bài viết trong chuyên mục "Cung Dần Thân"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cung Dần Thân. Hiển thị tất cả bài đăng


Cung Dần Thân với bàng tinh tọa thủ


Cung Dần Thân thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Xét phụ tinh quan trọng là Tả Hữu Xương Khúc. Cung độ Dần Thân là nơi phụ tinh tan đàn xẻ nghé khi với Tả Hữu một sao nằm ở cung Tí Ngọ và một sao nằm tại cung Dần Thân. Cách Tả Hữu bộc lộ rõ phân biệt tính chất từng sao khi cư tại cung Dần Thân. Với Tả Phụ thiên trợ giúp về văn cách mà ta thường


Cung Dần Thân với Chính tinh tọa thủ


Cung độ Dần Thân thuộc tam hợp Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Hai cung Dần Thân là nơi các chính tinh đồng tọa thủ tại bản cung với nhiều cách cục. Với nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật cư tại cung này hai nhóm sao đều hoàn chỉnh. Ở nhóm sao đầu tiên có các cách cục Cơ Âm, Đồng Lương tại hai cung này. Cách Đồng Lương là cách cục nổi tiếng trong tử vi

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.