Cách cục lớn về Tài cung (phần 2)


Các Sát Tinh riêng nhập Tài cung có tác động liên quan tới hoạch phát tài danh. Cung Tài Bạch nếu gặp Sát Tinh hợp cách rất có lợi trong việc thu hoạch tiền bạc từ bên ngoài tức Thiên Di về bản thân. Không chỉ các cát tinh nhập tại đây mang ý nghĩa hay mà đôi khi còn mang ý nghĩa chậm tiến trong tài sản và ở mức ổn định dư giả không thể gọi là giàu có như