bài viết trong chuyên mục "Doan Diem"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Doan Diem. Hiển thị tất cả bài đăng

LUẬN ĐIỀM KIẾT HUNG
Luôn luôn có những điềm báo trước cho mỗi người biết sự may rủi kiết hung sắp đến... Song nó báo tùy theo giờ mà điềm báo khác, vì vậy mình vô tình không lưu ý đến.

Soạn giả sưu tầm ra đây để các bạn kinh nghiệm xem sao? Nên để ý là các điềm tuỳ theo giờ, có điềm lại ứng tùy bên tả hay bên hữu.


ĐIỀM MÁY MẮT TÙY GIỜ, TẢ HAY HỮU
Giờ Tý: Tả gặp quới nhơn - Hữu có sự ăn uống.
Giờ Sửu: Tả có sự lo âu - Hữu có người trông đợi.
Giờ Dần: Tả khách xa đến - Hữu chuyện mừng đến.
Giờ Mẹo: Tảcó quới khách đến - Hữu điềm được bình an.
Giờ Thìn: Tả có khách xa đến - Hữu có sự hao tổn.
Giờ Tỵ: Tả có sự ăn uống - Hữu có việc chẳng lành.
Giờ Ngọ: Tả gặp ăn uống - Hữu có việc không lành.
Giờ Mùi: Tả điềm thạnh lợi - Hữu điềm vui nhỏ.
Giờ Thân: Tả đề phòng hao tổn - Hữu có gái mong đợi.
Giờ Dậu: Tả có khách - Hữu khách xa đến.
Giờ Tuất: Tả có khách - Hữu có hội hiệp.
Giờ Hợi: Tả có khách đến - Hữu lâm miệng tiếng.


Lưu ý: Tả là máy mắt bên trái, hữu là máy mắt bên phải.


ĐIỀM TAI Ù
Giờ Tý: Tả có gái mong chờ - Hữu diềm mất của.
Giờ Sửu: Tả lâm tai tiếng - Hữu có chuyện thị phi.
Giờ Dần: Tả có tổn tài - Hữu điềm về tâm sự.
Giờ Mẹo: Tả có sự ăn uống - Hữu có khách đến.
Giờ Thìn: Tả có chuyện đi xa - Hữu có khách đến.
Giờ Tỵ: Tả có hung sự. - Hữu điềm may mắn.
Giờ Ngọ: Tả có tin xa đến - Hữu có bà con đến.
Giờ Mùi: Tả điềm ăn uống - Hữu khách xa đến.
Giờ Thân: Tả điềm người đi - Hữu có chuyện vui.
Giờ Dậu: Tả điềm mất của - Hữu điềm đại kiết.
Giờ Tuất: Tả về vụ ăn uống - Hữu có khách đến.
Giờ Hợi: Tả điềm đại kiết - Hữu có sự ăn uống.ĐIỀM THỊT GIỰT
Giờ Tý: Điềm tốt có người nhắc.
Giờ Sửu: Điềm vui có của hoạnh tài đến.
Giờ Dần: Có chuyện lành trừ ác rồi.
Giờ Mẹo: Điềm đắc tài đại kiết.
Giờ Thìn: Có chuyện ác tới mình hung sự.
Giờ Tỵ: Có khách giáp mặt tới.
Giờ Ngọ: Có lo ngại chuyện ấy liền.
Giờ Mùi: Có tài, có tin vui đến.
Giờ Thân: Có cãi lẫy, dè dặt thì khỏi.
Giờ Dậu: Điềm lâm họa ác, tốn tiền của.
Giờ Tuất: Có sự đi xa đại kiết.
Giờ Hợi: Có sự vui lành, đại kiếtĐIỀM HỒI HỘP
Giờ Tý: Có người tư tưởng, sự vui đến.
Giờ Sửu: Việc không lành đến ngỏ.
Giờ Dần: Có khách tới hiền lành.
Giờ Mẹo: Có ăn uống và người ngoài đến.
Giờ Thìn: Có chuyện thành hợp, vui tốt.
Giờ Tỵ: Điềm vui có gái tưởng đến.
Giờ Ngọ: Việc ăn uống tự nhiên đến.
Giờ Mùi: Có giai nhân nhớ tưởng, tốt.
Giờ Thân: Điềm mừng to đến.
Giờ Dậu: Có người đem tin mừng.
Giờ Tuất: Có quí khách đến.
Giờ Hợi: Điềm hung hoặc tang khó.ĐIỀM NHẢY MŨI
Giờ Tý: Điềm hội họp ăn uống vui vầy.
Giờ Sửu: Có khách nhắc nhở, có gái cầu việc.
Giờ Dần: Có nữ nhơn tương hội ăn uống.
Giờ Mẹo: Có tài lợi, có người hỏi han.
Giờ Thìn: Ngày mai sẽ có lộc ăn uống.
Giờ Tỵ: Có kẻ tốt đến giúp tài lợi.
Giờ Ngọ: Có quí khách, có kẻ xa hội tiệc.
Giờ Mùi: Có ăn uống, điềm kiết lợi.
Giờ Thân: Ăn uống bất lợi, chiêm bao sợ sệt.
Giờ Dậu: Điềm phụ nữ đến hỏi chuyện.
Giờ Tuất: Có việc hòa hảo với đàn bà.
Giờ Hợi: Điềm tài lợi lưu thông.ĐIỀM KẸT VƯỚNG ÁO
Giờ Tý: Nam về ăn uống, nữ về bà con.
Giờ Sửu: Lo lắng về sự phá tài.
Giờ Dần: Chuyện khó của người thân không thành.
Giờ Mẹo: Anh em giao hữu ăn uống.
Giờ Thìn: Tự phá tài bịnh hoạn.
Giờ Tỵ: Đàn bà có ngoại tư.
Giờ Ngọ: Có kẻ xa đến đắc tài.
Giờ Mùi: Sự hại vì bất cản máu me.
Giờ Thân: Của bên ngoài ra vô tốt.
Giờ Dậu: Xấu, có kẻ đến làm hao tài.
Giờ Tuất: Thưa kiện được của cải.
Giờ Hợi: Gặp quan đắc tài đại kiết.ĐIỀM CHÓ VỒ
Giờ Tý: Chuyện đàn bà cãi lẫy.
Giờ Sửu: Chuyện lo phiền tâm sự.
Giờ Dần: Chuyện may, chồng được của.
Giờ Mẹo: Trông nhớ chồng đắc tài lợi.
Giờ Thìn: Tiền của lưu thông.
Giờ Tỵ: Có tin thân nhân đến.
Giờ Ngọ: Có yến tiệc ăn uống lành.
Giờ Mùi: Vợ con ngoại tâm phá tài.
Giờ Thân: Gia trạch tiểu khẩu (cãi vã sơ).
Giờ Dậu: Lên chức thêm lộc được của.
Giờ Tuất: Hung, điềm chác sự tai tiếng.
Giờ Hợi: Điềm thưa cãi quan sự.ĐIỀM CHIM KHÁCH KÊU
Giờ Tý: Có bà con về.
Giờ Sửu: Có may mắn về vợ con.
Giờ Dần: Đôi chối quan sự.
Giờ Mẹo: Điềm phát tài có ăn nhậu.
Giờ Thìn: Có người xa về.
Giờ Tỵ: Có việc mừng đến.
Giờ Ngọ: Lâm bịnh tật dè dặt cho qua.
Giờ Mùi: Thất tài về súc vật.
Giờ Thân: Tốt, điềm may mắn.
Giờ Dậu: Buồn bã không yên.
Giờ Tuất: Phát tài đại kiết.
Giờ Hợi: Đôi chối tiếng tăm.ĐIỀM LỬA REO
Giờ Tý: Vợ ngoại tâm khó lòng.
Giờ Sửu: Lòng nữ nhân hướng về người khác rồi.
Giờ Dần: Tốt, được tài lợi bình an.
Giờ Mẹo: Tiền của lưu thông.
Giờ Thìn: Lo lắng hao tổn, nam có cãi vã sơ.
Giờ Tỵ: Chuyện hội họp ăn uống.
Giờ Ngọ: Có chuyện quan sự khó lòng.
Giờ Mùi: Có của hưng vong.
Giờ Thân: Của tiền đều được.
Giờ Dậu: Điềm hung báo tang.
Giờ Tuất: Lo lắng sau thắng lý.
Giờ Hợi: Điềm tai bệnh chẳng lành.ĐIỀM TAI NÓNG
Giờ Tý: Có Tăng đạo đến luận việc.
Giờ Sửu: Có chuyện vui đem tới.
Giờ Dần: Tốt, có hội họp yến tiệc.
Giờ Mẹo: Tốt, có người xa giáp mặt.
Giờ Thìn: Điềm tài lợi lưu thông.
Giờ Tỵ: Điềm bất lợi coi chừng mất của.
Giờ Ngọ: Có sự ăn uống đưa tời.
Giờ Mùi: Có khách bàn sự tương lai.
Giờ Thân: Có sự vui say chè chén.
Giờ Dậu: Có tin về duyên nợ.
Giờ Tuất: Điềm cãi vã kiện thưa.
Giờ Hợi: Điềm tai tiếng quan phi.ĐIỀM MẶT NÓNG
Giờ Tý: Có chuyện vui đắc tài.
Giờ Sửu: Có chuyện lo buồn.
Giờ Dần: Có khách xa tương hội.
Giờ Mẹo: Điềm ăn uống lại có bạn đến.
Giờ Thìn: Có khách xa tương hội.
Giờ Tỵ: Có người cần giáp mặt.
Giờ Ngọ: Có người cần giúp việc.
Giờ Mùi: Có thị phi cãi vã.
Giờ Thân: Có quới nhơn hội ngộ.
Giờ Dậu: Tốt, có người xa hiệp mặt.
Giờ Tuất: Điềm có rượu thịt.
Giờ Hợi: Có tai vạ tiếng tăm.


XEM THỜI TIẾT MÙA MÀNG 12 THÁNG

THÁNG GIÊNG


Tuyết sa lác đác mây bao phủ,
Là triệu tân niên hãy dự phòng.
"Lập Xuân" bữa ấy trời trong,
Nhà nông ắt đặng nhẹ công cấy cày.

THÁNG HAI

Sấm vang "Kinh Trập" trúng mùa này,
Mưa bữa "Xuân Phân" bệnh dẫy đầy.
Có ba ngày Mẹo tháng này,
Hoa mầu tươi tốt trổ đày khắp nơi.

THÁNG BA

Mưa sa mùng một khó vô hồi,
Làm bệnh lê dân khổ khắp nơi.
"Thanh Minh" ngày ấy xemt rời,
Nam phong gió thổi mùa thời trúng to.

THÁNG TƯ

Gió đông "Lập Hạ" bệnh phòng ngay,
Mùng tám được mưa lợi trái cây. (gió đông mùng 8)
Canh Thìn, Giáp Tý hai ngày,
Sâm vang hao tổn lúa khoai khỏi nào.

THÁNG NĂM

Vừa mưa vừa nắng năm dông gió,
"Mang Chưởng" trời gầm tốt tự nhiên.
"Hạ chí" Tây Bắc thổi liền,
Cây vườn hao hớt phải siêng vun trồng.

THÁNG SÁU

"Tam Phục" nực nồng trời nóng hậu,
Hoa mầu lúa thóc kho đơm bông.
Nhược bằng mùa tiết được thông,
Gió mưa tầm tả tam đông chẳng vừa.

(Sơ phục, trung phục và mạt phuc gọi tắt là Tam phục)

THÁNG BẢY

"Lập Thu" ngày ấy lại không mưa,
Thất mùa phân nửa phải lo ngừa.
Nhằm ngày "Xử Thử" lại mưa,
Cái phần kết quả khó bề trở xoay.

THÁNG TÁM

"Thu Phân" mây trắng trời trong vắt,
Mừng được trúng mùa mặc hát ca.
Ngại là sấm chớp lòe ra,
Đông này lúa thóc nên ma quái gì.

THÁNG CHÍN

Mùng một sa mù xâm tổn dân,
Trung dương kia ấy một trời thanh.
Trăng làu bầm đỏ bệnh hành,
Bằng có sấm gầm rau mía được tăng.

THÁNG MƯỜI

"Lập Đông" lại đúng ngày Nhâm,
Năm ấy ruộng giống thật phí tâm.
Hoặc nhằm Canh Tý chẳng lầm,
Tai ương tổn hại lê dân khắp cùng.

THÁNG MƯỜI MỘT

Dông tuôn mùng một bênh nan cần,
Lại sa tuyết dữ hại vô ngần.
Trời thanh "Đông chí" nên mừng,
Là năm vui vẻ tưng bừng hát cả.

THÁNG CHẠP

Mùng một đông phong lục súc tai,
Tuyết sa năm mới đến nơi rồi.
Được trời trong tốt ngày này,
Nông phu được đại phát tài cuối năm.

MƯA NHỮNG NGÀY GIÁP TÝ THẾ NÀO?

Mùa Xuân Giáp Tý nếu trời mưa,
Ngàn dặm đồng khô chẳng chỗ chừa.
Giáp Tý, Hè mưa, mưa chẳng ít,
Chống ghe vào chợ cũng bằng thừa.
Mùa Thu hoa trổ sanh đôi nỏ,
Giáp Tý ơn nhờ giọt móc mưa.
Giáp Tý ngày Đông mưa trút xuống.
Trâu dê hao hớt trước nên ngừa.

GIÓ NGÀY KỶ MẢO THẾ NÀO?

Xuân về Kỷ Mảo trời dông gió,
Đại thọ cành trơ nhành không lá.
Hè sang Kỷ Mảo lại dông,
Lúa khoai ruộng trống đồng không nên gì.
Thu lại Kỷ Mảo vậy thì,
Gió dông lua má còn gì nữa đâu?
Đông về Kỷ Mảo mưa sầu,
Bông trái hoa mầu thời có kể chi?

CHIẾM BỐN MÙA 28 VÌ SAO MƯA GIÓ

MÙA XUÂN


Hư, Nguy, Thất, Bích đa phong võ,
Nhược ngộ Khuê, Tinh, thiên sắc thanh.
Lâu, Vị, Ô phong thiên lãnh thống,
Mảo, Tất ôn hòa thiên hựu minh.
Chẩn, Giác nhị tinh thiên thiểu võ,
Hoặc khởi phong võ tác hoành hành.
Cang, Tú đại phòng khởi sa thạch,
Đê, Phòng, Tâm, Vỹ võ phong thanh.
Cơ Đẩu lạc lạc thiên thiểu võ,
Ngưu, Nữ di di, tác võ thanh.

MÙA HẠ

Hư, Nguy, Thất, Bích thiên bán âm,
Khuê, Lâu, Vị Tú võ lâm lâm.
Mảo Tất nhị tinh thiên hữu võ,
Chủy Sâm nhị tú thiên hựu âm.
Tĩnh, Quỷ, Liễu tinh, thanh hoặc võ,
Tinh, Trương, Duật, Chẩn hựu minh thanh.
Giác, Cang nhị tú, thái dương kiến,
Đê, Phòng nhị tú, đại võ phong.
Tâm, Vỷ hoài nhiên, tú tác võ,
Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, ngộ thiên thanh.

MÙA THU

Hư, Nguy, Thất, Bích, chấn lôi kinh,
Khuê, Lâu, Vị, Mảo, võ lâm đình.
Tất, Chủy, Sâm, Tĩnh thanh hưu võ,
Quỷ, Liễu vân khai, khách tiện hành.
Tinh, Trương, Duật, Chẩn thiên vô võ,
Giác, Cang nhị tú, võ phong thanh.
Đê, Phòng, Tâm, Vỹ, tắc hữu võ,
Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, võ lâm lâm.

MÙA ĐÔNG

Hư, Nguy, Thất, Bích đa phong võ,
Nhược ngộ Khuê tinh, thiên sắc thanh.
Lâu, Vị võ thanh, thiễn lãnh đóng,
Mảo, Tất chi kỳ, thiên hựu thanh.
Chủy, Sâm thử tú, thời thanh tịnh,
Tĩnh, Quỷ nhị tinh, thiên sắc huỳnh.
Mạc đại Liễu, Tinh, vân lộ khởi,
Thiên hàng phong võ, hữu tinh sương.
Trương, Duật phong võ, hựu kiến nhựt,
Chẩn, Giác dạ võ, nhựt hườn thanh.

Quý bạn lưu ý:
Soạn giả muốn giới thiệu cho quí bạn quyển Kim Oanh Ký cuốn nhì rút cả tinh hoa trong ba bộ Bát Trạch Minh Cảnh có thứ tự, liên quan đến cõi vô hình sanh ra bao nhiêu tai nạn, bệnh tật khổ sở trong gia đình người nọ, còn người kia lại hưởng chăn êm nệm ấm gia đình hạnh phúc!

Sự kiết hung, họa phước, một là do tuổi đôi vợ chồng, hai là do nhà cửa phương hướng hapj, kỵ, ba là do phương hướng đặt để bếp núc mà ra. Rồi bày ra cúng ếm lung tung đã hao tổn mà việc đâu vẫn còn đó.

Bạn sẽ bấm đặng Phi cung mới dám chắc tuổi vợ chồng người ta hung kiết thế nào, có phạm Bát san chăng? Nhà cửa, bếp núc, mả mồ, đường ra vào thế nào v.v...?

Nếu bạn cố tâm tập dượt trong vòng nửa tiếng đồng hồ là bấm được các việc kiết hung 64 cung tuổi vợ chồng, 64 cung phương hướng nhà cửa, 64 cung bếp núc mả mồ, may rủi họa phước v.v... Sau này còn bấm cả 64 quẻ Diệc nữa.

Chỉ bấm nội ba ngón tay: ngón trỏ, giữa và áp út, bấm vào bàn tay dưới chân ngón cái như người ta nhịp kèn, nhịp quyển mà hiểu thấu triệt cả mấy trăm cung nói trên. Nên soạn giả tự hào cung Phi của mình là linh động nhứt.

Nghĩa là bạn càng xem càng hiểu thêm, lại càng ham và chầy tháng trì năm trong đó nó sẽ giúp bạn mở mang thêm sáng kiến, thấy rộng hiểu xa hơn.


Cần biết người là khôn,
Cần biết mình là sáng.
Và biết số mạng mình là hay...
Bạn sẽ biết đặng người sao cả đời nghèo khổ, mà sau con cháu vẫn ở đó lại làm nên. Có kẻ giàu sang về sau con cháu cũng ở đất đó lại suy vi sụp đổ. Có người bỏ quê nhà đến xứ lạ lại làm nên, còn có người đang phát đạt mua đất cất nhà lại lâm nạn lầm than, cơ cực...! Tất cả đều do cung mạng ở nhằm phương hướng hạp kỵ, bạn hiểu đặng tất giải sự nguy cơ dễ dàng.

Quý vị nên xem thông hiểu quyển Kim Oanh Ký 2 mới biết Phi Cung Bát Trạch, tôi quả quyết: Người nào được nhều may mắn, hoặc người nào lâm cảnh khốn đốn như tuyệt tự, số không thọ, mang tật bệnh sợ truyền nhiễm lại con cái, bị người dèm siểm, mưu hại, nào là tớ phản, nào bị trộm cắp, hỏa tai, cãi vã, kiện thưa, quan sự thị phi, bại tài, thối điền sản v.v... Bạn biết được và bạn đem sự hiểu biết giúp cho người ta, chuyển họa thành phước ứng nghiệm như thần, miễn là người ấy cải tà qui chánh. Ví bằng tâm địa bạo tàn thì không thể cãi được lẽ trời báo ứng.


CHUYỆN ĐÁNG GHI NHẬN
1.- Một cơ thể nào trong mình suy kém, nếu bữa cơm chiều ăn no quá đêm ngủ ác mộng, chiêm bao quái gở, sợ hãi kêu la mớ rên. Bữa cơm tối nên ăn vừa thôi.

2.- Chiêm bao gặp gỡ tư tình là thận suy, sanh di tinh, mộng tinh nên trị ngay.

3.- Đến nhà bạn, bạn đi khỏi nên về ngay, chớ nên cà rà làm khách, đại kỵ là làm khách của vợ bạn.

4.- Kẻ thân bằng thật tình đãi cơm, đồ ăn dầu đơn sơ mấy, mình ăn tìm cách khen ngon miệng, ăn được thật no và thích ăn đạm bạc v.v... cho vui lòng bạn và người nhà nấu dọn.


NÊN TRÁNH
Không kể xấu hổ là một. Mượn đồ người ta diện là hai. Nịnh bợ người ta là ba. Hay khoe mình khi người là bốn. Tìm cách nói xấu người là năm. Không đáng cười cũng cười là sáu.

Phạm một điều là trở thành người hèn rồi, càng phạm nhiều điều càng trở nên đê tiện đến vô giá trị.


Soạn giả: Cựu giáo viên
Thái Kim Oanh


 

Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì. Tim đập liên hồi, đầu óc xáo trộn. Đó là một điềm báo tin, dĩ nhiên cűng có lành, cűng có dữ.
- 23 giờ đến 1 giờ Có người chờ mong trong cuộc ân tình.
- 01 giờ đến 03 giờ Tai họa bất ngờ, đề phòng có kẻ phao vu.
- 03 giờ đến 05 giờ Có người mời ăn uống.
- 05 giờ đến 07 giờ Có khách sang đến, lợi vào.
- 07 giờ đến 09 giờ Tin vui, tài lộc tới tấp, thử mua vé số.
- 09 giờ đến 11 giờ Gặp chuyện tâm tình, có cơ thành tựu.
- 11 giờ đến 12 giờ Có sự hội họp ngẫu nhiên, tiền vào nhà.
- 13 giờ đến 15 giờ Duyên bất ngờ, thơ mộng nhưng không thành.
- 15 giờ đến 17 giờ Tin từ xa về, vui vẻ.
- 17 giờ đến 19 giờ Có người trong thân đến thăm và giúp đỡ.
- 19 giờ đến 21 giờ Có người rủ rùn hạp, lợi vào, nên nhận.
- 21 giờ đến 23 giờ Tai nạn có thể xảy ra, hung tin.

Nháy mắt là một điều hết sức thông thường mà mỗi người trong chúng ta đều gặp phải. Đó là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, xảy ra bất cứ lúc nào mà không làm sao khống chế được.

Tuy nhiên, từ trước đến nay, mọi người thường tin vào những điềm báo do nháy mắt gây ra. Tùy thuộc vào việc nháy mắt trái hay nháy mắt phải, vào thời điểm nào mà sẽ tiết lộ chuyện gì sẽ đến với bạn. Bảng thống kê dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé!
Nhay mat la diem bao lanh hay du hinh anh
Ảnh minh họa

Nếu bạn nháy mắt phải:

- 23 h đến 1 h: Có rượu thịt, ăn uống.
- 1 h đến 3 h: Có người thân nhắc đến bạn.
- 3 h đến 5 h: Sắp có tin lành đến với bạn.
- 5 h đến 7 h: Tài lợi bất ngờ đến với bạn.
- 7 h đến 9 h: Có người bàn ra tán vào về bạn.
- 9 h đến 11 h: Có kẻ gây chuyện, cần đề phòng xô xát.
-11 h đến 12 h: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.
-13 h đến 15 h: Hao tài không đáng kể.
-15 h đến 17 h: Có người khác phái đang nhớ đến bạn.
-17 h đến 19 h: Có bà con ở xa đến thăm.
-19 h đến 21 h: Có người rủ bạn đi chơi.
-21 h đến 23 h: Bạn gặp chuyện rắc rối.Mời bạn xem chi tiết hơn tại bài viết:>> Mắt phải giật và những điềm báo không thể biết trước
>> Mắt phải giật liên tục báo hiềm điềm hung hay cát?

Nếu bạn nháy mắt trái:


- 23 h đến 1 h: Có bạn bè ở xa về.

- 1 h đến 3 h: Bạn có tâm trạng buồn bực do người thân trong nhà gây ra.

- 3 h đến 5 h: Bạn có lộc.

- 5 h đến 7 h: Có người âm thầm giúp đỡ bạn, sẽ có tin trong vài ngày.

- 7 h đến 9 h: Có người làm phiền bạn.

- 9 h đến 11 h: Có người mời ăn uống.

-11 h đến 12 h: Có người đem tin vui về.

-13 h đến 15 h: Bạn có tin vui.

-15 h đến 17 h: Bạn gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.

-17 h đến 19 h: Có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân hay chuyện làm ăn.

-19 h đến 21 h: Việc suy tính trong lòng sắp thành công.

-21 h đến 23 h: Có khách quý đến nhà chơi.

Hiện tượng nóng ruột là hiện tượng khá phổ biến và chúng ta thường cho rằng đó là khi chúng ta linh cảm có điều gì chẳng lành, thế nhưng bên cạnh đó vẫn có những điềm báo tốt đẹp đến với mình.

Nhiều khi chúng ta lòng bồn chồn không yên và sau đó nhận được tin không vui liên quan đến gia đình, mối quan hệ, công việc... lâu dần chúng ta quan niệm theo vấn đề tâm linh đó là khi nóng ruột nghĩa là mang theo điềm báo gì đó.

Bên cạnh đó, cũng có những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hiện tượng nóng ruột không chỉ liên quan đến bệnh lý mà còn là điềm báo một điều gì đó sắp xảy ra với chúng ta trong một tương lai gần.

Đừng quá lo lắng vì nếu gặp phải hiện tượng nóng ruột và những khung giờ xấu bạn hãy cẩn thận và phòng ngừa. Còn nếu bạn bị nóng ruột vào những khung giờ tốt thì không còn gì để bàn cãi hãy chờ niềm vui và may mắn đang đến.

Vậy thực ra nóng ruột là điềm báo gì? chúng ta cùng nhau đi giải mã hiện tượng này xem chúng có liên hệ gì tới hiện tượng ù tai, nháy mắt, ngứa mũi... mà chúng ta đã biết hay không.
Hien tuong nong ruot

Hiện tượng nóng ruột là điềm báo gì?
 

Thời gian nóng ruột: 23h - 1h sáng


Thời gian này mà bạn vẫn không ngủ được, thao thức và lo lắng, bồn chồn thì có nghĩa là điềm báo về chuyện tình cảm. Có thể ai đó đang vẫn nghĩ về bạn, có người đang chờ đợi bạn, họ thầm yêu nhưng không dám ngỏ lời, nếu bạn tinh ý hơn thì sẽ có thể nhận ra và nên duyên với người này. 

Thời gian nóng ruột 1h - 3h sáng


Giờ này mà bạn bất chợt tỉnh giấc và cảm thấy nóng hết ruột gan nghĩa là điềm báo có sự chẳng lành. Có thể bạn gặp tai nạn bất ngờ, vì thế bạn nhớ cẩn thận từ lời ăn tiếng nói cho tới hành động, chớ làm mất lòng ai đó vì lời vô ý của mình.

Có thể bạn quan tâm: Xác định điềm báo lành dữ khi mí mắt giật theo giờ trong ngày

Thời gian nóng ruột 3h - 5h sáng


Nếu cảm thấy nóng ruột vào khoảng thời gian này điềm báo bạn sẽ được mời đi ăn uống, không mất tiền mà vẫn được nhận nhiều niềm vui sum vầy.

Thời gian nóng ruột 5h - 7h sáng


Hãy chuẩn bị chu đáo vì sắp có khách tới chơi nhà. Không chỉ được gặp gỡ người bạn lâu ngày mà họ còn mang tới cho bạn nhiều niềm vui, may mắn.

Thời gian nóng ruột 7h - 9h sáng


Bồn chồn khó tả vào lúc này tức là sắp có niềm vui bất ngờ tới với bạn. Thậm chí có người đủ may mắn để trúng vé số, lúc này tài lộc sẽ tới không ngừng, hãy biết tận dụng chúng một cách khôn ngoan.

Thời gian nóng ruột 9h - 11h trưa


Nôn nao, khó chịu trong lòng trong khoảng thời gian này điềm báo bạn sẽ đối mặt không vui trong chuyện tình cảm. Hoặc bạn cảm nhận rõ có chuyện không lành về nhân duyên của mình ngay lúc này. Hãy xử lý vấn đề triệt để nếu không lòng bạn vướng vấn khôn nguôi. 

Thời gian nóng ruột 11h-1h chiều


Nóng ruột trong khung giờ này cho thấy tài lộc, tiền bạc đang tới, hãy chuẩn bị đón nhận và không được lãng phí tiền bạc đâu đấy nhé. Xem thêm: Những giấc mơ thăng tiến báo hiệu đường quan lộ nở rộ
diem bao gi khi ban bi nong ruot

Thời gian nóng ruột 1h - 3h chiều


Nóng ruột lúc này cho thấy bạn sắp gặp được người ưng ý tuy nhiên tình cảm của hai người khá chóng vánh, thế nên bạn đừng quá phiền lòng. Hãy xem như nhân duyên của hai người chỉ được có chừng đó và hai người sẽ phải tiếp tục quãng đường của mình để tìm ra người phù hợp hơn để kết duyên trăm năm.

Bạn có biết: Mắt trái giật là xui xẻo sắp ập tới hay may mắn đang gõ cửa?

Thời gian nóng ruột 3h - 5h chiều


Nếu cảm thấy bồn chồn trong khoảng thời gian này đồng nghĩa với việc có người từ xa về mang tới tin vui cho bạn. 

Thời gian nóng ruột 5h - 7h tối


Có quý nhân phù trợ giúp đỡ bạn ngay khi cần hoặc có người sắp tới chơi nhà.

Thời gian nóng ruột 7h - 9h tối


Dự án béo bở mở ra trước mắt, có cân nhắc nhưng cũng đừng vì nghĩ nhiều mà đánh mất cơ hội lớn. 

Thời gian nóng ruột 9h - 11h khuya


Nóng nuột trong khung giờ này cho thấy sắp có sự chẳng lành, bạn nên cẩn thận từ trong lời ăn tiếng nói cho tới việc đi lại, không được vượt đèn đỏ, sang đường nhớ xi nhan... Ngoài ra, bạn cũng nên nhắc nhở người trong gia đình tuân thủ luật giao thông.

Liệu sắp có chuyện gì xảy ra nếu bỗng dưng mắt trái giật, nháy mắt trái, giật mắt trái liên hồi? Bạn có thể đoán biết tương lai nếu theo dõi nội dung dưới đây.
Nháy mắt trái có điềm báo gì
Nháy mắt trái có điềm báo gì? 

1. Nháy mắt trái - Xét theo ngày trong tuần

Thứ 2

Nếu mắt trái của bạn giật vào ngày thứ 2 đầu tuần thì đó là điềm báo chẳng lành, hôm nay có thể sẽ có việc không hay xảy tới, bạn sẽ gặp phải rắc rối vì chuyện đó.

Thứ 3

Mắt trái giật là xui xẻo sắp ập tới hay may mắn đang gõ cửa? Giật mắt trái vào ngày này là chuyện bình thường. Theo quan niệm dân gian, không có chuyện gì nghiêm trọng nếu hiện tượng này xảy tới với bạn trong thứ 3, yên tâm đi nhé.

Thứ 4

Chúc mừng bạn, nếu bạn còn chăn đơn gối chiếc thì cái máy mắt trái này chính là điềm báo tình duyên sắp tới, có người thầm thương trộm nhớ bạn rồi đó. Hãy mở rộng lòng mình và thử tìm hiểu xem người đó có phù hợp với mình không.

Thứ 5

Theo quan niệm dân gian, nếu thứ 5 nháy mắt trái liên hồi thì có thể có chuyện bất trắc xảy ra với bạn trong ngày hôm đó. Nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như những hành động của mình để hạn chế xui xẻo.

Thứ 6
 

Mắt trái giật vào ngày này cũng là một tin vui, bởi nó có nghĩa là có người đang nhớ đến bạn. Người ấy là ai, nếu bạn chưa biết thì hãy chờ đợi đến lúc người ấy thú nhận với mình nhé.

Thứ 7

Nếu giật mắt trái liên tục vào ngày thứ 7 này thì bạn cần phải thận trọng với những bí mật của mình, bởi đó là dấu hiệu cho thấy trong vài ngày tới, bí mật của bạn có thể sẽ bị phơi bày. Nếu có chuyện cần phải tâm sự và chia sẻ, nên tìm người đáng tin cậy, tuyệt đối không đem ra nói với người lạ hay mua vui cho những người xung quanh.

Chủ nhật

Đây là điềm báo có chuyện bất ngờ xảy ra. Không thể nói trước đây là chuyện buồn hay chuyện vui, nhưng chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của bạn. Nếu bạn đang có chuyện quan trọng cần làm thì nên chú ý làm cho tốt, tránh để sai sót xảy ra, ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

2. Nháy mắt trái - Xét theo canh giờ

Dân gian luận giải những điềm báo về mắt trái giật này theo canh giờ. Cùng tìm hiểu với Lịch ngày tốt nhé.

Giờ Tý (23h – 1h)

Mắt trái giật vào giờ Tý tức là sắp có quý nhân tương trợ, nâng đỡ cho bạn qua cơn hoạn nạn hay giúp nâng bước thăng tiến.
Ngoài ra, đây còn là điềm báo cho thấy sắp có chuyện vui bất ngờ xảy tới, có thể là sự may mắn ngoài mong muốn, khiến bạn không thể tin nổi đó là sự thực.

Mời bạn đọc thêm: Nhận biết tướng mắt xấu và tai họa khôn lường.

Giờ Sửu (1h – 3h)

Vào khung giờ này, mắt trái giật tiết lộ rằng bạn sắp gặp chuyện phải suy nghĩ.
Tuy nhiên, ở 1 khía cạnh khác, đây còn có thể là điềm báo cho thấy trong nhà bạn gần đây có chuyện xảy ra, bạn mệt mỏi vì điều đó nhưng không biết phải làm sao, tạm thời trong thời gian tới sẽ chưa có bước biến chuyển gì.

Giờ Dần (3h – 5h)

Vào khung giờ này, máy mắt trái là tin báo sắp có bạn từ phương xa tới, nên chuẩn bị tinh thần để đón người bạn đã lâu không gặp này.

Giờ Mão (5h – 7h)

Vào khoảng thời gian này, mắt trái của bạn bỗng nhiên nháy liên hồi thì đó là dấu hiệu rằng sắp có khách quý ghé thăm. Đây có thể chính là quý nhân giúp cho cuộc đời bạn đứng trước những bước ngoặt lớn. Chính vì thế, bạn cần phải trân trọng cơ hội này, để tâm tới những người ở bên cạnh mình. Mà nhé, rất có thể đó chính là người bạn cũ mà bạn lâu rồi không gặp đó.

Giờ Thìn (7h – 9h)

Trong khung giờ này, mắt trái giật là điềm báo cho thấy các mối quan hệ xã giao của bạn đang trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng những các mối quan hệ mới được mở rộng mà các mối quan hệ cũ cũng được củng cố. Người bạn thân thiết xa cách đã lâu nay có cơ hội gặp lại, từ đó mang tới cho bạn những tin vui không ngờ.

Giờ Tị (9h – 11h)

Vào giờ Tị mà máy mắt trái, bạn sắp có lộc ăn, nhớ để bụng còn thưởng thức nhé. Ngoài ra, đây cũng là điềm báo cho thấy bạn sắp được hưởng lợi lộc gì đó. Tạm thời có người đang cần phải nhờ cậy đến bạn nên việc gì cũng nhường nhịn và để bạn giành phần lợi về mình. Bạn có biết có thể phán tính cách nữ giới qua tướng mắt không?

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Trong khoảng thời gian từ 11h – 13h mà máy mắt trái thì bạn sắp được có đồ ăn ngon dâng đến tận miệng đó. Ngoài ra thì đây cũng là dấu hiệu cho thấy những nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua đã mang tới thành quả tốt đẹp, như trồng cây lâu ngày cuối cùng cũng tới lúc hái quả. Hãy yên tâm đi nhé, cuối cùng thì bạn cũng chờ đợi được đến lúc này.

Giờ Mùi (13h – 15h)

Vào giờ Mùi mà mắt bên trái giật liên hồi thì bạn đang có nhiều may mắn sắp tới với mình lắm đó, có điều là chỉ khi bạn làm những việc tốt, việc đúng pháp luật thì mới được hưởng may mắn đó thôi. Đó là bởi theo một khía cạnh khác thì đó lại chẳng phải là tin lành, bạn không nên đánh cược, bài bạc hay chơi trò may rủi, nếu không sẽ đánh mất hết tiền bạc đang có trong tay mất. 

Giờ Thân (15h – 17h)

Việc mà bạn đang nghĩ đến và muốn làm nhất bây giờ là gì? Nếu bạn máy mắt trái vào khung giờ này thì có thể việc mà bạn nghĩ đó sắp thành rồi đó, mà lại còn thành công 1 cách rất dễ dàng nữa chứ. Mà nếu bạn đang có kế hoạch nào đó muốn thực hiện thì cũng nhanh chóng tiến hành đi nhé, nhân lúc cát khí đang lan tràn để xin chút vận may, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn nhiều phần đó.

Giờ Dậu (17h – 19h)

Điềm báo là gì nếu bạn giật mắt trái vào khoảng thời gian từ 17h đến 19h. Bạn sắp phải vất vả ngược xuôi vì người khác, vì giúp đỡ cho người mà thiệt hại lợi ích của mình. Có thể nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao phải mệt mỏi vì giúp cho người khác như vậy, dù sao cũng chẳng được lợi ích gì. 
Xin bạn hãy nghĩ sâu và nhìn xa một chút, không có chuyện gì tự nhiên xảy ra, bạn giúp người hôm nay thì ngày mai người giúp lại bạn, chẳng có gì là thiệt thòi ở đây cả. Hơn nữa, bạn có thể có thêm một người bạn mới, cũng có thể người mà bạn giúp lúc này chính là quý nhân tạo ra nhiều may mắn và cơ hội cho bạn trong tương lai nữa đó.

Giờ Tuất (19h – 21h)

Máy mắt trái vào lúc này, đó có thể là bạn sắp được giao cho 1 trọng trách gì đó rất lớn. Bạn có thể gặp phải nhiều áp lực khi thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy nhanh chóng đón nhận những điều được giao phó. 
Bạn sẽ được quý nhân trợ giúp trong suốt cuộc hành trình, mọi khó khăn đều được hóa giải, cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Mà có 1 điều tiết lộ thêm với bạn, đó là trọng trách lần này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những bước tiến về công danh sự nghiệp của bạn trong tương lai nữa đó. 

Giờ Hợi (21h – 23h)

Điềm báo nháy mắt trái, giật mát trái vào khung giờ này là bạn sẽ được hưởng niềm hạnh phúc của đoàn viên, ấm áp bên tình yêu thương chăm sóc của gia đình. Ngoài ra, trong công việc, bạn cũng sẽ giành được nhiều thành công, được đồng nghiệp nể vì, được cấp trên công nhận. Những nỗ lực của bạn trong thời gian vừa rồi hoàn toàn là xứng đáng. 
Hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó, tạo nên những thành công rực rỡ khiến cho tất cả mọi người đều phải thừa nhận năng lực của mình. Khả năng thăng tiến của bạn trong thời gian tới là rất cao, hãy không ngừng trau dồi thêm kiến thức cũng như tăng sự tự tin vào chính bản thân mình.


Tướng mệnh của phụ nữ có số an nhàn, phú quý


Tướng mệnh của phụ nữ có số an nhàn, phú quý
Theo nhân tướng học, cằm thể hiện hậu vận của ai đó lúc tuổi già. Coi bói cho thấy cằm càng đầy đặn mượt mà, phúc khí tốt, hậu vận càng giàu, sang sung túc, hạnh phúc. Vì vậy, phụ nữ không nên cố gắng làm mọi cách để có cằm V-line, sẽ giảm đi phúc khí tuổi già của mình.
Người gầy nhưng rắn rỏi
Thông thường, chúng ta thường nghĩ rằng, những người phụ nữ gầy không có nhiều phúc khí, nhưng, thật ra, chúng được ẩn vào bên trong. Đi tới đâu, họ cũng được người khác yêu quý, có quý nhân phù trợ nên cực kỳ may mắn, cuộc đời không có nhiều trở ngại, sóng gió.
Tướng mắt phú quý
Người có đôi mắt dài, sâu vừa phải, sáng, tươi, lòng đen và lòng trắng được phân định rõ ràng, đồng tử ở ngay chính giữa nhãn cầu là người cao quý, giàu sang. Mắt thanh tú, dài là tướng quý kết hợp với tai và lông mày đẹp là người có phúc, cuộc đời an nhàn, giàu có.
Những người có ánh mắt cương liệt, khiến người khác có phần khiếp sợ khi nhìn vào, thêm tướng miệng đẹp là người có tư tưởng cao xa, lời nói thuyết phục, đi vào lòng người là tướng mắt của người có tài lãnh đạo. Họ được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, dễ có phúc lấy chồng giàu sang, phú quý.
Vòng 3 cong đầy
Dù là nam hay là nữ, nếu có vòng 3 cong đầy đều có phúc khí tốt, luôn gặp điều may mắn trong cuộc sống.
Lòng bàn chân lớn, đầy đặn
Bàn chân lớn, đầy đặn là người gặp rất nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Nếu là nam giới thì khôi ngô, tuấn tú, nữ thì cao ráo, xinh xắn. Ngoài việc sở hữu một vẻ bề ngoài hút hồn, những người này còn được quý nhân phù trợ, tài vận và phúc khí lúc nào cũng dồi dào.
Miệng nhỏ chúm chím
Người phụ nữ có miệng nhỏ nhắn xinh xắn được nhiều người yêu mến. Miệng nhỏ, môi hồng cân đối sẽ có một cuộc sống an nhàn, thuận lợi, vận thế và vận khí đều rất tốt, có tượng vượng phu ích tử.
Cằm càng rộng càng phúc khí
Theo nhân tướng học, cằm thể hiện hậu vận của ai đó lúc tuổi già. Cằm càng đầy đặn mượt mà, phúc khí tốt, hậu vận càng giàu, sang sung túc, hạnh phúc. Vì vậy, phụ nữ không nên cố gắng làm mọi cách để có cằm V-line, sẽ giảm đi phúc khí tuổi già của mình.
Giọng nói nhẹ nhàng
Giọng nói nhẹ nhàng, tính tình dịu dàng, điềm đạm là người có trung khí trôi chảy, dễ kết hôn với người đàn ông có điều kiện tốt.
Mũi cao, đầu mũi tròn
Thông qua hình dạng mũi, người ta có thể đoán được tài vận của người đó. Người có tướng mũi cao, đầu mũi tròn là người cực kỳ tốt số, cuộc sống an nhàn, phú quý.
Hai tai càng dài càng có phúc
Chiều dài của tai là sự tích lũy về tài phú, thể chất, sức khỏe và cả sự lương thiện của mỗi người. Vì thế, người nào lớn tuổi mà có đôi tai dài, chứng tỏ có nhiều phúc khí. Đặc biệt, dái tai càng to và đầy đặn, là người đại phú, đại quý, có tấm lòng lương thiện.
Môi hồng, răng trắng
Người phụ nữ bẩm sinh đã có tướng này là có mối quan hệ vợ chồng ngọt ngào, hạnh phúc, đằm thắm, đời sống tình cảm mỹ mãn. Ưu điểm lớn nhất về tính cách, chính là tính dung hòa, không bị cảm xúc chi phối mà cũng không thích cuộc sống thường xuyên thay đổi. Thêm vào đó, họ còn là người rất chu đáo, giúp cho sự gắn kết trong gia đình bền vững, nền tảng tinh thần tình cảm vững chắc.

BẠN SẮP GIÀU TO NẾU NẰM MƠ

THẤY 1 TRONG 5 DẤU HIỆU NÀY

Giấc mơ không chỉ là những điều trong tiềm thức, bởi theo thuyết tử vi nếu mơ thấy những điều dưới đây thì tất thảy mọi điềm lành trong thiên hạ đều ập vào nhà bạn.
1/- Có khách đến nhà : Khách đến nhà chơi là điềm lành báo hiệu công danh sự nghiệp của gia chủ sắp có những bước tiến ngoạn mục. Không chỉ thăng tiến vượt bậc, số dư trong tài khoản của bạn còn tăng vùn vụt từng ngày. Tài lộc tự động kéo đến, tiền chất đầy nhà chính là tương lại gần của gia chủ.
2/- Mơ thấy Đức Phật : Nếu mơ thấy Đức Phật hay Quan Thế Âm Bồ Tát thì đây chính là dấu chỉ cho những điều bình an, may mắn sắp gõ cửa nhà bạn. Nếu đang làm công ăn lương, bạn nhất định sẽ khẳng định được vị thế của mình trong sự nghiệp.Nếu đang kinh doanh, buôn bán gia chủ sẽ làm ăn vượng phát, lộc lá đầy nhà, may mắn hết phần thiên hạ.
3/- Dòng sông : Nước là nhân tố tượng trưng cho tiền bạc, nếu mơ thấy dòng sông càng lớn thì vận may tài chính của gia chủ càng lớn. Ngược lại, nếu mơ thấy nước mưa nghĩa là bạn sắp lâm vào cảnh hao tài tốn của, làm được bao nhiêu cũng trôi tuột khỏi túi như nước mưa rơi xối xả xuống đất.
4/- Lửa : Dù là nam hay nữ, già hay trẻ nếu mơ thấy lửa thì trong tương lai gần chắc chắn sẽ gặp được vận may hiếm có khó tìm. Gia chủ sẽ may mắn đến mức chẳng cần nhọc công tiền cũng tự chui vào túi ào ào như thác đổ, muốn nghèo cũng không được.
5/- Mình đang mang thai : Nếu mơ thấy mình đang mang thai thì đây chính là giấc mơ mang lại điềm lành cho bạn. Giấc mơ này là báo trước cho những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm trong hôn nhân. Ngược lại, nếu chồng mơ thấy vợ mang thai lại là điềm dữ. (theo báo Phụ nữ)

Phụ nữ chúng ta ai chẳng có những lúc mong ước mình được làm cô dâu để có thể khoác lên bộ trang phục váy cưới lộng lẫy.

Hôn ước – giấc mơ này có là điềm báo hỷ sự? Đám cưới là dấu hiệu của hạnh phúc, cũng là mốc báo hiệu sự thay đổi và trưởng thành với cả hai giới nam và nữ. Nếu một đêm bạn nằm ngủ, mơ thấy mình làm cô dâu xinh đẹp, thì khi tỉnh dậy, chắc hẳn bạn sẽ vẫn còn cảm nhận được một cách rõ ràng niềm vui sướng ấy.

Nhưng liệu có phải giấc mơ trở thành cô dâu nào cũng sẽ báo hiệu cho bạn một tương lai tươi đẹp? Chúng ta hãy thử giải mã giấc mơ thấy mình làm cô dâu xem sao nhé!
 
Mo thay minh lam co dau la diem lanh
 

1. Mơ thấy làm cô dâu có ý nghĩa gì


Chiêm bao thấy mình trở thành cô dâu chứng tỏ bạn đang có mong muốn tiến tới hôn nhân, nếu như bạn mặc váy cưới, thì một là bạn muốn kết hôn, hai là bạn hi vọng người khác sẽ công nhận, chúc phúc cho mối quan hệ của mình. Đồng thời, bạn cũng mong muốn nửa kia thừa nhận sự chân thành của bạn.

Giải mã giấc mơ thấy mình làm cô dâu, đây là một điềm báo tốt lành trên con đường tình duyên của bạn. Nếu như bạn đang có một người bạn trai lý tưởng thì hãy nhớ phải tiếp tục giữ vững mối quan hệ này. 

Những nơi hẹn hò lãng mạn như phòng ca nhạc hoặc viện bảo tàng mỹ thuật tràn ngập không khí nghệ thuật sẽ khiến hai người càng thêm gắn bó.

Nếu đang tìm việc mà mơ thấy làm cô dâu, tức là bạn sẽ có những biến chuyển tốt đẹp trong công việc.

Một số cơ hội khá tốt sẽ khiến bạn cảm thấy phấn chấn trở lại, nhưng quá kén chọn là đại kị, bạn nên giữ cho trạng thái tâm lý của mình bình ổn.

Đang chuẩn bị thi mơ thấy mình làm cô dâu, thành tích bạn đạt được sẽ không được như mong đợi trong lần thi này. Bạn cần phải tiếp tục cố gắng, thành tích thi lần sau nhất định sẽ tốt hơn.

Người trẻ tuổi chiêm bao thấy mình làm cô dâu biểu thị bạn đang có một tình thần lạc quan, sức đề kháng tăng cường, có điều bạn đang sống một cách khá tùy tiện.

Mơ thấy mình trở thành cô dâu khi chưa kết hôn, có lẽ bạn đã sắp tìm ra người trong mộng của mình rồi đấy.

Nếu bạn là đàn ông mà mơ thấy mình là cô dâu, nghĩa là bạn nên giữ lấy tình yêu hiện tại của mình, đừng nên kết thúc mối quan hệ này.

Còn nếu đã có người trong lòng, bạn nên nhanh chóng tìm cơ hội bày tỏ với đối phương, bởi có thể đang có một mối nguy hiểm ngầm tồn tại ngay bên cạnh bạn.

Giấc mơ thấy làm cô dâu còn nhắc nhở bạn phải chú ý đến sức khỏe, bởi có sức khỏe là có tất cả.

Nếu bạn mơ thấy mình làm cô dâu đang vui vẻ sắp đặt phòng cưới, thì tức là bạn sắp sửa được hưởng một món của cải từ những người thân quen.

Nếu trong mơ bạn thấy không hài lòng với bản thân, nghĩa là món đồ sắp được nhận sẽ khiến bạn thất vọng.
 
Mo thay minh lam co dau
 

2. Đối tượng kết hôn trong giấc mơ cũng nói lên nhiều điều


Mơ thấy mình kết hôn với người yêu hiện tại chứng tỏ tình cảm của hai người đã chín muồi, cả hai có thể suy nghĩ đến việc tiến tới hôn nhân.

Mơ thấy mình kết hôn với người yêu cũ chứng tỏ bạn đã bước ra được khỏi quá khứ và học được nhiều điều từ những sai lầm xảy ra trước đây. Trong tương lai, bạn sẽ không mắc phải những lỗi lầm như thế nữa.

Giải mã giấc mơ thấy mình làm cô dâu, điều này cho thấy, bạn sẽ kết hôn với một người không quen biết, chứng tỏ bạn đang là người đang phải hy sinh rất nhiều cho một mối quan hệ tình cảm để tránh làm tổn thương đến những người khác.

Vậy còn Giấc mơ liên quan đến quan hệ vợ chồng là tốt hay xấu?

Bạn thân là người để chúng ta tin tưởng và tâm sự rất nhiều những vấn đề từ nhỏ đến lớn. Nếu mơ thấy đối tượng kết hôn của mình là bạn thân, tức là bạn đang mong muốn tìm được một người thực sự hiểu mình, biết chia sẻ với mình.

Nếu bạn thấy mình kết hôn với bố, đừng kinh ngạc, điều đó chứng tỏ bố chính là thần tượng của bạn, đối tượng trong mơ mà bạn luôn tìm kiếm sẽ có nhiều nét tương đồng với bố của bạn.

Bỗng 1 ngày trúng số độc đắc, sở hữu bao nhiêu tiền của trong tay là điều mà ai cũng từng ao ước trong đời. Vậy nếu nằm mơ trúng số thì sao? Hãy cùng giải mã giấc mơ trúng số để biết đây là điềm báo gì, hung hay cát, có nên mở tiệc ăn mừng hay là lo lắng khôn nguôi nhé!Mua vé số, chờ đợi vào sự may rủi... là sở thích của không ít người. Mong muốn, khao khát về một cuộc sống sung túc, giàu có là điều mà ai cũng hằng mong ước. 
 
Những người thích các trò may rủi thường có tỷ lệ mơ thấy mình trúng số khá cao, cao hơn so với người bình thường. Điều này rất dễ lý giải, bởi giấc mơ là sự phản ánh cuộc sống hàng ngày. Việc mua vé số cầu vận may phát tài phát lộc sẽ khiến bạn bị ám ảnh, suy nghĩ nhiều, ngay cả trong giấc mơ.
 
Vậy mơ thấy mình trúng số là điềm báo gì, hung hay cát? Hãy cùng giải mã giấc mơ trúng số nhé!


Giai ma giac mo trung so doc dac
 

1. Giải mã giấc mơ trúng số độc đắc

 
- Nếu thường xuyên mơ thấy mình trúng số độc đắc, chứng tỏ bạn đang thực sự khao khát về cuộc sống giàu sang, sung sướng.
 
Nó cũng phản ánh bạn hay có tư tưởng “há miệng chờ sung”, luôn muốn hưởng quả ngọt nhưng lại không cố gắng vun trồng. 
 
Bạn luôn mong muốn mình có một số phận tốt để được hưởng phúc mà không biết rằng tương lai phụ thuộc vào chính bản thân bạn. 
 
Theo đó, khi thấy giấc mơ này, lời khuyên dành cho bạn là nên siêng làm việc thiện để tích đức cho bản thân và con cháu sau này. Đây cũng là lời nhắc bạn đừng quá ỷ lại vào sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Không ai có thể lo cho bạn cả đời, người đó chỉ có thể là bạn.

Bạn có biết: Mơ thấy tiền không hoàn toàn là điềm tốt

Giai ma giac mo trung so, nen mung hay lo
 
  
- Giải mã giấc mơ trúng số cho thấy, có thể bạn đang gặp rắc rối, khó khăn về tiền bạc và mong muốn được giải quyết càng sớm càng tốt. 
 
Khó khăn về tiền bạc có thể liên quan đến bạn hoặc người thân của bạn. Dù thế nào đi nữa, bạn là người chịu trách nhiệm lớn, nên áp lực đè nén trong suốt thời gian dài. 
 
Nên nhớ, tương lai của bạn phụ thuộc vào sự cố gắng của bản thân do đó đừng đầu hàng số phận hãy vượt lên để sống hạnh phúc hơn.
 
Giải mã giấc mơ trúng số, mơ thấy người khác trúng số độc đắc chứng tỏ bạn đang muốn đổ lỗi lầm hay trách nhiệm lên cho người khác.
 
Sự đùn đẩy này sẽ khiến bạn không được lòng mọi người xung quanh. Tốt hơn hãy học cách san sẻ và chia sẻ gánh nặng công việc với người khác. Đây cũng là cách giúp gánh nặng giảm bớt và mang đến kết quả tốt hơn.
 
Việc cứ vin và đổ lỗi cho số phận sẽ khiến bạn trở thành một người ù lì, chỉ biết ngồi chờ đợi mọi việc đến chứ không chủ động và chuẩn bị để đối phó với mọi sự cố. Vì thế, khi gặp giấc mơ này, bạn cũng cần phải làm nhiều việc tốt và việc làm từ thiện hơn.

Có thể bạn quan tâm: Những dấu hiệu cơ thể cho thấy bạn sắp có tiền, thậm chí trúng Vietlott
 

2. Ý nghĩa những con số xuất hiện trong giấc mơ

 
Trong trường hợp, bạn nằm mơ thấy được giải mình trúng là con số gì thì chúng sẽ giúp bạn giải mã nhiều ý nghĩa hơn về tương lại của bạn.
 
Giải mã giấc mơ trúng số, mỗi con số sẽ ẩn chứa một ý nghĩa riêng, ám chỉ đến sự tiêu cực hoặc tích cực liên quan đến một khía cạnh trong cuộc sống của bạn.
 
Cũng có khi, những con số không rõ ràng, nó có thể là một kí tự, một số lượng hay những hành động được lặp đi lặp lại một số lần nhất định.

Mo thay minh trung so doc dac
 
 
Bạn có thể giải mã các con số theo cách dưới đây.
 
Ví dụ: Bạn mơ thấy số 128 hãy lấy 1+2+8=11. Sau đó tiếp tục cộng 1+1=2. Vậy con số chính trong giấc mơ của bạn là số 2, nó tượng trưng cho những điềm báo khác nhau. Sự khác biệt ý nghĩa con số phong thủy phương Đông và Tây. Bạn có thể tham khảo dưới đây:
 
Ý nghĩa giấc mơ số 0: Số 0 có thể xem như sự hư vô hay lòng vòng. Bạn đang cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng, bạn có nhiều suy nghĩ nhưng chúng như một mớ bòng bong rắc rối, khó giải quyết.
 
Ý nghĩa giấc mơ số 1: Nằm mơ thấy số 1, chứng tỏ năng lực lãnh đạo của bạn ngày càng được củng cố. Bạn có thể giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng, vững chắc. Số 1 cũng thể hiện sự cô đơn, 1 mình của bạn.
 
Ý nghĩa giấc mơ số 2: Điều này cho thấy, bạn khá thông minh, bạn luôn biết cách cân bằng cuộc sống của mình. Con số này mang tới sự thư thái về tinh thần cho bạn.
 
Ý nghĩa giấc mơ số 3: Đây là con số biểu thị cho sức sống và nội tâm. Bạn là người sống thiên về tình cảm và có một đời sống tinh thần vô cùng phong phú, mới mẻ.
 
Ý nghĩa giấc mơ số 4: Nếu mơ thấy số 4, đừng lơ là những cảnh báo các vấn đề về sức khỏe và tài chính bạn nhé.
 
Ý nghĩa giấc mơ số 5: Điều này cho thấy, bạn sẽ thuyết phục được người khác làm theo ý mình, bạn rất táo bạo nhưng lại hay hành động tự phát.
 
Ý nghĩa giấc mơ số 6: Con số này tượng trưng cho sự may mắn và niềm hạnh phúc. 
 
Ý nghĩa giấc mơ số 7: Thành công đang đợi trước mắt bạn. Số bảy cũng ẩn dụ cho tính độc đáo và sự lập dị trong con người bạn.
 
Ý nghĩa giấc mơ số 8: Trực giác của bạn ngày càng nhạy bén và điều đó giúp bạn tiến tới thành công dễ dàng hơn.
 
Ý nghĩa giấc mơ số 9: Bạn sắp đạt được những mục tiêu mình theo đuổi rồi, cần phải kiên trì hơn nữa.
 
Với những nội dung trình bày phía trên về giải mã giấc mơ trúng số, bạn sẽ biết được ý nghĩa thực sự của giấc mơ này. Số phận của mình là do chính mình quyết định, đừng trông mong quá nhiều vào các trò may rủi nhé!

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.