mọi việc không thành và không thọ (vì gốc yếu).
Nói thêm (trước !) : Ai cũng vậy, năm 54 tuổi cũng là năm thái tuế (hay lưu niên) thiên khắc địa xung
với trụ năm, tức là với đại mệnh, nên thường xảy ra tai biến cho bản thân hay thân nhân, thậm chí tử vong ! Ta cũng sẽ trở lại tiêu chí cực kỳ quan trọng này khi xét hành vận.
Phần này sẽ dùng lại trong chương dự đoán về CHA MẸ và TỔ NGHIỆP.
II- TRỤ THÁNG :
Ví như thân cây; thân mạnh khoẻ to lớn thì cành lá xum xuê.
Trụ Tháng là cung Huynh đệ (anh, chị, em), nhưng có sách cho là trụ tháng chủ về cha mẹ.
- Nếu can chi tháng tương sinh cho nhau; hoặc can tháng gặp vượng địa, lại được những trụ khác (năm, ngày, giờ) đến sinh trợ, không bị xung khắc phá hại : anh
em hòa thuận.
- nếu can tháng bị khắc; hoặc can chi tháng khắc nhau : anh chị em không nương tựa nhau, hoặc bất hoà, hoặc mỗi người đi một ngã.
Phần này sẽ dùng lại trong chương dự đoán về ANH EM, và CHA MẸ.
Ngoài vai trò của Cung ra, chi tháng còn có một vai trò rất quan trọng trong tất cả các khoa bói toán của Trung hoa (tử vi, bốc Dịch, Tử Bình), vì nó ấn định muà, tiết khí, và
do đó quyết định sự VS cuả một (ngũ) hành nào đó. Trong Tứ Trụ, nó có những vai trò
sau đây :
1) Chi tháng là Lệnh tháng. Nó là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường VS của CAN CHI năm, ngày, giờ, và 10 Thần (Tài, Quan, Sát, Ấn, Kiêu, Tỷ Kiếp, Thương Thực). Nó là cương lĩnh, chủ tể quyền sinh sát của cả một tháng; có thể trợ giúp cái yếu, hoặc khống chế cái mạnh. Nó là ranh giới phân chia 1 tháng, và đôi khi 1 năm.
Lệnh THÁNG quyết định mùa, và người ta dùng ngũ hành và âm dương để miêu tả sự cảm thụ của vạn vật đối với sự thay đổi thời tiết của các muà.
Ðặc biệt, Lệnh THÁNG nắm quyền chủ tể sinh sát của cả một tháng, nên nó vô cùng quan trọng. Không biết được Lệnh THÁNG thì không có cách gì đo lường được sự VS của Tứ Trụ, tức là không thể quyết đoán được sự chính xác của thông tin dự đoán.
Ðể đo lường vượng suy của tất cả những thứ trên, phải lấy Lệnh THÁNG làm tiêu chuẩn kết hợp với CAN liên hệ, và lấy Sinh Vượng Tử Tuyệt làm căn cứ để xác định :
( xem bảng Sinh Vượng Tử Tuyệt - gọi tắt là bảng Trường Sinh)
- đối với CAN : lấy CHI tháng + CAN (từng trụ) để đọc bảng này ;
- đối với CHI : chuyển CHI thành CAN như dưới đây, rồi lấy CHI tháng + CAN đó
để đọc bảng.
Dần : Giáp ; Mão : Ất ; Thìn Tuất : Mậu ; Sửu Mùi : Kỷ ; Tị : Ðinh ; Ngọ : Bính ; Thân : Canh ; Dậu : Tân ; Tý : Nhâm ; Hợi : Quý.
- hoặc xem bảng CAN tàng độn trong Ðịa chi là rõ nhất (phần này sẽ có chương chuyên đề) .
Để thuận tiện, trong thực hành, lúc ta xác định 10 Thần trên các địa chi (tất cả các Can tàng độn), Ta lấy luôn từng can tàng độn một phối với chi tháng để đọc bảng Trường Sinh. Sau khi phối, chữ nào (can, 10 Thần) từ được Trường Sinh đến Đế Vượng
là mạnh (cường) ; từ Suy đến Tuyệt là yếu (nhược) ; còn Thai, Dưỡng là bình. (1)
Có thể nói không quá đáng là nắm vững được thế nào là Vượng Suy, Cường Nhược (VSCN) là đã nắm vững được các môn bói toán trung hoa. Muốn quyết định VSCN thật không dễ chút nào !
(1) Ở đây ta chỉ nhấn mạnh đến công Dụng xem Cừơng/ Nhược của can, chi , và 10 Thần. Muốn hiểu thêm về ý nghĩa của vòng Trường Sinh, xin xem phụ lục liên hệ. Nếu đề cập ở đây e loảng đi ý nghiã của Tứ Trụ.
Vì Lệnh THÁNG có vai trò quyết định sự Vượng Suy Cường Nhược của những chữ khác trong bát tự như thế cho nên khi dự đoán theo khoa Tử Bình, trước hết phải lấy Lệnh tháng, sau đó mới xem nhật nguyên.
Hành chi tháng = hành can : (cực)Vượng ) được thời (được giờ, hay
Hành chi tháng sinh hành can : Tướng ) được Lệnh)
Hành chi tháng được hành can sinh : hưu (hơi suy) )
Hành chi tháng bị hành can khắc : tù (đã suy) ) không được thời
Hành chi tháng khắc hành can : tử (cực suy) ) (mất Lệnh)
2) Lệnh tháng còn dùng để xác định cách cục của mệnh.
Vì Dụng Thần – cái làm cho Mệnh Cục được quân bình - là yếu tố tối quan trọng
để dự đoán Vận Mệnh theo Tứ Trụ, cho nên muốn đoán cho một mệnh phải xác định cho được Dụng Thần. Mà để định Dụng Thần, theo cách xưa trước hết người ta phải xác định CÁCH CỤC. (Ngoài ra, cũng có cách khác để lấy Dụng Thần, dưạ trên sự cân nhắc toàn bộ các
trụ, chứ không đơn thuần dưạ trên lệnh tháng, dù LT vẫn luôn luôn giữ vai trò trọng yếu).
Vì phần này là tinh yếu của khoa Tứ Trụ, nên ta dành cho nó 1 chương riêng
(xem chương CÁCH CỤC và Dụng Thần).
3) Tháng là gốc cuả vận (vận nguyên) : Ðoán mệnh phải xét các hành vận (vận trình), mà để xác định Ðại vận thì phải bắt đầu từ tháng sinh (xem mục xác định Ðại vận) . Vận có thể bổ sung cho những điều còn khiếm khuyết trong tứ trụ : nó có thể sinh trợ phúc Thần, khắc chế hung Thần ; hay ngược lại có thể trợ giúp hung Thần của tứ trụ.
Vì vậy, nó có quan hệ mật thiết với mệnh suốt cả đời người; cho nên người ta thường gọi “mệnh vận” là do vậy.
Trong suốt cuộc đời một người, bất kỳ là nam hay nữ, vận thuận hay nghịch, thời
kỳ từ 50 đến 69 tuổi đều xảy ra việc tháng sinh - tức cương lĩnh cuả mệnh - xung khắc
với đại vận của giai đoạn ấy, do đó dễ xảy ra nhiều việc, và phức tạp, biến động nhiều :
- người mệnh cục mạnh, nhật vượng : xảy ra ít việc hoặc vô sự, hoặc gặp điều
tốt;
- người mệnh cục yếu, nhật suy : gặp nhiều việc có hại, hoặc thân nhân chia lià.
Nhắc lại : nên nhớ là Lệnh tháng là cương lĩnh của mệnh, không nên bị xung khắc, không được vô lễ
xung khắc nó; nếu không thì có họa, đó là lẽ thường tình;
Vì sự quan trọng của Lệnh THÁNG như vậy, nên chúng ta chỉ khái quát ở đây, và sẽ trở lại chi tiết
ở phần cuối chương, và nhắc đi nhắc lại nhiều nơi, để dễ nhớ.
III- TRỤ NGÀY :
Ví như hoa của cây; thịnh vượng thì hoa nhiều như gấm; suy nhược thì hoa ít lại không màu.
Ta đã biết can ngày là nhật nguyên, là mệnh chủ, là Thân, là TA. Tất cả đều xoay quanh nó để tạo ra khoa Tử Bình !
1) Từ CAN ngày (là TA) mà xác định lục thân hay 10 Thần; Lục thân do thiên can biểu thị, và được xác định do quan hệ sinh khắc của từng can trụ (yy,mm,hh) đô'i với CAN NGÀY; sẽ xét kỹ trong chương 10 Thần, hay lục thân.
2) CAN ngày là mệnh chủ, là TA : ( mục này đã là một mục “nói leo” rồi đấy !)
Ngày là chủ của cả đời người, là mảnh đất cát hung họa phúc của cả cuộc đời.
Do đó sự sinh, vượng, hưu tù, suy, nhược của trụ ngày quan hệ đến vận mệnh tiền đồ suốt cả cuộc đời .
- Nếu sinh vượng : giống như thân thể khoẻ mạnh, có thể thắng của cải, đề kháng sự sát hại, bảo vệ được lục thân, thông minh, tháo vát, nuôi dưỡng được gia đình, gặp việc phần nhiều biến hung thành cát.
- Nếu suy nhược , hưu tù : giống như người yếu, bệnh nhiều, tinh Thần bạc nhược, không thể bảo vệ được của cải của mình; chắc chắn là xấu nhiều tốt ít, làm việc
gì cũng không thành.
- Nếu trung hoà là quý, mạnh thì tốt, yếu thì xấu (phải cân ngũ hành).
- Nhưng nếu Vượng quá hoặc yếu quá : xấu nhiều hơn.
Ðã đành nguyên lý là như vậy, nhưng muốn xác định thế nào là Thân vượng hay Thân nhược không phải việc dễ dàng !
Phần này sẽ dùng lại trong chương dự đoán tổng quát cho một mệnh.
Then chốt của phương pháp dự đoán mệnh theo tứ trụ là phải xác định được nhật chủ (Can ngày) vượng hay nhược, rôì nhờ đó ta mới xác định được Dụng Thần, hỷ Thần, kỵ Thần. Ðược 3 yếu tố này, nhất là Dụng Thần, ta mới có thể kết hợp với vận trình để phán xét các vận là tốt, xấu, hay bình thường ; tức là những điểm chính yếu (mạch chính) của một mệnh, trước khi đi vào chi tiết rườm rà.
Khi đã nắm được mạch chính rồi thì bạn có thể dưạ vào đó mà đoán, không sợ sai; còn không nắm vững được Vượng Suy thì vận lúc nào tốt, lúc nào xấu cũng không biết; dù bạn có nói đúng cũng chỉ là may mắn “chó ngáp táp phải ruồi” mà thôi . OK ?
Vì sự vượng suy của Can ngày cực kỳ quan trọng trong khoa Tứ Trụ, ta sẽ đào sâu trong một chương riêng.
3) Trụ ngày là cung hôn nhân : Can ngày là mình, chi ngày sát cánh bên can ngày, vậy cũng là vợ (hoặc chồng) cuả TA.
- can chi cùng sinh cho nhau : vợ chồng hoà thuận;
- chi sinh can : nam lấy được vợ hiền giúp đỡ, nữ được chồng tốt giúp sức.
- can sinh chi : nam yêu vợ, nữ giúp chồng;
- can chi tương xung, tương khắc : có nguy cơ vợ chồng xa nhau; tượng hôn nhân muộn.
- can chi tương khắc nặng : không ly hôn cũng chết một trong hai;
- can chi có cùng (ngũ) hành : tượng bất hoà.
Phần này sẽ dùng lại trong chương dự đoán về HÔN NHÂN.
IV- TRỤ GIỜ :
Ví như quả cây; nó không những chủ về vượng suy của con cái mà còn có vai trò phù trợ cho ngày.
Trụ giờ mạnh là quả nhiều chồng chất, vừa ngon vừa đẹp.
Trụ giờ suy nhược là quả kém, thậm chí có hoa mà không có quả.
1) Trụ giờ là cung con cái,
- sinh vượng : con cái thịnh vượng, thân thể khoẻ mạnh, đẹp đẽ, thông minh, tiền đồ rộng mở.
- hưu tù, tử tuyệt : con cái tai nạn nhiều, hoặc chết yểu.
-Trụ giờ sinh phù trụ ngày : con nhiều mà trung hiếu, về già đựơc nhờ, bình yên, êm ấm.
-Trụ giờ xung trụ ngày : con nhiều nhưng bất hiếu, về già cô độc, tình thân bạc
bẻo.
Phần này sẽ dùng lại trong chương dự đoán về CON CÁI.
2) Giờ là quan tả hữu của ngày, ngày là vua, giờ là Thần :
- Ngày giờ tương sinh , tương hợp : như vua tôi hoà hợp.
- Giờ bổ trợ cho ngày ở chỗ :
1- có thể sinh trợ cho ngày;
2- có thể trợ giúp hỉ Thần hay Dụng Thần trong cách cục;
3- có thể chế ngự kỵ Thần trong cách cục;
nếu không thì không làm tròn vai trò bổ trợ.
Giờ không những có quan hệ mật thiết với các trụ của năm, tháng, ngày mà còn là chỗ thâu tóm của tứ trụ hoặc cách cục .
Giờ nên sinh vượng, kỵ suy tuyệt. Trong cách cục, nếu trên trụ giờ :
- có hỉ Thần, nếu gặp sinh vượng thì càng thêm tốt; gặp suy tuyệt : không tốt.
- có kỵ Thần, nếu gặp sinh vượng thì càng thêm xấu; gặp suy tuyệt : không xấu.

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.