bài viết trong chuyên mục "Tinh Hệ Thiên Tướng"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tinh Hệ Thiên Tướng. Hiển thị tất cả bài đăng


Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu (phần 2)Sao Thiên Tướng cư Mão Dậu đi với các sao Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục mang tính chất riêng biệt đối với các sao an theo Thiên Can. Thiên Tướng gặp bộ Lộc Tướng Ấn là cách cục tốt nhất cho bộ Phủ Tướng vì sao Thiên Tướng ở đây chủ võ cách trợ giúp bởi một lý do. Trong trường hợp có Lộc Tướng Ấn đặc biệt là đồng cung với Lộc Tồn


Thiên Tướng đơn thủ cư Mão Dậu


Cách cục này thuộc bộ Phủ Tướng đơn thủ không có Tử Vũ Liêm định hướng. Phủ Tướng đặc biệt ở tính tương trợ, giúp đỡ. Thiên Phủ chủ ẩn, Thiên Tướng chủ lộ, ở vị trí của mỗi sao mang ý nghĩa khác nhau. Bộ Phủ Tướng ưa gặp Tử Vũ Liêm vì tăng thêm tính chất khéo cho Tử Vũ Liêm thuộc nhóm bạo lực. Phủ Tướng giỏi sử dụng người bằng tài thuyết phục và ăn nói của


Vũ Tướng cư Dần Thân cách (phần 2)


Thường luận các sao Tử Vi, Cự Môn và Phá Quân là các sao chủ đứng đầu vì liên quan trực tiếp tới lý tưởng của xã hội và lối đi cho toàn bộ quần chúng trong trường hợp cách cục tốt đẹp. Tuy nhiên không phải các sao này luôn ở địa vị đứng đầu mà tùy theo thời cơ. Có khi vua Tử Vi chỉ là bù nhìn được dựng lên đứng đầu mang tính biểu tượng trong khi không nắm


Tử Tướng nhập La Võng thủ mệnh luận (phần 2)


Tử Vi và Thiên Tướng đồng cung tại Thìn Tuất đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Do Tử Vũ Liêm và Phủ Tướng có đa phần các bàng tinh đều hợp với hai nhóm sao này nên khi đủ bộ giao hội với các bàng tinh thường mang tính chất tốt đẹp hơn so với trường hợp Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham khó luận do bản chất hai cách cục mâu thuẫn khiến nhóm cần gặp thì


Tử vi đồng độ Thiên Tướng tại Thìn Tuất p1


Tử Vi và Thiên Tướng nhập La Võng, nhóm Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng hình thành tổ hợp Tử Phủ Vũ Tướng Liêm với Tử Tướng thủ mệnh, Vũ Phủ cư Tài Bạch và Liêm Trinh độc tọa cư Quan Lộc. Cách cục này bố cục các Chính Tinh tại các cung độ hợp lí. Bản chất của cách cuc này thường được luận bằng việc mâu thuẫn khi Tử Vi đối mặt với Phá Quân với lực


Luận về tính chất sao Thiên Tướng


Sao Thiên Tướng thuộc bộ Phủ Tướng, luôn tam hợp với Thiên Phủ thành nhóm Phủ Tướng. Nhóm sao này có tính trợ lực, giúp sức, che chở. Thiên Tướng là sao có đặc tính trợ giúp, công bằng. Thường thừa được lệnh mà làm việc nên bản chất gọi cầm Ấn. Thực chất bộ Phủ Tướng không mạnh vì không có sao đứng đầu, lãnh đạo, cần thiết giao hội với nhóm Tử Vũ Liêm.


Vũ Tướng Dần Thân cáchBộ Vũ Tướng cư Dần Thân thuộc nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Vũ Khúc hành Kim, Thiên Tướng hành thủy. Với Vũ Khúc chủ đa năng, là sao chủ tài lộc. Thiên Tướng là ngôi sao chủ tình cảm thuộc bộ Phủ Tướng. Cách cục này tài năng nổi bật là dùng tình cảm, cách đối xử hay tình thương yêu để tạo nên thành công. Sao Thiên Tướng khiến Vũ Khúc giảm tính cô độc. Vũ Khúc có tính

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.