bài viết trong chuyên mục "Cung Quan Lộc"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cung Quan Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng


Một số cách cục cung Quan Lộc


Cung Quan Lộc là cường cung trong tam hợp Mệnh Tài Quan, thể hiện cái hoàn cảnh của bản cung Mệnh tức tính cách, suy nghĩ của mỗi con người thể hiện ra trở thành danh vọng, sự nghiệp, công việc tức Quan Lộc và tiền bạc, lợi ích, tài sản ứng với cung Tài Bạch. Điều khác biệt giữa bản cung và tam hợp là bản cung có thể biến đổi tính chất trở thành riêng ra các


Tính chất của cung Quan LộcCung Quan Lộc có tính chất chủ sự nghiệp, những công việc, hay thậm chí chỉ là việc làm mỗi ngày hoạt động vì mục đích. Quan Lộc tam hợp với Mệnh và cung Tài Bạch. Ở cung Quan Lộc giữa từ Quan và Lộc, hàm chứa từ địa vị, công việc có thể biến chuyển thành Lộc. Ở đây Lộc không có nghĩa là tiền bạc, mà chủ lợi lộc, được lợi ích về phần của bản thân là lộc. Khác

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.