bài viết trong chuyên mục "Cung Sửu Mùi"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cung Sửu Mùi. Hiển thị tất cả bài đăng


Cung Sửu Mùi với các Chính tinh (phần 2)


Nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm và Sát Phá Tham rối loạn tại đây khi hình thành các cách Phủ Tướng đơn thủ và Sát Phá Tham giao hội Tử Vũ Liêm. Ở vị trí cung Sửu Mùi bộ Phủ Tướng hai sao tam hợp chiếu lẫn nhau căn bản là cách cục ổn định không có biến động theo các chiều hướng cực đoan. Với Thiên Phủ cư tại Sừu Mùi tính chất đầy đủ của sao mày khi độc


Cung Sửu Mùi với các Chính tinhCung độ Sửu Mùi thuộc Tứ Mộ gồm Thìn Tuất Sửu Mùi. Ở cung này thuộc tam hợp Hợi Mão Mùi và Tị Dậu Sửu nên các nhóm sao giao hội lẫn nhau. Bài viết này xét các cách cục văn tinh thủ mệnh cư tại hai cung này. Với cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật giao hội hình thành cách Cự Cơ Đồng và Âm Dương Lương. Tại cung Sửu Mùi ở cách Cự Cơ Đồng có cách cục Cự

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.