bài viết trong chuyên mục "Cung Phúc Đức"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cung Phúc Đức. Hiển thị tất cả bài đăng
Một số câu phú cung Phúc Đức p3


Cung Phúc Đức có rất nhiều cách cục và tính chất riêng được biểu diễn chi tiết qua các câu phú.
"PHÚC TẠI NGỌ CUNG, TỬ ĐỒNG KÌNH PHƯỢNG KIÊM NGỘ TANG HÌNH MÃ KHỐC LỘC QUYỀN: TIỀN  NGỘ TANG HÌNH MÃ KHỐC LỘC QUYỀN: TIỀN ĐỒ HỆ VI THÀNH SỰ  HỶ NGỘ BẬT KHOA HẬU TUẾ DỊ THÀNH NGHIỆP CHỦ".
Cung Phúc Đức cư tại Ngọ, tức Mệnh an tại cung Thìn. Gặp bộ Tử Vi có Kình


Một số câu phú cung Phúc Đức p2


Cung Phúc Đức được tiền nhân coi trọng chỉ sau Mệnh, Thân, Hạn. Số lượng câu phú hay kiến thức cách cục bàn đến cung này chiếm phần lớn của Tử Vi. Cung Phúc Đức như đã viết ở bài trước hoàn toàn không chỉ là họ hàng, tổ tiên mà là một phần của bản thân. Mười hai cung số của Tử Vi không chỉ cung Mệnh là quan trọng. Lá số Tử Vi là phần số tròn từ số phận không


Tính chất của cung Phúc Đức


Cung Phúc Đức tam hợp với hai cung Thiên Di và Phu Thê. Nếu chưa hiểu rõ tính chất của 12 cung số nên tự nghĩ rằng các cung này như một Chính Tinh luôn an cố định tại cung này và có tính chất như tên gọi, giao hội với các sao khác sẽ thay đổi tính chất ban đầu của cung này. Như cung Phúc Đức cần thiết hiểu rõ bản chất của cung này nhằm chỉ phúc thọ hưởng thụ và

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.