bài viết trong chuyên mục "Cung Tí Ngọ"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cung Tí Ngọ. Hiển thị tất cả bài đăng


Cung Tí Ngọ và Bàng Tinh (phần 2)Với bàng tinh tọa thủ sau lục cát tinh là các sát tinh Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp. Với bộ sao Kình Dương và Đà La. Do Lộc Tồn không cư ở cung Tứ Mộ gồm bốn cung Thìn Tuất Sửu Mùi nên sao Đà La không cư tại cung Tí Ngọ Mão Dậu. Cách này khá hay một phần giải thích ý nghĩa cho cách độc Linh Xương Đà Vũ tại cung Thìn Tuất. Với Đà La trong trường hợp có La


Cung Tí Ngọ và Bàng TinhVới cung Tí Ngọ các bàng tinh cư tại đây thường không đủ bộ. Xét với các cát tinh trong lục cát tinh gồm Khôi Việt Tả Hữu Xương Khúc. Bộ sao Khôi Việt ở tuổi Ất Kỷ với tam hợp Thân Tí Thìn và tuổi Tân với tam hợp tại Dần Ngọ Tuất. Ở đây bộ Khôi Việt luôn tam hợp vì vậy khi cư tại Mệnh luận tính chất đầy đủ của bộ sao này. Với bộ sao Xương Khúc mang ý nghĩa văn
Cung Tí Ngọ với bố cục Chính Tinh


Cung vị Tí Ngọ thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn thuộc trường hợp bốn nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, Sát Phá Tham, Cự Nhật và Cơ Nguyệt Đồng Lương đều hoàn chỉnh cách cục ý nghĩa đầy đủ. Ở cung Dần Thân cung độ có hai sao đồng cung đa phần là cách cục mang ý nghĩa hay. Tại cung vị Tí Ngọ các sao độc tọa thường ở vị trí hay. Các cách Tử Vi, Phá Quân,

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.