bài viết trong chuyên mục "Cung An Thân"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cung An Thân. Hiển thị tất cả bài đăng


Thiên Lương tại cung an Thân (phần 2)Thiên Lương cư tại cung an Thân với vị trí cung Mệnh tức trường hợp Mệnh Thân đồng cung ở giờ sinh Tí Ngọ cả cuộc đời gắn với sao Thiên Lương, đặc biệt là khi sao này ở vị trí độc tọa. Thiên Lương luôn đi cùng với Thái Âm ngẫu nhiên việc chịu ảnh hưởng của Chính Tinh này tới tính chất toàn bộ tổ hợp rất lớn. Thiên Lương khi cùng tọa thủ tại Mệnh Thân


Thiên Lương tại cung an Thân


Tính chất cơ bản của sao Thiên Lương phối hợp với tính chất của cung an Thân đưa ra kết quả của cách cục này. Cũng tương tự khi luận tại các cung còn lại như Tài Bạch, Quan Lộc, Thiên Di, Phúc Đức, Phu Thê hay các nhược cung. Thiên Lương đặc tính quan trọng là sự hiền lương, may mắn, ưa giúp đỡ người khác và có tính chất thể hiện ra bên ngoài. Thiên Lương là


Một số cách cục cung an Thân (phần 2)


Cung an Thân đi với các chính tinh hay trong trường hợp vô chính diệu đều có ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Ngay trong một bộ sao như Phủ Tướng hay Cơ Đông cung an Thân tại vị trí của Thiên Phủ có tính bảo vệ, cẩn trọng che chở cho thân thể. Nếu cung an Thân tại vị trí của Thiên Tướng thì thường thân thể có được sự yêu quý, tương trợ của người khác. Với


Một số cách cục cung an Thân


Cung an Thân do liên quan tới hình tượng bản thân, hoặc có ý nghĩa qua trọng hơn chính là thân thể của ta nên khiến tính chất của một số sao khi ở tại cung Mệnh mang ý tưởng, suy nghĩ hay nhưng khi nhập cung an Thân lại là cách cục xấu mang tính chất tai họa nguy hiểm tới chính bản thân, thân thể. Đa phần người xem Tử Vi đều biết tới cách cục " Thất Sát lâm


Tính chất các vị trí cung an Thân


Cung an Thân có thể cư tại Mệnh, Tài, Quan, Phúc, Phối, Di. Đây gọi là các cường cung vì ảnh hưởng lớn tới số mệnh, và mang tính chất của các cặp Thiên Can và Địa Chi, cung còn lại gồm Tật Điền Bào, Phụ Tử Nô. Như việc Thiên Can dương đi với các Địa chi gồm Thân Tí Thìn, Dần Ngọ Tuất. Trên lá số Tử Vi các cung này chứa cùng một cặp, các cung còn lại Hợi

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Follow by Email

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.