Vũ Tướng Dần Thân cách (phần 2)


Vũ Tướng cư Dần Thân cách (phần 2)


Thường luận các sao Tử Vi, Cự Môn và Phá Quân là các sao chủ đứng đầu vì liên quan trực tiếp tới lý tưởng của xã hội và lối đi cho toàn bộ quần chúng trong trường hợp cách cục tốt đẹp. Tuy nhiên không phải các sao này luôn ở địa vị đứng đầu mà tùy theo thời cơ. Có khi vua Tử Vi chỉ là bù nhìn được dựng lên đứng đầu mang tính biểu tượng trong khi không nắm

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.