Thiên Phủ đôc tọa cư Mão Dậu (phần 2)


Thiên Phủ độc tọa cư Mão Dậu (phần 2)


Thiên Phủ cư Mão Dậu gặp Tả Phụ đồng cung tối hỉ hình thành bộ Tả Phủ và Tướng Bật do Tả Hữu tam hợp tại đây nên đồng cung với Phủ Tướng.  Khác ý nghĩa so với việc sao Thiên Phủ tam hợp có sao này. Tả Phủ có tính chất hô hào kêu gọi sự đồng lòng trợ giúp lớn, thuộc cách tiền hô hậu ủng sử dụng và tác động bởi lời nói. Thiên Phủ có Tả Phụ còn có ý nghĩa

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.