Một số tính chất qua lá số Thiên Đồng


Một số tính chất qua lá số Thiên Đồng


Một lá số mệnh có Thiên Đồng độc tọa tại cung Hợi thuộc cách Đồng Lương xung chiếu lẫn nhau. Xét bố cục của chính tinh là cách Đồng Cơ Cự với Thiên Đồng đơn thủ tại Hợi cung, bộ Cự Cơ cư tại cung Quan Lộc và Tài cung vô chính diệu, Thiên Di là Lương tại Tị và nhị hợp có Tham cư Dần, bố cục Sát Phá Tham hoàn chỉnh. Đại vận đi theo chiều thuận với tinh

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.