+ Ngày 9/1: Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa + Ngày 12/1: Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa + Ngày 15/1: Đại Lễ Thượng Nguyên - Tháng hai: + Ngày Mão đầu: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông + Ngày 3/2: Tiệc Trần Triều Đức Ông Đệ Tam Đông Hải Đại Vương Cửa Đông Cửa Suốt Trần Quốc Tảng + Ngày 6/2: Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn + Ngày 12/2: Tiệc Mẫu Tuyên Quang + Ngày 14/2: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh + Ngày 15-16/2: Tiệc Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ (Chúa Bói) + Ngày 21/2: Tiệc Sòng Sơn Quốc Mẫu ( tiệc Mồng 2 /2 : sửa bởi hien_dongphu ) - Tháng ba: + Ngày 2/3: Tiệc Trần Triều Cô Bé Cửa Suốt Tĩnh Huệ Công Chúa Cặp Tiên Linh Từ + Ngày 3/3: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên Phủ Dày + Ngày 7/3: Tiệc Cậu Bé Quận Đồi Ngang + Ngày 14/3: Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai + Ngày 17/3: Tiệc Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân - Tháng tư: + Các ngày trong tháng: Đại Lễ Nhập Hạ + Ngày 12/4 : Tiệc Chúa Thác Bờ - Tháng năm: + Ngày 5/5: Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa + Ngày 10/5: Tiệc Đản Nhật Chầu Lục Cung Nương Chín Tư Hữu Lũng + Ngày 25/5: Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh Ninh Giang Kì Cùng - Tháng sáu: + Ngày 10/6: Tiệc Đức Quốc Mẫu Đệ Tam Thoải Cung Thác Hàn + Ngày 12/6: Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn và Đản Nhật Cô Bơ Bông + Ngày 16/6: Tiệc Chúa Bà Năm Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa Cấm Giang + Ngày 24/6: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Tam Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng - Tháng bảy: + Các ngày trong tháng: Đại Lễ Tán Hạ + Ngày 7/7: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Bảy Bảo Hà + Ngày 13/7: Tiệc Quan Triệu Tường Tống Sơn Thanh Hoá + Ngày 17/7: Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà - Tháng tám: + Ngày 20/8: Tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kiếp Bạc Linh Từ + Ngày 22/8: Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thoải Phủ Đồng Bằng Linh Từ - Tháng chín: + Ngày 2/9: Tiệc Cô Bé Suối Ngang Phố Vị Lạng Sơn + Ngày 9/9: Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu và Cô Chín Giếng Sòng Sơn Linh Từ + Ngày 13/9: Tiệc Cô Đôi Cam Đường + Ngày 19/9: Tiệc Cô Chín Đền Sòng + Ngày 20/9: Tiệc Công Đồng Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục Cung Nương - Tháng mười: + Ngày 10/10: Tiệc Đản Nhật Ông Hoàng Mười Nghệ An - Tháng mười một: + Ngày 1/11: Tiệc Trần Triều Đức Ông Điện Suý Phù Ủng Đại Vương Phò Mã Phạm Ngũ Lão + Ngày 10/11: Tiệc Đản Nhật Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát - Tháng mười hai: + Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp): Đại Lễ Tất Niên + Ngày 10/12: Tiệc Đản Nhật Đức Ông Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn + Ngày 25/12: Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót, Chúa Chữa)

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.