Tính chất cơ bản của sao Quốc Ấn


Tính chất cơ bản của sao Quốc Ấn


Sao Quốc Ấn nằm trong bộ Lộc Tướng Ấn, quyết định phần lớn về giá trị của tính chất bộ sao này. Quốc Ấn là sao mang tầm quốc gia, liên quan tới sức mạnh ở mức độ lớn nhất mà một lá số Tử Vi có thể diễn tả. Sao Quốc Ấn thủ Mệnh là một trường hợp đặc biệt trong Tử Vi, tuy nhiên tùy sự giao hội của các Chính Tinh hay Bàng Tinh mới luận mức độ quan trọng từ

Đăng nhận xét

[blogger]facebook][disqus]

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.